You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

11. Supunerea la votul final:
  11.4 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (PL-x 80/2022) (adoptat);
 
see bill no. 80/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; PL-x 80/2022.

Vot, vă rog.

254 de voturi pentru, 5 abțineri. Adoptat.