You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 28/2023) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 28/2023

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

25. Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România; PL-x 28/2023.

Comisia pentru muncă sau Comisia pentru sănătate sau Comisia pentru învățământ.

Vă rog.

Domnul Dan-Constantin Șlincu:

Raport comun - PL-x 28/2023

Comisia pentru învățământ, Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate au fost sesizate, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 decembrie 2022.

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu.

Dacă la cele trei articole există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.