Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 08-11-2023

Ședința Camerei Deputaților din 8 noiembrie 2023

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Bogdan-Iulian Huțucă

  Declarații politice și intervenții ale deputaților: Bogdan-Iulian Huțucă - declarație politică având tema Viitorul buget trebuie elaborat pe baza unor principii ferme!;

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

"Viitorul buget trebuie elaborat pe baza unor principii ferme!"

Se apropie sfârșitul anului, iar discutarea bugetului de stat va deveni tema principală în România. Este foarte important ca viitorul buget să fie bazat pe niște principii clare și solide. De aceea, la nivelul coaliției, au fost convenite cinci principii în jurul cărora va fi structurat bugetul pentru 2024, principii ce reflectă poziția fermă a Partidului Național Liberal pe acest subiect. Acestea sunt:

- Buget axat pe investiții, cu accent pe proiectele finanțate pe fondurile europene. PNL a demonstrat și atunci când a avut funcția de prim-ministru, și prin intermediul aleșilor săi locali că știe cum să atragă fonduri europene. De altfel, anul 2022 a însemnat un record în materie de fonduri europene atrase;

- Buget axat pe cheltuieli responsabile pentru funcționarea statului. PNL s-a pronunțat, în mai multe rânduri, în favoarea reducerii cheltuielilor statului, în special a celor nenecesare. O astfel de poziție a fost o linie roșie și în cadrul discuțiilor pe tema pachetului de măsuri fiscal-bugetare, unde am insistat ca reducerea deficitului să se realizeze și prin reducerea cheltuielilor statului.

- Buget centrat pe dezvoltarea marilor servicii publice, respectiv pe sănătate/educație. Avem nevoie de servicii publice de calitate, și mai cu seamă în Educație și Sănătate, pentru că acest lucru înseamnă, în final, o investiție în viitorul României. Putem performa ca țară doar dacă investim în educație. Pe de altă parte, creșterea calității vieții nu poate fi imaginată fără servicii medicale de calitate;

- Buget axat pe combaterea evaziunii fiscale și mai buna colectare a veniturilor. Am insistat ca pachetul de măsuri fiscal-bugetare să conțină măsuri de combatere a evaziunii fiscale. Totodată, am sprijinit mereu necesitatea digitalizării ANAF și creșterea gradului de colectare a veniturilor la buget;

- Buget cu alocări consistente pentru drepturile de asistență socială. PNL a susținut mereu că măsurile sociale trebuie să fie susținute țintit, iar ele să vizeze grupurile sociale vulnerabile, respectiv persoanele care chiar au nevoie de ajutorul statului.

Aceste principii, considerăm noi, sunt esențiale pentru funcționarea optimă și echilibrată a statului român și a economiei românești. Bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale de stat trebuie să fie bine construite, pe estimări realiste, iar nu pe fabulații și promisiuni electorale.

      ................................................
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 203/2023) (rămas pentru votul final).  

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Vă mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plății cotizației financiare anuale pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere.

De asemenea, proiectul vizează aprobarea plății cotizațiilor financiare restante.

În urma examinării proiectului de lege, deputații prezenți la lucrările comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să transmită plenului Camerei Deputaților prezentul raport, prin care se propune adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.