You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 51/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 51/2022; procedură de urgență.

Dacă inițiatorul, și anume Guvernul României, dorește să ia cuvântul? Mulțumesc.

Comisia juridică, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare sau Comisia pentru tehnologia informației?

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Nelu Tătaru:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, trimis cu adresa PL-x 51/2022.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisiile s-au întâlnit în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise.

În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Timpi de dezbatere, vă rog?

Domnul Nelu Tătaru:

Trei minute.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Timpi de dezbateri - trei minute.

Vot, vă rog.

163 de voturi pentru, un vot contra, 3 abțineri.

Timpii de dezbateri au fost aprobați.

Dezbateri generale, domnul Adrian Wiener, Grupul USR.

Vă rog.

Domnul Adrian Wiener:

S-au făcut multe abuzuri în pandemie, s-au luat multe decizii greșite, nefundamentate, dar parcă niciuna dintre ele nu a fost atât de flagrant aberantă.

Între Crăciunul anului 2021 și sfârșitul lunii ianuarie 2022 peste 230.000 de persoane au fost amendate cu mai mult de o jumătate de miliard de lei, pentru că nu au completat un document care n-a fost comunicat public nici la punctele de trecere a frontierei, nici suficient în spațiul public, n-a fost niciodată explicată utilitatea lui; sigur că n-a avut nicio utilitate. Dacă se voia să fie un început al anchetelor epidemiologice făcute de DSP-uri la momentul respectiv, și Ministerul Sănătății, și cu atât mai mult Ministerul de Interne, știau că DSP-urile nu au capacitatea administrativă să proceseze aceste documente și nu pot să dea informații utile în timp real. Niciunul dintre aceste certificate, pentru cei care le-au completat, nu a condus la prevenirea, probabil, a niciunui caz de COVID-19.

A fost o decizie aberantă, abuzivă care nu s-a soldat decât cu stres pentru români, cu amenzi, cu înjurături și cu decredibilizarea întregului set de măsuri care a fost încercat totuși în pandemie și printre care unele și bune. Existau foarte multe măsuri prin care s-ar fi putut preveni magnitudinea valurilor epidemice, foarte puține dintre ele au fost luate. Cu siguranță aceasta nu a fost una dintre ele!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimați colegi de la Grupul AUR,

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență; un vorbitor pe grup.

Vă rog să vă înțelegeți care dintre cei doi dorește să ia cuvântul.

 

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

Muncaciu.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Muncaciu, vă rog.

Domnul Sorin-Titus Muncaciu:

Acest PL-x anulează amenzile abuzive și felicităm Comisia juridică că a dat aviz negativ. Ca toate abuzurile pe care le-a făcut această comisie... (I se întrerupe microfonul. Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă la cele două articole există obiecții sau comentarii? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.