Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2023 > 21-11-2023

Ședința Camerei Deputaților din 21 noiembrie 2023

18. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 14 și art. 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere (Pl-x 201/2015) (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 201/2015

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 și art. 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere; Pl-x 201/2015.

Vă rog, raportul.

Domnul Benedek Zacharie:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 14 și art. 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, în fond, pentru dezbatere și avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea art.14 și art.142 din Legea nr. 38/2003.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională este Camera Deputaților.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 4 martie 2015.

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 14 și art. 142 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat propunerea legislativă, după cum urmează - Comisia pentru industrii și servicii în ședința din 17 februarie 2015, iar Comisia pentru transporturi și infrastructură în ședința din 26 septembrie 2017.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Gheba, Grupul AUR, la un proiect depus în 2015, vă rog.

Domnul Daniel-Sorin Gheba:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul AUR respinge această propunere legislativă.

Iar creșterea numărului de taxiuri, de la 4 la mia de locuitori la 8 taxiuri la mia de locuitori, ar avea ca efect falimentarea firmelor de taxi și aglomerarea nejustificată a infrastructurii din România.

Vreau să vă reamintesc că, în această lună, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început anchetarea a 3 firme de ridesharing din București și Constanța, care s-au sustras de la plata unor taxe, aducând prejudicii de peste 10 milioane de euro statului român.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Propunerea legislativă rămâne la votul final.