Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/26-06-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

10. Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

31. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.

Președintele comisiei sau un membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor.

Doamna deputat, vă rog.

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022.

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, respectiv în perioada de referință 1 ianuarie - 30 iunie 2022, comisia și-a desfășurat activitatea atât în cadrul celor 73 de ședințe în plen, precum și în cadrul subcomisiilor sale de analiză, stabilite conform programului de lucru. Ședințele comisiei s-au desfășurat cu prezență fizică și online.

Comisiei i-au fost adresate în primul semestru al anului 2022 un număr total de 251 de petiții.

Condițiile specifice măsurilor legale de combatere a pandemiei de COVID-19 au impus în prima parte a intervalului de referință unele limitări în privința audierilor petenților și ale reprezentanților instituțiilor și autorităților publice.

Având în vedere numărul însemnat de petiții privind această chestiune și recurența problemelor semnalate, comisia a agreat ca doi membri ai săi să facă o informare la fața locului, referitor la condițiile de detenție reclamate în petiții, precum și la respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Remarcăm faptul că 35 de petiții, din totalul de 82 de petiții primite din mediul penitenciar, constituie cereri de transferare a petenților la alte unități de detenție, situate la distanțe mai mici de localitățile lor de domiciliu. Menționăm că din acestea 17 petiții au fost soluționate favorabil.

Veți regăsi în textul raportului care v-a fost distribuit informații, date și mențiuni privind toate categoriile de probleme cu care comisia a fost sesizată, precum și modul în care acestea au fost soluționate, în limitele competențelor regulamentare.

În semestrul I al anului 2022 au fost adresate comisiei 44 de petiții cu reclamații din domeniul social. Ponderea cea mai importantă revine petițiilor care reclamă aspecte vizând relațiile și drepturile de muncă.

Doresc să subliniez că se remarcă o creștere a numărului de petiții care sesizează posibile acte de hărțuire morală la locul de muncă, atitudini discriminatorii, persecuția unor salariați, mai ales de la salariați ai unei importante societăți de transport public.

Având în vedere că numărul petițiilor cu acest tip de conținut implică frecvent persoane cu funcții de conducere în instituții publice sau entități economice aflate în subordinea unor autorități publice, trebuie acordată o importanță deosebită completării adecvate a cadrului normativ care reglementează în domeniul răspunderii disciplinare a angajaților publici și a celor din societăți aflate în patrimoniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Ne este semnalat, de asemenea, modul în care legea română reglementează în privința alienării parentale, precum și a modului în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul unor județe reușesc să își îndeplinească atribuțiile în privința asigurării menținerii unor legături firești ale copilului cu ambii părinți.

Analizând aceste memorii, concluzia noastră este că poate o colaborare sistemică și permanentă a instanțelor judecătorești cu psihologii ar contribui la stabilirea unui program de vizitare mai adaptat și specific situațiilor concrete și la asigurarea bunelor condiții pentru aplicarea respectivului program.

Considerăm oportun să reluăm recomandarea privind necesitatea mediatizării informațiilor referitoare la competența comisiei și sfera atribuțiilor acesteia, precum și a normelor legale care reglementează în domeniul drepturilor, libertăților și obligațiilor legale care revin cetățenilor.

Astăzi, la prezentarea raportului, au mai rămas doar 8 petiții pe rol, reprezentând 3% din total, urmând ca noi să procedăm la soluționarea acestora, în colaborare cu alte autorități și instituții publice.

Evident, se referea, această ultimă frază, la data la care a fost redactat raportul.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ca să ne putem încadra cu resetarea sistemului să începem votul final la ora 13.00, vă solicit acordul să sistăm dezbaterile, ca să putem începe votul final.

Vă mulțumesc.

Ne revedem la ora 13.00 la sesiunea de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 june 2024, 18:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro