Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2023
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.135/18-10-2023

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 11-10-2023 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2023

  1. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 553/2019) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 553/2019

 

Ședința a început la ora 16.10.

Lucrările ședinței au fost conduse, în prima parte, de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

A doua parte a ședinței a fost condusă de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Ovidiu Victor Ganț și de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat Buican, domnule secretar al Camerei Deputaților, cu permisiunea dumneavoastră, am vrea să începem ședința de plen.

(Domnul deputat Cristian Buican, secretar al Camerei Deputaților, își ocupă locul la prezidiu.)

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința Camerei și anunț că, din totalul celor 330 de deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența 167.

Ordinea de zi a fost distribuită.

Vă reamintesc programul de lucru: între orele 10.00 și 11.00 - dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; la încheierea dezbaterilor, votul final; iar la încheierea ședinței de vot, ședința Biroului permanent și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Stimate colegi,

Stimați colegi,

Intrăm în ordinea de zi.

(Domnul deputat Nicolae Roman solicită să ia cuvântul.)

Procedură sau ce doriți, domnule Roman Nicolae? Domnul deputat Roman Nicolae.

Domnul Nicolae Roman:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Voi fi foarte scurt.

Ieri am avut o zi penibilă și speram ca azi să nu fie la fel.

De aceea, domnule președinte de ședință, aș vrea, dacă nu avem înscris în Regulamentul Camerei Deputaților și al Senatului, următorul lucru: - cu toate că ar trebui să fie o cutumă - atunci când discutăm despre Declarație a Parlamentului României, cel care conduce ședința...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat...

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală):

A rămas de data trecută! (Râsete.)

Domnul Nicolae Roman:

... trebuie să citească moțiunea respectivă.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule deputat, suntem la plenul Camerei Deputaților! Declarația a avut loc la plenul reunit.

Ne vedem la plenul comun, atunci când o fi el!

5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; PL-x 553/2019.

Reprezentantul comisiei sesizate în fond, Comisia pentru industrii, pentru prezentarea raportului.

Domnule Toma, vă rog, veniți dumneavoastră!

 

Domnul Ilie Toma (din sală):

Nu, că e...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

A, domnul vicepreședinte Mang!

Vă rog.

Domnul Ioan Mang:

Mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa PL-x 553/2019 din 28 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr. 4c-3/417/2019 din 29 octombrie 2019.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal pentru existența, în incinta supermagazinelor/hipermagazinelor, a caselor de marcat prioritare pentru familii însoțite de copii minori, care să fie utilizate doar de către acestea și la care este interzisă comercializarea alimentelor care nu corespund alimentației sănătoase și care nu sunt recomandate preșcolarilor, școlarilor, copiilor și adolescenților.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege, în ședințele din 23 mai și 9 octombrie 2023.

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa nr. 1, și amendamente respinse, prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera decizională este Camera Deputaților.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La articole, de la 1 la 8?

Domnul Șerban.

Domnul Ciprian Șerban, la admise, de la 1 la 8?

Care sunt amendamentele?

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să supuneți la vot marginal 5, de la amendamente admise.

Vreți să mai citesc?

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

După art. 76 se introduce un nou articol, art. 761, cu următorul cuprins: "Nerespectarea prevederilor art. 102 alin. (4) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei, iar încălcarea în mod repetat a acestor prevederi determină majorarea amenzii contravenționale cu 10%, pentru fiecare lună de întârziere a emiterii acordului de funcționare.

Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către organele de control specializate din subordinea prefectului".

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Deci, supunem votului, de la amendamente admise, marginal nr. 5.

Să înceapă votul!

Cu zero voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 48 de abțineri, amendamentul de la marginal 5 a fost eliminat din raport.

 

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai aveți de susținut?

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Mai am două.

Marginal 7: "La art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins...".

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supunem votului amendamentul admis de la nr. 7, marginal 7.

Să înceapă votul!

3 voturi pentru, 100 de voturi contra, 56 de abțineri.

Amendamentul admis de la marginal 7 a fost eliminat din raport.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Și marginal 8, vă rog să-l supuneți votului.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului și marginalul 8, de la amendamente admise.

Vot, vă rog.

102 voturi contra, 59 de abțineri.

De asemenea, amendamentul admis de la marginal 8 a fost respins, eliminat din raport.

Dacă se mai susțin amendamente admise? Nu.

Respinse? Avem 16 amendamente respinse. Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 aprilie 2024, 23:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro