Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/26-06-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (PL-x 398/2023) (rămas pentru votul final).  

Ședința a început la ora 12.05.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Cristian Buican și de domnul deputat Silviu Dehelean, secretari ai Camerei Deputaților.

   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Bună ziua, stimați colegi!

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi și vă anunț că din totalul celor 330 de colegi, până în acest moment, și-au înregistrat prezența 164.

Ordinea de zi a fost distribuită.

Vă reamintesc programul de lucru: de la 12.00 până la 13.00 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; de la 13.00, imediat după finalizarea dezbaterilor, votul final; iar la încheierea ședinței de vot final cele două întâlniri - Biroul permanent și Comitetul liderilor.

Întreb liderii de grup dacă în legătură cu ordinea de zi există observații? Nu.

Așadar, intrăm în ordinea de zi.

1. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București; PL-x 398/2023; procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă dorește?

Vă rog.

 
   

Domnul Cătălin Mihai Micu (subsecretar de stat, Ministerul Educației):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

PL-x 398/2023 reglementează înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești.

Universitatea Politehnica din București și Universitatea din Pitești au hotărât, prin intermediul structurilor de conducere, în baza autonomiei universitare, fuziunea prin comasare. Scopul fuziunii îl reprezintă înființarea, prin lege, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, republicată, a altei instituții de învățământ superior acreditate, numită Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Având în vedere importanța reglementărilor propuse, Ministerul Educației solicită adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru învățământ.

Vă rog, doamnă președinte, raportul.

 
   

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București; PL-x 398/2023.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea unei noi instituții de învățământ superior - "Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București", denumită în continuare Politehnica București, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legii, personalul didactic și nedidactic din universitățile care fuzionează se preia prin transfer în interesul serviciului de către Politehnica București. De asemenea, Politehnica București preia studenții și studenții doctoranzi înmatriculați, după caz, la programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat, precum și cursanții înmatriculați la programele de studii postuniversitare organizate, în condițiile legii, de la universitățile care fuzionează. Studenții își păstrează drepturile și creditele obținute anterior fuziunii. Totodată, Politehnica București preia și preșcolarii, școlarii și elevii de la structurile de învățământ preuniversitar organizate în cadrul universităților care fuzionează. Politehnica București, ca instituție de învățământ superior de stat, este finanțată din fonduri publice, venituri proprii și din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de finanțare ale universității se constituie ca venituri proprii.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 17 deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

În urma dezbaterii, în cadrul Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților, cu majoritatea voturilor, s-a propus un raport de adoptare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente,...

 
     

Domnul Antonio Andrușceac (din sală):

Ba da!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Aaa!

Vă rog, domnule Chelaru.

 
   

Domnul Mircia Chelaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sunt în fața dumneavoastră pentru a saluta această hotărâre a celor două institute de învățământ.

În calitatea mea de fost cadru universitar, dar mai ales în calitatea de deputat de Argeș, îmi exprim speranța că, în urma acestei comasări, nu va avea de câștigat decât învățământul, pentru că e nevoie cu adevărat - și de aici ar trebuit să extindem acest act de intenție în acțiuni concrete - ca învățământul să se demasifice; învățământul trebuie să fie concentrat pe ceea ce cere societatea viitorului.

Cunosc cadrele didactice de la Pitești, cunosc valoarea corpului științific al centrelor de cercetare, dar mai ales valoarea de excepție a Universității Politehnica București.

De aceea, încă o dată, salut, susținem și vom vota cu plăcere acest proiect de lege.

Și încă o dată, în final, este bine ca foarte multe universități care sunt un fel de mărgeluțe în corolarul învățământului superior românesc, să se gândească și să urmeze acest exemplu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul USR, domnul Bulai.

 
   

Domnul Iulian Bulai:

După acest exemplu îndemn majoritatea parlamentară să ia aminte și de proiectele USR de desființare a unor instituții fantomă sau care nu își îndeplinesc țintele de cercetare. De exemplu, luați aminte, desființați Institutul Levantului, care taie fix frunze la câini și face evenimente pe bani mulți în România și în întreaga Europă, fără niciun fel de plusvaloare pentru România. Puteți să-l comasați, de exemplu, cu un institut de studii orientale de la o universitate bună din România. Sunt câteva.

De asemenea, desființați Academia Oamenilor de Știință din România. Puteți să transferați competențele patrimoniului, resursele umane, la Academia Română.

Doar două exemple din multe instituții care acum nu se justifică și ale căror competențe ar fi mult mai bine reprezentate de instituții-cheie din statul român, cu experiență, cu legitimitate și cu resurse umane corespunzătoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PSD, domnul Buicu.

 
   

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu aș fi intervenit dacă nu ascultam această pledoarie și, de fapt, a fost subliniat în această pledoarie faptul că o parte dintre colegii noștri vor doar desființări.

Acest proiect, această comasare este făcută în urma acordului celor două universități, din București și din Pitești, astfel încât membrii comunității academice și-au dat acordul pentru această comasare. Nu este o comasare sau desființare cu forța, cum propun unii, ci este acordul de voință al celor două universități.

Dacă la Târgu Mureș Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie a fost un exemplu prin care două universități s-au comasat, și acest caz probabil că va fi un exemplu prin care uniți suntem puternici și la nivel academic. Iar această comasare va determina, de fapt, un beneficiu atât pentru studenți, cât și pentru rezultatele științifice și academice naționale și internaționale.

Susținem acest proiect.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Suntem în procedură de urgență, domnule Năsui! A vorbit domnul președinte de la cultură.

Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 457/2022) (retrimis comisiei).  

11. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală; PL-x 457/2022.

     

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (din sală):

Procedură!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pe procedură?

Vă rog.

 
   

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

În urma discuțiilor cu liderii de grup - este un proiect care face un pas înainte, dar putea face mai mulți pași înainte - am vrea să vă supunem la vot retrimiterea la comisie.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți...

Termen, domnule Năsui?

 
     

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (din sală):

Două săptămâni.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Două săptămâni?

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Retrimiterea la comisie pentru două săptămâni a PL-x 457/2022.

Vot, vă rog.

 
   

Cu 164 de voturi pentru și două abțineri PL-x 457/2022 se reîntoarce la comisie pentru două săptămâni.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 552/2019) (rămas pentru votul final).  

13. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; PL-x 552/2019.

Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare sau Comisia pentru transporturi?

Vă rog, domnule Rodeanu.

   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere în fond.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil.

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil.

Comisia pentru transporturi, Comisia juridică, Comisia pentru apărare națională și Comisia pentru industrii au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul Moșteanu.

 
   

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Este un proiect mai vechi, un proiect care a trecut de mai multe comisii, un proiect din legislatura trecută, care spune simplu: dacă ai 24 de ani, carnet de categoria B de trei ani de zile, faci 10 ore de practică să înveți să mergi pe două roți, poți conduce un scuter de 125 de cm3. Este o lege care este în cele mai multe state europene, o lege care va simplifica traficul rutier, mai ales în marile orașe, mai ales acolo unde este multă navetă între zona periurbană și zona urbană. Și pentru acest proiect țin să mulțumesc tuturor grupurilor politice, ca un motociclist mai vechi ce sunt, pentru înțelegerea de care au dat dovadă și pentru modul în care s-a lucrat transpartinic, transversal, să spun așa, pe această Cameră a Deputaților, la acest proiect.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Benedek Zacharie, Grupul UDMR.

Vă rog.

 
   

Domnul Benedek Zacharie:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Această propunere legislativă este binevenită și noi sperăm ca traficul din marile orașe și bineînțeles poluarea să se reducă, dar totodată cei care conduc mașini vor trebui să fie mult mai atenți, pentru că sunt foarte multe accidente și la ora actuală în care sunt implicați bicicliști sau motocicliști.

Grupul UDMR va vota această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu.

Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 3 există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Dacă dorește cineva să susțină amendamentul respins? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 155/2023) (rămas pentru votul final).  

15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 155/2023.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Comisia pentru mediu și Comisia pentru muncă, vă rog.

   

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Raport comun - Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru muncă și protecție socială asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 155/2023.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 martie 2023.

Comisia pentru muncă și protecție socială a dezbătut proiectul de lege și documentele conexe în ședința din 16 mai 2023.

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat proiectul de lege și documentele conexe în ședința din data de 22 mai 2023.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport de conținutul și obiectul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva?

Da, domnul Seidler, Grupul USR.

Vă rog.

 
   

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Cu siguranță, dragi colegi, vă aduceți aminte de acest tip de proiecte de lege. Sunt modificări la Legea pensiilor, prin care se mai adaugă din când în când câte o localitate, două, trei, șapte, nouă, o sută, pe lista acelora în care, dacă ai lucrat o perioadă bună de timp, te poți pensiona cu doi ani mai devreme.

Nu a existat de-a lungul timpului și nu există nici acum niciun studiu științific care să arate propriu-zis că în aceste localități într-adevăr nivelul de poluare a dus la probleme permanente.

În plus, chiar dacă ar fi existat asemenea studii, statul român nu se obosește să facă nimic altceva în interesul acestor oameni.

Cu alte cuvinte, statul român spune, de fapt: "Dacă veți muri cu doi ani mai devreme nu aveți decât! Tot ce facem pentru voi este să vă lăsăm să vă pensionați cu doi ani mai devreme". Atât! În rest, absolutamente nimic!

Și încă o dată, sunt localități din zone - în acest alineat, în acest articol - în care speranța de viață din România este printre cele mai mari din țară.

Nu s-a cerut niciodată o justificare, un studiu științific pentru a include una sau alta dintre aceste localități. Lista este momentan de peste 100 de localități din România, deși această listă, la origine, cuprindea patru localități.

Este un populism ieftin, o stratagemă la care apelați pentru a vă satisface un electorat dintr-o zonă sau din alta. Nimic mai mult! (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Toma Ilie, Grupul PSD.

 
   

Domnul Ilie Toma:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În primul rând, mă văd nevoit să fac o corecție la ceea ce a spus colegul meu antevorbitor.

Nu este vorba despre cei care au lucrat în această zonă 30 de ani, este vorba despre cei care au locuit 30 de ani în această zonă, pentru că cei care au lucrat și au avut condiții de muncă deosebite, grele, grupa I, grupa a II-a, grupă specială și-au primit acel drept din care au ieșit la pensie cu câțiva ani mai repede. Aici este vorba despre cei care au locuit în acele zone poluate, unde aerul, apa, solul sunt contaminate - este vorba despre industrii grele.

Și vreau să vă mai fac o precizare. În momentul în care noi am făcut această lege pentru zona Hunedoarei, am dus undeva la vreo 6.000 de certificate, prin care am demonstrat poluarea aerului, a apei, a solului, am demonstrat bolile profesionale care scurtează viața cu foarte mulți ani a celor care au locuit și au lucrat în aceste zone și este păcat să nu dai un drept pentru care omul a lucrat, s-a bazat pe el și știa din start că are o speranță de viață mai mică, însă cu toate acestea și-a dedicat toată viața muncii.

Deci nu este un populism ieftin, este un drept care trebuie acordat celor care îl merită.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Muncaciu. Cu aceeași...

 
     

Domnul Sorin-Titus Muncaciu (din sală):

Credeți că nu știu?!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...precizare: aveți 10 secunde.

 
   

Domnul Sorin-Titus Muncaciu:

Este vorba de anularea penalităților dacă ieși cu doi ani mai devreme! Despre asta este vorba.

 
     

Domnul Ilie Toma (din sală):

Ce penalități?!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Wiener Adrian, Grupul USR, vă rog.

 
   

Domnul Adrian Wiener:

Stimați colegi,

România nu are un Registru de cancer, nu știm dacă există o legătură de cauzalitate între poluarea aerului și a solului, probabil certă, și bolile care ar fi putut fi cauzate de această poluare.

E foarte probabil să existe această legătură de cauzalitate, dar înfrângerea e una administrativă.

Avem nenumărate proceduri de infringement, avem foarte, foarte puține soluții reale, astfel încât Institutul Național de Sănătate Publică sau Ministerul Sănătății, de exemplu, să fi atenționat, să fi luat măsuri, să fi crescut posibilitatea de a controla din punct de vedere medical acești oameni, de a crește frecvența depistării precoce sau a screeningului pentru cancer sau pentru alte boli. Nu există nicio adaptare a sistemului medical pentru această calamitate care este în apă și sol.

Faptul că le oferim posibilitatea să iasă cu doi ani mai devreme la pensie nu este o soluție, ci este recunoașterea eșecului tuturor celorlalte soluții. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 3 există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Mergem mai departe.

(Domnul deputat George-Nicolae Simion stă în spatele domnului vicepreședinte Vasile-Daniel Suciu.)

Domnule Simion, vă rog, nu-mi stați în ceafă!

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 28/2023) (rămas pentru votul final).  

25. Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România; PL-x 28/2023.

Comisia pentru muncă sau Comisia pentru sănătate sau Comisia pentru învățământ.

Vă rog.

   

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Raport comun - PL-x 28/2023

Comisia pentru învățământ, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate au fost sesizate, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 decembrie 2022.

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu.

Dacă la cele trei articole există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) (rămas pentru votul final).  

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; PL-x 324/2022; procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă dorește? Nu.

Rog reprezentantul Comisiilor pentru buget, pentru politică economică și pentru antreprenoriat să prezinte raportul comun.

Vă rog.

   

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 30 mai 2022.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, formele de sprijin acordate cuprind: microgranturi de 5.000 euro/beneficiar, acordate o singură dată și în valoare totală de 50.000.000 de euro, din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară prin intermediul MADR, și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 250.000.000 euro, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri prin intermediul MAT.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu.

Nefiind nici amendamente, proiectul rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022) (rămas pentru votul final).  

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 51/2022; procedură de urgență.

Dacă inițiatorul, și anume Guvernul României, dorește să ia cuvântul? Mulțumesc.

Comisia juridică, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare sau Comisia pentru tehnologia informației?

Domnule președinte, vă rog.

   

Domnul Nelu Tătaru:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, trimis cu adresa PL-x 51/2022.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisiile s-au întâlnit în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise.

În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Timpi de dezbatere, vă rog?

 
   

Domnul Nelu Tătaru:

Trei minute.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Timpi de dezbateri - trei minute.

Vot, vă rog.

 
   

163 de voturi pentru, un vot contra, 3 abțineri.

Timpii de dezbateri au fost aprobați.

Dezbateri generale, domnul Adrian Wiener, Grupul USR.

Vă rog.

 
   

Domnul Adrian Wiener:

S-au făcut multe abuzuri în pandemie, s-au luat multe decizii greșite, nefundamentate, dar parcă niciuna dintre ele nu a fost atât de flagrant aberantă.

Între Crăciunul anului 2021 și sfârșitul lunii ianuarie 2022 peste 230.000 de persoane au fost amendate cu mai mult de o jumătate de miliard de lei, pentru că nu au completat un document care n-a fost comunicat public nici la punctele de trecere a frontierei, nici suficient în spațiul public, n-a fost niciodată explicată utilitatea lui; sigur că n-a avut nicio utilitate. Dacă se voia să fie un început al anchetelor epidemiologice făcute de DSP-uri la momentul respectiv, și Ministerul Sănătății, și cu atât mai mult Ministerul de Interne, știau că DSP-urile nu au capacitatea administrativă să proceseze aceste documente și nu pot să dea informații utile în timp real. Niciunul dintre aceste certificate, pentru cei care le-au completat, nu a condus la prevenirea, probabil, a niciunui caz de COVID-19.

A fost o decizie aberantă, abuzivă care nu s-a soldat decât cu stres pentru români, cu amenzi, cu înjurături și cu decredibilizarea întregului set de măsuri care a fost încercat totuși în pandemie și printre care unele și bune. Existau foarte multe măsuri prin care s-ar fi putut preveni magnitudinea valurilor epidemice, foarte puține dintre ele au fost luate. Cu siguranță aceasta nu a fost una dintre ele!

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimați colegi de la Grupul AUR,

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență; un vorbitor pe grup.

Vă rog să vă înțelegeți care dintre cei doi dorește să ia cuvântul.

 
     

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

Muncaciu.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Muncaciu, vă rog.

 
   

Domnul Sorin-Titus Muncaciu:

Acest PL-x anulează amenzile abuzive și felicităm Comisia juridică că a dat aviz negativ. Ca toate abuzurile pe care le-a făcut această comisie... (I se întrerupe microfonul. Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă la cele două articole există obiecții sau comentarii? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 94/2022) (rămas pentru votul final).  

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 94/2022; procedură de urgență.

Domnule Tătaru, bănuiesc că veniți și la PL-x 94/2022.

De asemenea, vă rog, la final, să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Vă mulțumesc.

   

Domnul Nelu Tătaru:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, trimis cu adresa PL-x 94/2022.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră Decizională.

În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Timpi de dezbateri două minute.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Timpi de dezbateri - două minute.

Vot, vă rog.

 
   

164 de voturi pentru, 6 contra, o abținere, un coleg nu votează.

Timpii de dezbatere au fost aprobați.

Dezbateri generale, domnul Coleșa, vă rog.

 
   

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

După bătălii mulți viteji se arată!

Cu votul cui și cu ideologia cui au fost susținute aceste măsuri aberante?

Toți! PSD, USR, PNL, UDMR ... (I se întrerupe microfonul. Vociferări.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă la titlul legii există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă la cele două articole există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 260/2022) (rămas pentru votul final).  

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; PL-x 260/2022; procedură de urgență.

Comisia pentru agricultură.

Domnule Alda, vă rog, raportul.

Să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Mulțumesc.

   

Domnul Adrian Alda:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 9 mai 2022.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat, în vederea compensării pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Guvern.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Timpi de dezbateri două minute.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Vot pentru două minute timpi de dezbateri.

Vot, vă rog.

 
   

173 de voturi pentru, 3 contra, o abținere.

Aprobat.

Dezbateri generale? Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu aveți obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 23 există obiecții? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.  

31. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.

Președintele comisiei sau un membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor.

Doamna deputat, vă rog.

   

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, respectiv în perioada de referință 1 ianuarie - 30 iunie 2022, comisia și-a desfășurat activitatea atât în cadrul celor 73 de ședințe în plen, precum și în cadrul subcomisiilor sale de analiză, stabilite conform programului de lucru. Ședințele comisiei s-au desfășurat cu prezență fizică și online.

Comisiei i-au fost adresate în primul semestru al anului 2022 un număr total de 251 de petiții.

Condițiile specifice măsurilor legale de combatere a pandemiei de COVID-19 au impus în prima parte a intervalului de referință unele limitări în privința audierilor petenților și ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice.

Având în vedere numărul însemnat de petiții privind această chestiune și recurența problemelor semnalate, comisia a agreat ca doi membri ai săi să facă o informare la fața locului, referitor la condițiile de detenție reclamate în petiții, precum și la respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Remarcăm faptul că 35 de petiții, din totalul de 82 de petiții primite din mediul penitenciar, constituie cereri de transferare a petenților la alte unități de detenție, situate la distanțe mai mici de localitățile lor de domiciliu. Menționăm că din acestea 17 petiții au fost soluționate favorabil.

Veți regăsi în textul raportului care v-a fost distribuit informații, date și mențiuni privind toate categoriile de probleme cu care comisia a fost sesizată, precum și modul în care acestea au fost soluționate, în limitele competențelor regulamentare.

În semestrul I al anului 2022 au fost adresate comisiei 44 de petiții cu reclamații din domeniul social. Ponderea cea mai importantă revine petițiilor care reclamă aspecte vizând relațiile și drepturile de muncă.

Doresc să subliniez că se remarcă o creștere a numărului de petiții care sesizează posibile acte de hărțuire morală la locul de muncă, atitudini discriminatorii, persecuția unor salariați, mai ales de la salariați ai unei importante societăți de transport public.

Având în vedere că numărul petițiilor cu acest tip de conținut implică frecvent persoane cu funcții de conducere în instituții publice sau entități economice aflate în subordinea unor autorități publice, trebuie acordată o importanță deosebită completării adecvate a cadrului normativ care reglementează în domeniul răspunderii disciplinare a angajaților publici și a celor din societăți aflate în patrimoniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Ne este semnalat, de asemenea, modul în care legea română reglementează în privința alienării parentale, precum și a modului în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul unor județe reușesc să își îndeplinească atribuțiile în privința asigurării menținerii unor legături firești ale copilului cu ambii părinți.

Analizând aceste memorii, concluzia noastră este că poate o colaborare sistemică și permanentă a instanțelor judecătorești cu psihologii ar contribui la stabilirea unui program de vizitare mai adaptat și specific situațiilor concrete și la asigurarea bunelor condiții pentru aplicarea respectivului program.

Considerăm oportun să reluăm recomandarea privind necesitatea mediatizării informațiilor referitoare la competența comisiei și sfera atribuțiilor acesteia, precum și a normelor legale care reglementează în domeniul drepturilor, libertăților și obligațiilor legale care revin cetățenilor.

Astăzi, la prezentarea raportului, au mai rămas doar 8 petiții pe rol, reprezentând 3% din total, urmând ca noi să procedăm la soluționarea acestora, în colaborare cu alte autorități și instituții publice.

Evident, se referea, această ultimă frază, la data la care a fost redactat raportul.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ca să ne putem încadra cu resetarea sistemului să începem votul final la ora 13.00, vă solicit acordul să sistăm dezbaterile, ca să putem începe votul final.

Vă mulțumesc.

Ne revedem la ora 13.00 la sesiunea de vot final.

 
  Supunerea la votul final:  

După pauză

   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Rog stafful tehnic să înmâneze liderilor de grup lista cu proiectele care urmează să fie supuse votului.

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Până facem un vot de control, dați-mi voie să citesc titlul legii pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 13... (Vociferări.) ...iunie... (Vociferări.)

Dar... stați, că asta o să o citesc la final.

Un vot de control, vă rog.

 
   

221 de colegi prezenți, suntem în cvorum.

Domnule Mina, din greșeală ați apăsat? OK.

Liderii de grup, este în regulă, putem începe?

 
  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizante UE COM (2023) 98 (PHCD 29/2023) (adoptat);

Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților.

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizante UE COM (2023) 98; PHCD 29/2023.

Vot, vă rog.

   

246 de voturi pentru, 6 contra, o abținere. Adoptat.

 
  Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia - O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție JOIN (2023) 8 (PHCD 30/2023) (adoptat);

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia - "O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție" JOIN (2023) 8; PHCD 30/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 252 de voturi pentru și o abținere, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997 (PL-x 359/2023) (adoptat);

Capitolul III. Legi ordinare. Adoptări.

3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997; PL-x 359/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 254 de voturi pentru, unul contra, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (PL-x 80/2022) (adoptat);

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; PL-x 80/2022.

Vot, vă rog.

   

254 de voturi pentru, 5 abțineri. Adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (PL-x 455/2022) (adoptat);

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; PL-x 455/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 140 de voturi pentru, 42 contra, 50 de abțineri, 4 colegi nu votează, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 94/2023) (adoptat);

6. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 94/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 258 de voturi pentru, două abțineri, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre (PL-x 300/2022) (adoptat);

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre; PL-x 300/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 252 de voturi pentru, 3 contra, o abținere, adoptat.

 
  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (PL-x 398/2023) (adoptat);

8. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București; PL-x 398/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 214 voturi pentru, 47 de abțineri, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 552/2019) (adoptat);

9. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; PL-x 552/2019.

Vot, vă rog.

   

Cu 261 de voturi pentru și o abținere, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) (adoptat);

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; PL-x 324/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 263 de voturi pentru, unanimitate, aprobat.

 
  Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022) (adoptat);

11. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 51/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 259 de voturi pentru, adoptat.

Explicarea votului, domnule Coleșa, vă rog.

 
   

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Acesta a fost un instrument prin care s-a condiționat dreptul de a circula, de vaccinare.

AUR a fost singurul, dar singurul partid care a respins orice condiționare a drepturilor și libertăților... (I se întrerupe microfonul. (Aplauze.)

Voci din sală:

Bine! Bravo! (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Emanuel Ungureanu, Grupul USR.

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

230.000 de români au fost umiliți de un ordin făcut prost, gândit prost. De cine credeți, domnii de la PSD și PNL? Aveți o singură încercare. (Vociferări.) Alexandru Rafila.

O voce de la PNL:

Vlad Voiculescu!

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Mâine veți veni la vot cu același ministru care a umilit 230.000 de români...

O voce de la PSD:

Lasă... Avem dezbateri?

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

...i-a amendat degeaba, i-a pus să plătească sume care nu au nicio justificare. Ordinul a fost dat în 15 decembrie 2021, când era domnul Ciucă prim-ministru și domnul Bode, celebrul domn Bode, la Ministerul de Interne.

După ce a comis toate aceste porcării, atenție!, a distrus Planul Național de Combatere a Cancerului, al unui medic oncolog din PSD, domnul Achimaș.

Iar mâine îl puneți din nou ministru. (Vociferări.)

 
     

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):

Asta e explicarea votului?

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Cuvântul "rușinos" e sancționabil? (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Focșa, din partea deputaților neafiliați.

 
   

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Să aibă oare legătură și cu întâlnirea din 5 iunie? (Vociferări.) Ne pregătiți altceva acum, da?

OMS-ul se vede că a devenit de fapt o bursă de distribuire a medicamentelor, dar nu a acelora de care au nevoie românii, bolnavii de cancer, diabeticii, iar reprezentanții OMS la noi acasă... (Vociferări.) ...care sunt în solda corporațiilor Big Pharma, nu au grijă de români, trebuie să ne fie clar lucrul acesta.

Centralizarea datelor - emiterea pașaportului digital este pregătită în mod foarte abil, iar noi vom deveni precum niște vite care au crotal.

Când e vorba de medicamente pentru bolnavii de cancer, nu le avem. Când e vorba de construit spitale, nu le avem.

Am avut o comisie pentru cercetarea privind achizițiile în timpul pandemiei. Domnii care apăreau la ora 11.00 la televizor în acele geci de pilot nici nu s-au sinchisit ca să fie prezenți aici - domnul Tătaru, domnul Rafila, domnul Arafat nu mai zic.

Eu cred că e timpul să ne trezim, dragilor, pentru că controlul acesta și pierderea libertăților de mișcare, oriunde ne-am deplasa, cu avionul sau cu autocarul, ca să fim urmăriți și verificați la tot pasul, în timp ce sistemul de sănătate în România s-a făcut de tot râsul lumii - noi am fost trimiși degeaba aici. Înseamnă că votăm la comandă, precum niște copii la grădiniță.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 94/2022) (adoptat);

12. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 94/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 251 de voturi pentru, unul contra, proiectul de lege a fost adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 260/2022) (adoptat);

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19; PL-x 260/2022.

Vot, vă rog.

   

Cu 252 de voturi pentru, două contra, adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 155/2023) (adoptat);

Capitolul III. Legi organice. Adoptări.

14. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; PL-x 155/2023.

Vot, vă rog.

   

Cu 212 voturi pentru, 39 contra, 5 abțineri, adoptat.

Doamna Ciofu, explicarea votului? Grupul PNL, vă rog.

 
   

Doamna Cătălina Ciofu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Comăneștenii au suferit ani de zile din cauza poluării remanente cauzate de prelucrarea cărbunelui la termocentrala din oraș, dar și a exploatării acestuia în minele din bazinul carbonifer.

Acesta e mesajul pe care vor să-l facă auzit tuturor celor care consideră altfel.

Există suficiente studii pe piață care demonstrează impactul poluării remanente asupra sănătății populației.

Într-un raport recent întocmit de Mișcarea "Europe Beyond Coal" sub egida Alianței pentru Sănătate HEAL sunt menționate suficiente date cu privire la impactul poluării cronice ca urmare a arderii cărbunelui la termocentralele din Balcanii de Vest, care nu sunt echipate cu tehnologii care să elimine dioxidul de sulf și provoacă efecte nocive asupra sănătății oamenilor, cumulând 88% din costurile medicale suportate de sistemul medical.

Cu siguranță, putem face mai mult pentru seniorii noștri și pentru viitoarele generații și împreună consider că putem gândi măsuri conexe pentru ca această poluare să nu mai fie necesar să se întâmple.

Iar completarea legii conform inițiativei este o dovadă a faptului că împreună suntem angajați să le venim în ajutor.

Vă mulțumesc pentru votul de azi, în numele lor. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Ungureanu, Grupul USR.

 
   

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Mă întorc la domnul Rafila... (Vociferări.) ...pentru că zonele de poluare coincid cu zonele unde nu avem medici oncologi și registre de cancer.

Ca să putem ajuta oamenii care sunt în zone pe care le considerați defavorizate, este nevoie ca prin Ministerul Sănătății să existe finanțare pentru registre de cancer, ca noi să avem o posibilitate, o șansă, ca oncologi ca domnul Achimaș, de la PSD, să poată să-și facă treaba la Institutul Oncologic, unde este împiedicat să-și facă treaba, de domnul Rafila... (Vociferări.) ...să implementeze Planul Național de Combatere a Cancerului, votat de toată lumea, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe oameni să trăiască cât mai mult, nu să le dăm o pensie anticipată, cu gândul că vor muri oricum devreme, pentru că nu vă ocupați de ei.

Ce spun eu este logic, este de bun-simț și nesancționabil. (Aplauze.)

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Doamna Alexandru Victoria-Violeta, din partea deputaților neafiliați, vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Să știți că ajungem la suta... sute de localități pentru care modificăm această Lege a pensiilor și undeva trebuie să vă puneți un semn de întrebare.

Sigur că noi putem invoca de la microfon și probabil că or fi, nu se știe cine le validează, ale cui sunt, dar studii de principiu, și eu, cu 3-4 dintre dumneavoastră, că am aplecare spre cercetare, putem să facem un studiu și putem să venim cu niște argumente.

Ce trebuie să rețineți dumneavoastră este că aceia care s-au pensionat în aceste localități - din care presupun că unele chiar sunt afectate de poluare - n-au beneficiat de niciun fel de facilitate pe care o creați acum unor oameni din niște localități în care poate întreprinderile acelea au investit în tehnologie și ceea ce era sursă de poluare acum 5-10... că aceea era tehnologia, fără un anumit standard în acest domeniu, poate astăzi nu mai este.

Deci este un haos, asta încerc să vă spun. Nu o spun cu răutate. Este rolul nostru, ca parlamentari, chiar dacă nu suntem de specialitate, să fim puțin atenți la doza aceasta de așa-zisă binefacere, care nu e corectă până la capăt și nu rezolvă problemele de fond.

Deci hai să ne oprim cu alte localități! Sau hai să facem un pact cu toții - toată țara este!

Eu sunt din București. Dacă cineva își imaginează că nivelul de poluare din București nu ar îndreptăți familia mea de o anumită vârstă să ia, eu știu, o reducere la pensie, putem să discutăm, am studii care v-ar combate în această direcție.

Sau în alte localități.

Deci hai să ne oprim, hai să ne oprim din acest populism! Faceți rău celor care se uită, din alte localități, și speră, se gândesc: dar vreau și eu, dacă tot se poate fără niciun criteriu sau scoate cineva câte un studiu.

Haideți să ne oprim, mai ales că se face Legea pensionării și hai să fim corecți pentru țara aceasta!

Că așa, de pus, unul pune pe hartă o localitate, celălalt, o localitate, hai să le punem, fraților, pe toată țara, că sigur-sigur niște pori poluanți găsim în orice localitate...

O voce de la PSD:

Timpul!

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

...din România!

O voce din sală:

Timpul!

 
     

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Iar eu, din București, vă spun, în mod normal ar trebui să beneficiez de supra... glumesc, bineînțeles, de suprareducere.

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
   

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Mulțumesc și eu.

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnul Solomon, Grupul PSD, vă rog.

 
   

Domnul Adrian Solomon:

Da.

Mulțumesc, domnule președinte.

N-aș fi intervenit dacă doamna ex-ministru nu ar fi vorbit cu atâta patos aici, nu ne-ar fi înfierat, ca niște populiști fără obraz ce suntem.

Legea nr. 127/2019 - suntem în 2023...

 
     

Doamna Victoria-Violeta Alexandru (din sală):

De ce nu o aplicați?

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...prevedea foarte clar, doamnă ministru, că odată cu intrarea în vigoare, toate aceste localități vor fi reanalizate de Guvern și prin hotărâre de Guvern se vor stabili cele în care chiar mai există poluare remanentă.

Pentru că nu o să-mi spuneți mie acum că le știți dumneavoastră pe toate, iar noi nu știm nimic.

Ați dat prima ordonanță de prorogare a acestei legi! (Vociferări.)

Au venit colegii dumneavoastră și au dat-o pe a doua ordonanță de prorogare. (Vociferări.)

La 1 septembrie ar trebui să intre în vigoare, anul acesta.

Haideți să tragem cu toții și să punem acea lege în vigoare! Pentru că vom rezolva și inechitățile din sistemul de pensii, vom rezolva și nemulțumirile tuturor românilor legate de cuantumul pensiilor lor în raport cu pensiile militarilor sau altor categorii socioprofesionale și vom rezolva și problema acestor localități care, dincolo de faptul că s-a închis sau nu o activitate minieră sau din industria chimică, prelucrătoare de știu eu ce alte materiale care poluau, încă n-au trecut toți acei 30 de ani care să ducă la un mediu curat.

Din toate județele din România, eu vă spun, că sunt președintele Comisiei pentru muncă de atâta timp, județul Vaslui este cel mai curat județ din țară, nu are nicio localitate pe această listă.

Deci nu ne puteți bănui pe noi de parti-pris-uri personale, ci doar de luarea în calcul a acestor studii care existau înainte de '89 la Ministerul Economiei și Mineritului, sau cum se numea, și care... erau vreo 49 de situri, doar în perioada comunistă, recunoscute de...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...autoritățile de atunci, pe normele de poluare din vreme.

Acum, poate că de la 1 septembrie vom pune această lege în vigoare...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să finalizați.

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...și vom curăța toată această listă.

Sau, dacă nu, să spunem, nu se vor aplica prevederile...

 
   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc...

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...la 3 localități...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...domnule...

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...restul...

 
     

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...președinte.

 
   

Domnul Adrian Solomon:

...toată țara e o țară poluată și va ieși la pensie mai devreme.

 
  Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 28/2023) (adoptat).

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România; PL-x 28/2023.

Vot, vă rog.

   

253 de voturi pentru, unanimitate. Adoptat.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (PL-x 124/2023) (adoptată în procedură de urgență).  

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992, astăzi, 13 iunie, s-a depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale - PL-x 124/2023, adoptată în procedură de urgență de ambele Camere ale Parlamentului.

Termenul pentru sesizare este de două zile de la data depunerii - astăzi, 13 iunie 2023.

Rog membrii Biroului permanent, la sala de ședință.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

     

Ședința s-a încheiat la ora 13.25.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 may 2024, 18:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro