You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 13-06-2023

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 94/2022) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 94/2022

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

28. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România; PL-x 94/2022; procedură de urgență.

Domnule Tătaru, bănuiesc că veniți și la PL-x 94/2022.

De asemenea, vă rog, la final, să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Nelu Tătaru:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, trimis cu adresa PL-x 94/2022.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră Decizională.

În urma dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Timpi de dezbateri două minute.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Timpi de dezbateri - două minute.

Vot, vă rog.

164 de voturi pentru, 6 contra, o abținere, un coleg nu votează.

Timpii de dezbatere au fost aprobați.

Dezbateri generale, domnul Coleșa, vă rog.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

După bătălii mulți viteji se arată!

Cu votul cui și cu ideologia cui au fost susținute aceste măsuri aberante?

Toți! PSD, USR, PNL, UDMR ... (I se întrerupe microfonul. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Dacă la titlul legii există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat.

Dacă la cele două articole există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptate.

Proiectul de lege rămâne la votul final.