Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/26-06-2023

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 324/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; PL-x 324/2022; procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă dorește? Nu.

Rog reprezentantul Comisiilor pentru buget, pentru politică economică și pentru antreprenoriat să prezinte raportul comun.

Vă rog.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 30 mai 2022.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea unui cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, formele de sprijin acordate cuprind: microgranturi de 5.000 euro/beneficiar, acordate o singură dată și în valoare totală de 50.000.000 de euro, din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară prin intermediul MADR, și granturi pentru capital de lucru, în valoare totală de 250.000.000 euro, acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri prin intermediul MAT.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu.

Nefiind nici amendamente, proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 june 2024, 3:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro