You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

  1. Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (PL-x 398/2023) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 398/2023

 

Ședința a început la ora 12.05.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Cristian Buican și de domnul deputat Silviu Dehelean, secretari ai Camerei Deputaților.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Bună ziua, stimați colegi!

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi și vă anunț că din totalul celor 330 de colegi, până în acest moment, și-au înregistrat prezența 164.

Ordinea de zi a fost distribuită.

Vă reamintesc programul de lucru: de la 12.00 până la 13.00 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; de la 13.00, imediat după finalizarea dezbaterilor, votul final; iar la încheierea ședinței de vot final cele două întâlniri - Biroul permanent și Comitetul liderilor.

Întreb liderii de grup dacă în legătură cu ordinea de zi există observații? Nu.

Așadar, intrăm în ordinea de zi.

1. Proiectul de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București; PL-x 398/2023; procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă dorește?

Vă rog.

Domnul Cătălin Mihai Micu (subsecretar de stat, Ministerul Educației):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

PL-x 398/2023 reglementează înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești.

Universitatea Politehnica din București și Universitatea din Pitești au hotărât, prin intermediul structurilor de conducere, în baza autonomiei universitare, fuziunea prin comasare. Scopul fuziunii îl reprezintă înființarea, prin lege, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, republicată, a altei instituții de învățământ superior acreditate, numită Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Având în vedere importanța reglementărilor propuse, Ministerul Educației solicită adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru învățământ.

Vă rog, doamnă președinte, raportul.

Doamna Natalia-Elena Intotero:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București; PL-x 398/2023.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea unei noi instituții de învățământ superior - "Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București", denumită în continuare Politehnica București, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legii, personalul didactic și nedidactic din universitățile care fuzionează se preia prin transfer în interesul serviciului de către Politehnica București. De asemenea, Politehnica București preia studenții și studenții doctoranzi înmatriculați, după caz, la programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat, precum și cursanții înmatriculați la programele de studii postuniversitare organizate, în condițiile legii, de la universitățile care fuzionează. Studenții își păstrează drepturile și creditele obținute anterior fuziunii. Totodată, Politehnica București preia și preșcolarii, școlarii și elevii de la structurile de învățământ preuniversitar organizate în cadrul universităților care fuzionează. Politehnica București, ca instituție de învățământ superior de stat, este finanțată din fonduri publice, venituri proprii și din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de finanțare ale universității se constituie ca venituri proprii.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 17 deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

În urma dezbaterii, în cadrul Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților, cu majoritatea voturilor, s-a propus un raport de adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nefiind nici amendamente,...

 

Domnul Antonio Andrușceac (din sală):

Ba da!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Aaa!

Vă rog, domnule Chelaru.

Domnul Mircia Chelaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sunt în fața dumneavoastră pentru a saluta această hotărâre a celor două institute de învățământ.

În calitatea mea de fost cadru universitar, dar mai ales în calitatea de deputat de Argeș, îmi exprim speranța că, în urma acestei comasări, nu va avea de câștigat decât învățământul, pentru că e nevoie cu adevărat - și de aici ar trebuit să extindem acest act de intenție în acțiuni concrete - ca învățământul să se demasifice; învățământul trebuie să fie concentrat pe ceea ce cere societatea viitorului.

Cunosc cadrele didactice de la Pitești, cunosc valoarea corpului științific al centrelor de cercetare, dar mai ales valoarea de excepție a Universității Politehnica București.

De aceea, încă o dată, salut, susținem și vom vota cu plăcere acest proiect de lege.

Și încă o dată, în final, este bine ca foarte multe universități care sunt un fel de mărgeluțe în corolarul învățământului superior românesc, să se gândească și să urmeze acest exemplu.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul USR, domnul Bulai.

Domnul Iulian Bulai:

După acest exemplu îndemn majoritatea parlamentară să ia aminte și de proiectele USR de desființare a unor instituții fantomă sau care nu își îndeplinesc țintele de cercetare. De exemplu, luați aminte, desființați Institutul Levantului, care taie fix frunze la câini și face evenimente pe bani mulți în România și în întreaga Europă, fără niciun fel de plusvaloare pentru România. Puteți să-l comasați, de exemplu, cu un institut de studii orientale de la o universitate bună din România. Sunt câteva.

De asemenea, desființați Academia Oamenilor de Știință din România. Puteți să transferați competențele patrimoniului, resursele umane, la Academia Română.

Doar două exemple din multe instituții care acum nu se justifică și ale căror competențe ar fi mult mai bine reprezentate de instituții-cheie din statul român, cu experiență, cu legitimitate și cu resurse umane corespunzătoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul PSD, domnul Buicu.

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu aș fi intervenit dacă nu ascultam această pledoarie și, de fapt, a fost subliniat în această pledoarie faptul că o parte dintre colegii noștri vor doar desființări.

Acest proiect, această comasare este făcută în urma acordului celor două universități, din București și din Pitești, astfel încât membrii comunității academice și-au dat acordul pentru această comasare. Nu este o comasare sau desființare cu forța, cum propun unii, ci este acordul de voință al celor două universități.

Dacă la Târgu Mureș Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie a fost un exemplu prin care două universități s-au comasat, și acest caz probabil că va fi un exemplu prin care uniți suntem puternici și la nivel academic. Iar această comasare va determina, de fapt, un beneficiu atât pentru studenți, cât și pentru rezultatele științifice și academice naționale și internaționale.

Susținem acest proiect.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Suntem în procedură de urgență, domnule Năsui! A vorbit domnul președinte de la cultură.

Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.