Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.9/15-12-2024

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2023 > 20-12-2023 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2023

  1. Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024 (PL-x 801/2023; L714/2023) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 801/2023

 

Ședința a început la ora 10.07.

Lucrările ședinței au fost conduse, în prima parte, de domnul deputat Vasile-Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, asistați de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț, înlocuit de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaților, și de domnul senator Marius Humelnicu, secretar al Senatului.

A doua parte a ședinței a fost condusă de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator Marius Humelnicu, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Sorin-Mihai Cîmpeanu, vicepreședinte al Senatului, înlocuit de domnul senator Nicolae-Ionel Ciucă, președintele Senatului.

(Membrii Grupurilor parlamentare AUR de la Camera Deputaților și Senat afișează lângă tribună pancarte cu mesajul "40% pentru profesori".)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Bună dimineața, stimați colegi.

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală și în bănci, să putem începe ședința noastră.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Înainte de începerea ședinței, vă invit pe toți să ascultăm Imnul Național al României.

(Se intonează Imnul Național "Deșteaptă-te, române!")

Vă mulțumesc.

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că din totalul celor 466 de deputați și senatori, până în acest moment, și-au înregistrat prezența 271.

Reluăm discuțiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat și vă reamintesc că dezbaterile generale au avut loc în cadrul ședinței comune de marți, ieri, 19 decembrie.

Domnul Simion.

Domnul George-Nicolae Simion:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sper să putem avea o discuție civilizată astăzi, în plenul Parlamentului. (Vociferări. Ridică pancarta cu mesajul "40% pentru profesori".)

Atâta timp cât dumneavoastră nu respectați promisiunile pe care le-ați făcut profesorilor și altor categorii sociale, avem datoria să încercăm, prin orice mijloc,...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion, pe procedură!

Domnul George-Nicolae Simion:

... să luptăm pentru respectarea acelor promisiuni.

Apreciez atitudinea dumneavoastră, domnule președinte de ședință, și o să luăm loc în bănci,...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul George-Nicolae Simion:

... după ce vă spun anumite chestii care în aceste zile s-au întâmplat în neregulă, ...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion!

Domnul George-Nicolae Simion:

... care au vizat persoana mea, ca parlamentar, ...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion!

Domnul George-Nicolae Simion:

George Simion, deputatul George Simion trebuia să fie în Comisia SRI și, printr-o ilegalitate comisă în Birourile permanente reunite, (Vociferări.) nu a fost nominalizat, la fel ca și deputatul Mugurel Cozmanciuc, în Comisia SIE. (Vociferări.)

În ASF, ... (Vociferări.) la ASF, pe algoritm și pe cutumă, AUR trebuia să aibă un membru.

Ați ignorat și de data aceasta, cum ați făcut-o și la Curtea de Conturi.

Dacă dumneavoastră credeți că așa este normal și credeți că o să aveți niște mielușei, cărora să le dați 400.000 lei, 500.000 lei și o să le închideți gura, nu funcționează așa!

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Cele două minute, pe procedură, au expirat!

Domnul George-Nicolae Simion:

Rugămintea noastră, domnule președinte de ședință, pentru dumneavoastră.

Avem depuse 8.317 amendamente și avem nevoie ca toți liderii de grup să își asume un angajament că se va respecta și cronometrul, și fiecare din aceste amendamente va fi citit.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul George-Nicolae Simion:

Atât cerem! Un lucru simplu, legat de procedură parlamentară. Nu un minut pe articol.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul George-Nicolae Simion:

Mulțumesc.

Haideți în bănci! (Se adresează membrilor Grupurilor parlamentare AUR. Aceștia își reiau locurile în bănci.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Două considerații.

1. Despre cât de civilizați o să fim, avem cu toții ocazia să vedem în orele care urmează.

2. În unanimitate, liderii de grup și membrii Biroului permanent reunit au votat timpii alocați, pe fiecare anexă și pe fiecare articol. Asta, ca o considerație tehnică.

Dau cuvântul președintelui Comisiei pentru buget, finanțe, de la Camera Deputaților sau de la Senat, domnul Neagu, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024.

Domnule Neagu, vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

Bună dimineața!

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi senatori și deputați,

Avem - și vă înaintăm raportul comun - asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024, L. 714, înregistrat la Senat; PL-x 801/2023, înregistrat la Camera Deputaților.

Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2024 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuieli pe destinații și ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

O să fac câteva considerente, în mare, asupra celor consemnate în raport, pentru că este un raport extrem de amplu, pe care dumneavoastră, cu siguranță, deja îl aveți, îl cunoașteți.

Potrivit Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acestora pe anii 2025-2027, în anul 2024 trebuie implementate reforme importante din PNRR, cum ar fi noua Lege a pensiilor, precum și unele proiecte de investiții din granturi și împrumuturi din PNRR.

Principalele coordonate ale construcției bugetare sunt reprezentate pe obiectivele politicii fiscale și bugetare pe anul 2024 și de obiectivul bugetar pe termen mediu, pentru orizontul de timp 2025-2027.

Câteva din principalele obiective:

- Continuarea măsurilor pentru redresarea economică, accelerarea creșterii economice, menținerea și susținerea unui cadru de dezvoltare durabilă;

- Continuarea realizării graduale a consolidării fiscale;

- Reforma, prioritizarea și programarea multianuală a investițiilor publice;

- Consolidarea unei politici fiscale predictibile;

- Dezvoltarea și diversificarea instrumentelor de management ale datoriei publice;

- Implementarea de măsuri pentru crearea și consolidarea unor finanțe publice sănătoase.

Având în vedere contextul intern și internațional, indicatorii bugetari se prezintă astfel: veniturile bugetare proiectate pe 2024 - 33,81% din produsul intern brut, care vor scădea la 32,57% în 2025, pentru ca în 2027 să înregistreze 31,81% din produsul intern brut.

Cheltuielile bugetare reprezintă, în 2024, 38,8% din PIB, ajungând la 34,6% în 2027, în scădere, ca procent, pentru reducerea deficitului bugetar în mod gradual.

Proiectul de buget pentru anul 2024, configurat pe un cadru economic, cu prevederile următorilor indicatori macroeconomici:

- creștere economică: 3,4%;

- produsul intern brut: 1.733,821 milioane lei;

- inflație medie anuală: 6%;

- deficit: 5% din produsul intern brut;

- câștig salarial mediu net lunar 4.733 lei.

În linii mari, bugetul de stat stabilește venituri în sumă de 308.759,5 milioane lei, cheltuieli de 656.379,5 milioane în credite de angajament și în sumă de 404.792,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 96.033 milioane lei.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ.

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil.

Consiliul Fiscal și-a exprimat opinia asupra proiectului de lege.

Comisiile de specialitate din Senat și din Cameră, sesizate pentru avizarea proiectului de lege, au transmis avize comune favorabile, avize comune cu amendamente respinse și avize comune cu amendamente admise și respinse.

La dezbateri a participat ministrul de finanțe, domnul Marcel-Ioan Boloș, secretarii de stat de la Ministerul de Finanțe, precum și reprezentanții tuturor ordonatorilor principali de credite.

În urma dezbaterilor, desfășurate în două zile, pe 18 și 19 decembrie, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului celor două Camere prezentul raport comun, prin care propunem adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024, cu amendamente admise și respinse, care se regăsesc în anexele la prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Vă reamintesc că, pentru dezbaterea pe articole și amendamente, Birourile permanente ale celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare au stabilit, în unanimitate: un minut pentru fiecare articol; un minut pentru fiecare amendament; fiecare amendament să fie susținut de un singur parlamentar; după epuizarea timpului alocat pentru fiecare articol, celelalte amendamente la articolul respectiv se supun votului în bloc, fără a se mai da cuvântul pentru susținere; la anexe se va proceda în mod corespunzător, luând în considerare numărul amendamentelor la fiecare anexă și totalul acestora.

De asemenea, pentru dezbaterea pe anexe, Birourile permanente și liderii grupurilor parlamentare vă propun următoarele: timpul alocat pentru anexe este de 349 de minute - aproximativ 6 ore; timpul pentru fiecare anexă este prevăzut în materialul afișat pe site-ul Camerei Deputaților, în secțiunea dedicată bugetului.

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Vă supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Vot, vă rog.

Cu 187 de voturi pentru, 84 contra, 3 abțineri, 2 colegi care nu votează, propunerile au fost aprobate.

O singură dată o să vă dau cuvântul la procedură, domnule Coleșa.

Vă rog.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La început trebuia să întrebați liderii de grup dacă au observații pe marginea ordinii de zi - pentru că aveam -, deoarece raportul a fost încărcat cu maximum 10 minune înainte de ora plenului, deci nu mai devreme de ora 9.50.

În mod evident este o bătaie de joc și o procedură contrară Regulamentului.

Ca atare, solicit retrimiterea la comisie pentru raport suplimentar.

Sau, mai degrabă, propun suspendarea plenului pentru o oră, pentru a avea timp măcar să ne listăm aceste amendamente respinse. Deci propun acest lucru.

Iar, în privința timpilor, aș vrea să fac o precizare foarte importantă. La Biroul permanent de astăzi, de la ora 8.00, am făcut o propunere foarte clară de stabilire a timpilor, un algoritm extrem de simplu, prin care timpii erau calculați în funcție de numărul de amendamente respinse...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Coleșa.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

... și nu toate, n-am zis toate - pentru că știu că nu doriți să munciți prea mult - și am spus jumătate. Adică împărțim la doi numărul total de amendamente respinse pentru ordonatori, pentru o anexă, și obținem numărul de minute de dezbatere pe care noi l-am propus.

Iar știți prea bine că liderii de grup n-au drept de vot în Biroul permanent!

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Coleșa, mulțumesc.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Ați făcut, în mod repetat, afirmația asta,...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

... fiind una mincinoasă.

Deci, vă rog să supuneți la vot ceea ce v-am rugat.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu, ați făcut două propuneri...

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Una! Ultima, suspendarea...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Între ele, mai degrabă, suspendarea...

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

... pentru o oră!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Coleșa!

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Da.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Ca să puteți vota, vă rog, vă invit în bancă.

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie a Proiectului Legii bugetului de stat.

Vot, vă rog.

Bun.

88 de voturi pentru, 190 contra, 7 abțineri.

Propunerea dumneavoastră a fost respinsă.

Trecem la dezbaterea pe articole și anexe a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2024, potrivit timpului alocat și procedurii aprobate.

Vă reamintesc că timpul alocat pentru dezbaterea amendamentelor la textul legii este de 82 de minute.

Când vom începe dezbaterile, vă rog să curgă și timpul.

Reamintesc, totodată, că articolele proiectului de lege și sintezele de la Anexele nr. 1 și 2, precum și cele de la Anexa nr. 7 se dezbat și se adoptă în principiu, cifrele urmând să fie definitivate după dezbaterea și votarea celorlalte anexe.

Începem dezbaterile.

Dacă la titlul proiectului de lege sunt obiecții? Nu.

Vot, vă rog.

De fapt, nici nu trebuia să supun votului, pentru că nu existau obiecții.

Cu 200 de voturi pentru, 93 contra, 3 abțineri, adoptat.

Dacă la titlul proiectului de lege... Asta am spus!

La titlul Capitolului I, dacă sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La articolul 1, dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

La denumirea Secțiunii 1, dacă sunt obiecții? Nu. Adoptată.

Articolul 2.

Există un amendament respins. Dacă se susține? Nu.

Vă supun votului art. 2.

Vot, vă rog.

199 de voturi pentru, 95 contra, 3 abțineri. Adoptat.

La articolul trei nu avem amendamente admise sau respinse.

Vot, vă rog, art. 3.

200 de voturi pentru, 96 contra, două abțineri. Adoptat.

La art. 4, dacă se susțin amendamentele respinse?

Domnul Pălărie.

Vă rog.

Domnul Ștefan Pălărie:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Amendamentul pe care USR l-a propus pentru art. 4, din prezenta Lege a bugetului de stat se referă la asistenții personali.

Asistenții personali sunt cei care, având în familie o persoană cu dizabilități, muncesc pentru sprijinirea acesteia 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. E o meserie, dacă o putem numi meserie, îngrozitoare, pentru că ține de posibilitatea de sprijin a persoanelor cu dizabilități, persoane dragi care suferă.

Or, prin modul în care a fost interpretată aplicarea Legii bugetului, pe Anexa nr. 2 la Legea nr. 153/2017, în acest moment, deși avem modificări de salariu minim pe economie, aceste persoane nu beneficiază de ajustarea acestor indemnizații pentru asistenții personali.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Pălărie!

Domnul Ștefan Pălărie:

Motiv pentru care, noi am propus o alocare suplimentară...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să indicați poziția!

Domnul Ștefan Pălărie:

Da.

... o alocare suplimentară de 2.475 de mii de lei, în așa fel încât aceste persoane să poată ajunge cu salariul, de la 2.535 la 3.300 lei, o creștere de 30%.

Dacă tot este un buget al abundenței, haideți...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Pălărie, poziția!

Domnul Ștefan Pălărie:

...să nu tăiem de la cei mai ...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Poziția de 2 până la 9, vă rog să-mi indicați!

Domnul Ștefan Pălărie:

Un raport primit acum 10 minute...

Încercăm să găsim. Nici nu știam dacă le-ați luat în considerare sau nu aceste amendamente.

Este amendamentul semnat cu Ștefan Pălărie, Grupurile parlamentare ale USR, de la art. 4.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

V-aș chema să vă arăt cum aș putea să vă identific aici amendamentul semnat de domnul Pălărie.

Domnul Ștefan Pălărie:

Cu un laptop! (Vociferări.)

Dar dumneavoastră cum le-ați pus pe site-ul Camerei Deputaților și al Parlamentului, nu cumva cu un laptop?!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Stimați colegi,

Aveți și dumneavoastră anexe, la fiecare cu amendamente.

Este foarte simplu!

Poziția de la 2 până la 9! (Vociferări.)

Domnul Ștefan Pălărie:

E vorba de marginal 5. Îmi indică colegii din grupul de lucru de muncă. Marginal 5 din lista amendamentelor respinse, pe care dumneavoastră le-ați respins la Comisia pentru buget.

Așadar, marginal 5, vă rog.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa...

Nu e chiar așa! (Vociferări.)

Articolul 4, anexa cu amendamente respinse, marginal 5.

Vot, vă rog.

Cu 119 voturi pentru, 8 contra, 173 de abțineri, respins.

Domnul Ștefan Pălărie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Social Democrat a votat abținere.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Articolul 4, vot, vă rog, forma comisiei. (Vociferări.)

La art. 4?

Opriți votul, vă rog!

Domnul Darău Ambrozie-Irineu.

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 8 avem o propunere foarte importantă, noi, cei din Grupul USR.

Și anume, alocarea suplimentară de 1,4 miliarde de RON, alocare necesară pentru ca 1.000.000 de beneficiari elevi să aibă masă caldă.

Este nu promisiunea, este legea votată în Parlament, în iunie 2023, care garantează că în acest an școlar 1.000.000 de copii vor avea masă caldă.

Sumele prevăzute de dumneavoastră în buget vor ajunge maxim, fiindcă v-ați luat această măsură, să spuneți maxim, la 400.000-500.000 de copii, dacă se implementează corect programul.

Solicit tuturor parlamentarilor să avem acest curaj, azi, și să dăm masă caldă către 1.000.000 de copii. Este fix treimea de copii aflată în situații defavorizate, așa cum spun toate statisticile.

Aveți acest curaj azi! Bani există și poate fi ruptă o părticică de la Anghel Saligny, pentru ca 1.000.000 de copii să aibă masă caldă.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 4, amendament respins, marginal 8.

Vot, vă rog.

121 de voturi pentru, 3 contra, 186 de abțineri. Respins.

La art. 4, dacă se mai susține vreun amendament?

Domnule Coleșa, vă rog.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Da. M-am gândit să dau o mână de ajutor și îmi era greu să decid cui. Grupului PSD, care nu-și susține propriul amendament, de la marginal 2, sau celorlalți?

Și am ales totuși altul, de la marginal 4, amendament care are ca scop măsuri de ajutor pentru creșe și grădinițe.

Din taxa de valoare adăugată se alocă 25.360 milioane lei, defalcate pentru bugetele locale, după cum am spus, pentru creșe și grădinițe.

Deci marginal 4.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 4, amendamente respinse, marginal 4.

Vot, vă rog.

54 de voturi pentru, două contra, 252 de abțineri. Respins.

Dacă la art. 4 se mai susține vreun amendament respins?

Domnul Simion.

Domnul George-Nicolae Simion:

Da, vreau să citesc un amendament făcut de PSD, dacă voi nu vă susțineți amendamentele.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion!

Domnul George-Nicolae Simion:

Da.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Procedura spune - și nici nu o să fac acest lucru - nu o să poți susține un amendament făcut de cineva și susținut de alt grup politic.

Domnul George-Nicolae Simion:

Unde scrie?

Amendamentul este pe lista amendamentelor respinse. Vreau să-l supunem la vot, dacă există pe această listă.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu, eu supun votului.

Amendamentele se susțin de către titulari sau membrii grupului politic.

Domnul George-Nicolae Simion:

Este făcut de voi!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion, vă rog! E corect ceea ce vă spun! (Vociferări.)

Nu puteți susține amendament decât din grupul dumneavoastră sau amendamentele personale.

Mulțumesc. (Vociferări.)

La art. 4, dacă se mai susțin amendamente respinse?

Domnul Miftode.

Domnul Marius-Andrei Miftode:

Mulțumesc, domnule președinte,

Dragi colegi,

Propunem suplimentarea cu 10.900 mii lei a finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor, iluminat și alte măsuri pentru creșterea siguranței școlare.

Nu cred că este momentul să vă reamintesc cât de necesară este securizarea clădirilor unităților de învățământ.

Vă rog să votăm acest amendament, măcar acum.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal?

Domnul Marius-Andrei Miftode:

7.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 4, amendamente respinse, marginal 7.

Vot, vă rog.

Cu 115 voturi pentru, unul contra, 187 de abțineri, respins.

Articolul 4, domnul Miklós Zoltán?

Domnul Miklós Zoltán:

La art. 4 lit. c), marginal 9, domnule președinte, propunem suplimentarea sumelor pentru întreținerea drumurilor județene și comunale.

S-a prevăzut o sumă de 800 de milioane de lei.

Propunem o majorare cu 200 de milioane, până la 1.000 milioane de lei.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 4, amendamente respinse, marginal 9.

Vot, vă rog.

63 de voturi pentru, 5 contra, 243 de abțineri. Respins.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră art. 4, forma comisiilor reunite.

Vot, vă rog.

Cu 225 de voturi pentru, 98 contra, adoptat.

Art. 5.

Dacă se susțin amendamente respinse?

Domnul Coleșa.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Mulțumesc.

Marginal 10, prin care se alocă tichete valorice sociale pentru copiii defavorizați din grădinițe și creșe, în valoare de 250 de lei/tichet. Tot așa, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Art. 5, amendament respins, marginal 10.

Vot, vă rog.

57 de voturi pentru, 7 contra, 251 de abțineri. Respins.

Doamna Cosette-Paula Chichirău.

Vă rog.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Marginal 12.

Nu propun măriri de bugete, ci propun ca sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată să fie folosite pentru anumite proiecte, și anume catalogul electronic.

Propunerea este ca 6% din acele sume din finanțarea de bază pentru formare continuă și bunuri și servicii să meargă către catalogul electronic.

Și vreau să argumentez.

În anul școlar 2023 - 2024, 1.164 de școli participă la programul-pilot pentru catalogul electronic.

Este al treilea an când suntem în pilot. Este cazul să mergem la un program pentru toate școlile din România, pentru că toți elevii și toți părinții merită o educație de calitate.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 5...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Rezultatele...

O clipă!

Suma necesară digitalizării tuturor școlilor din România este una modică, raportat la bugetul alocat întregii Educații. Din 57 de miliarde de lei, avem nevoie doar de 200 de milioane ca să digitalizăm totul.

Deci, soluțiile tehnice există deja, au fost testate și pot fi extinse imediat, iar dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, din ultimii 2 ani, face din digitalizarea educației o urgență națională.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Art. 5, amendamente respinse, marginal 12.

Vot, vă rog.

Am rugămintea la colegii lideri de grup din opoziție să semnaleze dacă vreun coleg dintr-un grup susține amendamente depuse de alt grup, ca să pot respecta și eu Regulamentul.

Cu 57 de voturi pentru, două contra, 243 de abțineri, respins.

Domnul Miftode, tot la art. 5.

Domnul Marius-Andrei Miftode:

Propunem suplimentarea cu 10.527 mii lei a finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul localităților, pentru finanțarea Programului "Școala după școală". Ar ajunge pentru 100.000 de copii, începând cu septembrie.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal?

Domnul Marius-Andrei Miftode:

Nu toți părinții își permit meditații.

Vă rog, vă rog, votați acest amendament.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal, domnule Miftode?

Domnul Marius-Andrei Miftode:

13.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Art. 5, amendamente respinse, marginal 13.

Vot, vă rog.

114 voturi pentru, două contra, 192 de abțineri. Respins.

La art. 5 nu se mai susțin amendamente.

Supun votului dumneavoastră art. 5, forma comisiei.

Vot, vă rog.

213 voturi pentru, 96 contra, 3 abțineri. Adoptat.

Art. 6.

Domnul Miklós Zoltán.

Domnul Miklós Zoltán:

Marginal 16, domnule președinte.

De o bună perioadă de timp, asistăm la atacuri la adresa primăriilor, la adresa unităților administrativ-teritoriale. Nu este de ajuns că s-au blocat posturi. Nu este de ajuns că s-a limitat modul de cheltuire a banilor, inclusiv a veniturilor proprii. Cireașa de pe tort este confiscarea surselor de venit, prin Ordonanța "Trenuleț". Practic, s-a confiscat în jur de 27% din impozitul pe venit, care de ani de zile este principala sursă de finanțare a bugetelor locale.

În concluzie, supunem... sau susținem și supunem votului dumneavoastră acest amendament de la marginal 16, prin care am propune o derogare de la prevederile Ordonanței de urgență nr. 115/2023, art. 58, spunând că, practic, această prevedere nu se aplică. În concluzie, și în anul 2024 s-ar redistribui, s-ar defalca întreaga sumă din impozitul pe venit.

Discutăm despre 12 miliarde de lei care nu mai ajung la primării dacă această prevedere din Ordonanța "Trenuleț" rămâne în vigoare.

Pierderea la nivel de comună este undeva la două milioane de lei... (Vociferări.)

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Din timpul lor vorbesc.

Domnul Miklós Zoltán:

...nu mai vorbesc de orașe și municipii.

Vă rog să susțineți.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă reamintesc că din timpul dumneavoastră vorbiți. Nicio secundă nu o să suplimentez dacă faceți expozeu de două-trei minute.

Art. 6, amendamente respinse, marginal 16.

Vot, vă rog.

113 voturi pentru, unul contra, 205 abțineri. Respins.

Domnul Badea, Grupul USR, tot la art. 6.

Domnul Mihai-Alexandru Badea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 18, art. 6 alin. (2).

Despre municipiul București.

Sunt două chestiuni aici.

În primul rând, nu există nicio justificare pentru care să luați trei procente din bugetul municipiului București, din bugetul locuitorilor Capitalei și să-l virați către Ilfov, un județ care este printre primele din România ca investiții și unul dintre cele 3 județe ale României care au înregistrat creștere de populație între ultimele două recensăminte. Și nu o creștere de 4.000 - 5000 de locuitori, ci o creștere de 150.000 de locuitori. Locuitori care în mare parte vin chiar din București, care s-au mutat acolo, plătesc impozitele acolo. (Vociferări.)

Deci, județul Ilfov ar trebui să se poată întreține pe cont propriu, fără să primească bani din bugetul Capitalei, unde știm cât de multe investiții avem nevoie să facem.

Iar dacă totuși nu sunt suficienți bani la bugetul de Ilfov, vă propun să-l finanțați din Fondul de rezervă al Guvernului, de care v-ați bătut joc de atâta timp și din care cheltuiți aiurea în fiecare an.

A doua chestiune. Într-o lume corectă, ar trebui să avem bugetul în funcție de cât muncim și de cât plătim impozite. Și așa ar trebui să fie și la Capitală, și la sectoarele municipiului București. Am înțeles însă argumentul, să avem un criteriu mixt, în care să ținem cont și de populația fiecărui sector, astfel încât să mai reducem din decalaje. Numai că voi, în ultimii ani, ce ați făcut este că ați crescut în permanență această sumă per locuitor, astfel încât să scădeți... (Vociferări.)

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Este al dumneavoastră, domnule Moșteanu.

Domnul Mihai-Alexandru Badea:

...din ce în ce mai mult contribuția... (Vociferări.) ...să scădeți din ce în ce mai mult contribuția și bugetul pentru sectoarele 1 și 2, sectoare performante, cu primari USR, sectoare în care populația este mai puțin numeroasă...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Badea!

Domnul Mihai-Alexandru Badea:

...și să direcționați banii către primarii sectoarelor primarilor PSD și PNL.

Nu este corect! Acum ceea ce vreți să faceți este să renunțați la criteriul mixt, să fie un criteriu exclusiv pe populație. Deci, practic, cei din sectoarele 1 și 2 să muncească... (Vociferări.) ...și să plătească către Negoiță și către Băluță, ca să mai facă niște piramide de borduri, să mai facă niște palmieri. Așa ceva nu este în regulă. Este un cadou electoral pe care îl faceți, pentru anul 2024, primarilor voștri.

Așadar, corect ar fi să avem un criteriu mixt, să ținem cont atât de populație, cât și de contribuția fiecărui sector, pentru că altfel nu veți încuraja celelalte administrații să atragă investiții. (Vociferări.)

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Art. 6, amendamente respinse, marginal 18.

Vot, vă rog.

Stimați lideri de grup din opoziție, vă reamintesc că fiecare coleg de-al dumneavoastră vorbește pe timpul dumneavoastră. Eu nu vă cenzurez, dar, când se termină timpul, opresc.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Cu 89 de voturi pentru, 215 abțineri, respins.

Doamna Alexandru Victoria-Violeta, la art. 6? (Vociferări.)

Vă rog.

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

O să am o singură intervenție astăzi.

Dacă nu o să-mi tăiați microfonul, vă propun această formulă. Sunt la marginal 20, 22, mai sunt puțin mai departe. O să am o singură intervenție, pentru că este aceeași temă și aș vrea să înțeleagă colegii la ce mă refer.

În primul rând, am constatat, în acest buget, că penalizați Bucureștiul, tăindu-i fondurile.

Faceți rău unui oraș, având această atitudine de revanșă, de pedepsire a domnului primar general.

Amendamentul pe care l-am depus este pentru revenirea la normalitate, pentru revenirea la sumele alocate anii trecuți Bucureștiului, pentru a se putea dezvolta.

Și, permiteți-mi, cu tot respectul, stimați colegi, să vă spun că o mare parte din viața dumneavoastră se desfășoară profesional în București, pe care îl penalizați acum, tăindu-i fondurile, doar pentru a vă răzbuna pe Nicușor Dan și pentru a-i scădea șansele de candidatură.

Doi. Între Capitală și sectoare, am depus un amendament pentru ca fondurile consistente - 50% - să rămână la București; restul sub București.

Mă scuzați, cu tot respectul, și nu o luați personal, nu este treaba parlamentarului de Constanța, de Vaslui, de Timiș să decidă câte fonduri se duc la sectoare. Acest oraș trebuie administrat de Consiliul General. Ce merge dedesubt este o chestiune pentru care sunt convinsă că primarii de sectoare vor face tot ce-i omenește posibil pentru a-și explica proiectele.

Nici eu, în calitatea mea de parlamentar de București, nu îmi permit. Dacă s-ar diviza Vasluiul, dacă s-ar împărți, așa decid locuitorii, să se împartă în 3, 5, 7 sectoare, la Constanța, n-o să vin și să spun cât să revină unui sector din Constanța sau cât să revină la două sectoare din Vaslui. Aceasta este o chestiune eminamente de descentralizare financiară și de respectare a autonomiei locale.

În fine - și închid aici și vă mulțumesc pentru eleganță.

Repet, o singură intervenție am astăzi, pentru că toate amendamentele sunt legate de soarta Bucureștiului și de dezvoltarea acestui oraș.

Nu avem de ce să fim de acord ca 3% din impozitul pe venit al bucureștenilor să meargă la Ilfov.

Cred că sunteți de acord cu mine, cu o groază de bucureșteni care locuiesc în București, lucrează în Pipera, în alte zone din Ilfov, și așa că la un moment dat ne-am putea pune problema ca noi să luăm 3% din bugetul Ilfovului, pentru că își desfășoară activitatea acolo foarte mulți români care locuiesc în București.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Deci, hai să nu mai facem un haos și să avem o gândire lucidă și serioasă despre dezvoltarea celui mai important oraș al României, care este capitala acestei țări.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Doamna Victoria-Violeta Alexandru:

Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.

Repet, toate sunt legate de dezvoltarea acestui oraș în care și dumneavoastră și copiii, și familiile dumneavoastră își petrec o bună parte din viață, așa cum se vede în viața de zi cu zi.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Din ceea ce ați spus dumneavoastră, deduc că voi supune... (Vociferări.) ...deduc că voi supune votului... (Vociferări.) ...marginal 20, 21 și 22, da, doamnă Alexandru? (Vociferări.)

20, în regulă.

Stimați... (Vociferări. Gălăgie.)

Cum? (Vociferări. Gălăgie.)

Stați o secundă, că... eu sunt ardelean, trebuie să le iau pe rând.

Vă rog.

(Discuții la prezidiu cu doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru.)

Vă rog, domnule Moșteanu.

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O rugăminte. Știm că e destul de complicat, ii rugăm pe colegii de la tehnic să fie un pic mai atenți, ca să păstrăm timpii. (Vociferări.)

Simion, te cerți degeaba cu televizorul, a fost o scurtă eroare, o mică eroare. Cu siguranță... (Vociferări. Gălăgie.) ...ne va da secundele astea înapoi. (Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Iar îi aduceți la colindat, domnule Simion?

Bun.

Stimați colegi de la stafful tehnic... (Vociferări. Gălăgie.)

Domnule Simion, lăsați că deduc repede! (Vociferări. Gălăgie.)

Opriți, vă rog, timpul! (Vociferări. Gălăgie.)

Stați o secundă! (Vociferări. Gălăgie.)

Domnule Simion... (Vociferări.)

Domnule Simion, se poate orice. Orice se poate în lumea asta... (Vociferări. Gălăgie.) ...chiar și să respectăm Regulamentul. (Vociferări. Gălăgie.)

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Art. 6... (Vociferări. Gălăgie.)

Art. 6... (Vociferări. Gălăgie.)

Art. 6... (Vociferări. Gălăgie.)

Art. 6, amendamente respinse, marginal 20.

Vot, vă rog. (Vociferări.)

Amendamente respinse, marginal 20.

Vot, vă rog.

(Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.)

Doamnă Prună, numai o secundă, că mai am un vot de făcut.

Cu 59 de voturi pentru, 214 abțineri și 28 de voturi contra, respins.

Stimați colegi,

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Art. 6, amendamente respinse, marginal 22.

Vot, vă rog.

14 voturi pentru, 81 contra, 209 abțineri. Respins.

Doamna Prună, tot la art. 6.

Vă rog.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte,

O să fie o intervenție pe procedură.

Din respect față de colegi, nu o să-mi mai susțin amendamentul de la art. 6.

O să vă rog doar să afișați. Rugăm colegii de la stafful tehnic să afișeze timpii.

Și o să vă rog să creșteți cu un minut și 30, pentru că, într-adevăr, a curs timpul, la momentul votului, când, de fapt, acești timpi sunt dedicați susținerii amendamentelor.

Deci asta este nemulțumirea din partea opoziției.

Așa că vă rog să creșteți cu un minut și jumătate acest timp, pentru că a fost minutul mâncat degeaba.

Și cred că nu este un lucru complicat ceea ce vă cer astăzi.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Am o rugăminte la liderii de grup, să vină până la prezidiu.

(Consultări.)

Bun.

Domnule Teniță, aveți vreo intervenție la art. 6? Nu.

Se mai susține vreun amendament la art. 6? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 6, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 191 de voturi pentru, 94 contra, 23 de abțineri, adoptat.

Art. 7.

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră art. 7, forma comisiei.

Vot, vă rog.

210 voturi pentru, 96 contra, două abțineri. Adoptat.

Art. 8.

Vot, forma comisiei.

Cu 206 voturi pentru, 97 contra, o abținere, adoptat.

Trecem la secțiunea a 3-a - Titlul.

Vot, vă rog.

211 voturi pentru, 89 contra, 3 abțineri. Adoptat.

Art. 9, integral, forma comisiei.

Vot!

205 voturi pentru, 98 contra, adoptat.

Art. 10, integral.

Vot, vă rog.

Cu 214 voturi pentru, 101 contra, adoptat.

Secțiunea a 4-a - Titlul.

Vot!

Cu 206 voturi pentru, 92 contra, 6 obțineri, adoptat.

Art. 11 integral.

Vot!

Cu 218 voturi pentru, 99 contra, adoptat.

Art. 12, integral.

Vot!

219 voturi pentru, 99 contra. Adoptat.

Art. 13, integral.

Vot, vă rog.

211 voturi pentru, 99 contra. Adoptat.

Art. 14, integral.

Vot, vă rog.

214 voturi pentru, 102 contra. Adoptat.

Art. 15, integral.

Vot, vă rog.

Cu 211 voturi pentru, 100 contra, adoptat.

Art. 16, integral.

Vot, vă rog.

Cu 217 voturi pentru, 100 contra, adoptat.

Art. 17.

Vot, vă rog.

Cu 218 voturi pentru, 99 contra, adoptat.

Secțiunea a 5-a - Titlul.

Vot!

Cu 215 voturi pentru, 92 contra, 5 abțineri, adoptat.

Art. 18, integral.

Vot, vă rog.

Cu 225 de voturi pentru, 97 contra, adoptat.

Art. 19, integral.

Vot!

Cu 220 de voturi pentru, 96 contra, adoptat.

Art. 20, integral.

Vot, vă rog.

Cu 217 voturi pentru, 96 contra, adoptat.

Art. 21.

Vot, vă rog.

Cu 218 voturi pentru, 98 contra, adoptat.

Stați că mă gândesc la ceva. Întrucât de la art. 22 până la art. 25 nu există amendamente admise sau respinse, supun votului dumneavoastră de la articolul 22 la 25, integral.

Vot, vă rog.

Cu 222 de voturi pentru, 101 contra, adoptate.

Secțiunea a 6-a - Titlul.

Vot, vă rog.

Cu 218 voturi pentru, 85 contra, 7 obțineri, adoptat.

De la art. 26 până la art. 29.

Vot, vă rog.

Cu 224 de voturi pentru, 97 contra, adoptate.

Capitolul 2 - Titlul.

Vot, vă rog.

Cu 220 de voturi pentru, 90 contra, nouă obțineri, adoptat.

Art. 30 și 31.

Vot, vă rog.

Cu 224 de voturi pentru, 101 contra, o abținere, adoptate.

La art. 32 avem un amendament respins. Se susține? Art. 32. Nu.

Art. 32, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 229 de voturi pentru, 98 contra, adoptat.

De la art. 33 până la art. 44, inclusiv.

Vot, vă rog.

Cu 233 de voturi pentru, 99 contra, adoptate.

La art. 45 există amendament respins. Se susține? Nu.

Vot, vă rog, art. 45, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 230 de voturi pentru, 99 contra, adoptat.

La art. 46 există amendament respins. Se susține?

Articolul 46, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 214 voturi pentru, 117 contra, o abținere, adoptat.

La art. 47 se susțin amendamentele respinse?

Domnul Bola.

Conform solicitării liderilor de grup din opoziție, vă rog să indicați marginalul.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Domnule președinte,

Marginal 28, art. 47.

Legea bugetului pe anul 2024 prevede asigurarea finanțării de la bugetul de stat doar pentru transportul local al elevilor, însă nu și pentru transportul județean al acestora.

Tocmai din cauza faptului că ne confruntăm cu o rată a abandonului cea mai ridicată din Europa, undeva la 16%, am produs introducerea unui alineat nou: "Prin derogare de la prevederile art. 83 alin. (2) lit. (b) din Legea 198/2023, în anul 2024 finanțarea gratuității elevilor pentru transportul județean se asigură din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinație".

Vă rog să votați.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 47, amendamente respinse, marginal 28.

Vot, vă rog.

125 de voturi pentru, 9 contra, 182 de abțineri. Respins.

Articolul 47, forma comisiei.

Vot, vă rog.

207 voturi pentru, 112 contra, 3 abțineri. Adoptat.

Se susține amendamentul respins de la 48?

Domnul Ödön.

Marginal 30.

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Este marginal 30, la respinse.

După art. 48 propunem un articol nou, 481, care spune așa: "În bugetul Ministerului Educației este prevăzută o sumă de 10.000 mii lei, destinată inițierii, organizării și, începând cu luna martie 2024, derulării Programului național de susținere a învățării limbii și literaturii române, prevăzut la art. 83 alin. (16) - (18) din Legea educației naționale".

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 48, amendamente respinse, marginal 30.

Vot, vă rog.

Cu 281 de voturi pentru, două contra și 33 de abțineri, amendamentul respins în comisie a fost adoptat. Primul.

Supun votului dumneavoastră art. 48, integral, cu amendamentul admis.

Vot, vă rog.

Cu 221 de voturi pentru, 42 contra, 57 de abțineri, adoptat.

De la art. 49 până la art. 52, inclusiv.

Vot, vă rog.

Cu 224 de voturi pentru, 93 contra, adoptat.

La art. 53 se susține amendamentul respins?

Domnul Kolcsár Károly.

Poziția 31.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Da, domnule președinte, marginal 31.

Din cauza traficului infernal din Târgu Mureș este imperios necesară construirea unui drum ocolitor, de fapt a unui inel de legătură care asigură conexiunea în direcția Nord cu DJ 153A, DN15E, DN15, între municipiul Târgu Mureș, comuna Sâncraiu de Mureș, comuna Sântana de Mureș și Sângeorgiu de Mureș.

Astfel, am formulat un amendament.

După art. 53 se introduce un nou articol, art. 531, cu următorul cuprins: "În bugetul Ministerului Transporturilor, în Anexa nr. 3 - Fișa obiectivului/proiectului - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege este inclusă și suma de 18.570 mii lei".

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Articolul 53, amendamente respinse, marginal 31.

Vot, vă rog.

129 de voturi pentru, 4 contra, 179 de abțineri. Respins.

De la art. 54 la art. 68, inclusiv.

Vot, vă rog.

220 de voturi pentru, 94 contra, o abținere. Adoptate.

La art. 69 se susține amendamentul respins?

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

Dar nu vreți să și apăsați?

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu vine la tribună cu o cutie galbenă cu fundiță, având mesajul "Buget record pentru speciali".)

E laptopul înăuntru?

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Da.

Este un amendament care cere eliminarea pensiilor speciale pentru foștii primari și foștii președinți de consilii județene. (Aplauze.)

PNL cu PSD, mențineți în continuare aceste pensii speciale. (Aplauze.)

Ați făcut un buget în care pensiile speciale au ajuns la un nivel record de 16 miliarde de lei, cu 20% mai mult față de 2023.

Și vă cer responsabilitate, bun-simț, vă cer să votați, așa cum spuneți de fiecare dată la televizor. Și-i mințiți pe toți că vreți pensiile speciale tăiate, însă acum vom vedea exact adevărata voastră față.

Deci puneți la vot, vă rog, amendamentul care cere eliminarea pensiilor speciale pentru foștii primari și foștii președinți de consilii județene.

Mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 69, amendamente respinse, marginal 32.

Vot, vă rog.

102 voturi pentru, 4 contra, 203 abțineri. Respins.

Articolul 69, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 217 voturi pentru, 91 contra, un coleg nu votează, adoptat.

Capitolul 3 - Titlul.

Vot, vă rog.

Cu 226 de voturi pentru, 77 contra, 12 abțineri, adoptat.

Articolele 70 și 71.

Vot, vă rog.

226 de voturi pentru, 91 contra. Adoptate.

La art. 72, dacă se susțin amendamentele respinse? Nu.

Articolul 72, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 220 de voturi pentru, 93 contra, o abținere, un coleg nu votează. Adoptat.

Articolele 73, 74 și 75.

Vot, vă rog.

Cu 227 de voturi pentru, 96 contra, adoptate.

Domnul Băltărețu.

Articolul 76, amendamente respinse, marginal 36.

Vă rog.

Domnul Viorel Băltărețu:

Stimați colegi,

Mediul de afaceri și angajații care lucrează acolo sunt cei care vor duce greul, în anul 2024, pentru că dumneavoastră ați impus taxe noi asupra afacerilor și asupra angajaților.

Cred că ar trebui, cu toții, aici, ca parlamentari, să ne gândim și să depășim ceea ce a spus Guvernul dumneavoastră, și anume să avem respect și bun-simț față de angajatorii care, în momentul de față, plătesc în numele Guvernului concediile medicale pentru angajații lor și își recuperează banii la sfântu-așteaptă.

Așa că am propus, la art. 76, o modificare, și vă citesc: "Se propune suplimentarea veniturilor alocate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru plata concediilor medicale ca procent din contribuția asiguratorie pentru muncă, astfel încât CNAS să poată recupera plățile restante de peste 3 miliarde de lei către angajatori".

Sunt banii pe care îi plătesc angajatorii din contribuția asiguratorie de muncă, din care Guvernul, prin această lege, propune ca 50% din banii angajatorilor să meargă la bugetul de stat, în loc să meargă la plata concediilor medicale.

Vă rog frumos să votați această lege, din respect și din bun-simț față de cei care ne plătesc taxele, ne plătesc salariile.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Articolul 76, amendamente respinse, marginal 36.

Vot, vă rog.

Cu 116 voturi pentru, 3 contra, 195 de abțineri, respins.

Articolul 76, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 213 voturi pentru, 92 contra, adoptat.

De la 77 până la 80, integral.

Vot, vă rog.

Cu 216 voturi pentru, 96 contra, adoptate.

Dacă la art. 81 se susțin amendamentele respinse? Nu.

Articolul 81, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 210 voturi pentru, 90 contra, adoptat.

Dacă la art. 82 se susțin amendamentele respinse?

Domnule Șimon, cred că e o greșeală.

Domnul Bola.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Domnule președinte,

Solicităm introducerea unui articol nou, după art. 81.

Stimați colegi,

În anul 2021, acest Parlament a votat Legea nr. 154/2021, prin care le ofeream anumite despăgubiri persoanelor persecutate etnic de către regimul nazist.

În concret, peste 100.000 de români și undeva la 20 și ceva de mii de dobrogeni așteaptă plata acestor indemnizații, de mai mulți ani de zile.

Vă rog să votați favorabil și să începem să dăm aceste despăgubiri, de la 1 ianuarie 2024, așa cum li s-a promis acestor oameni, de mai mulți ani de zile.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal 38 sau 39?

38.

Articolul 82, amendamente respinse, marginal 38.

Vot, vă rog.

Cu 129 de voturi pentru, unul contra, 190 de abțineri, respins.

Domnul Cozma? Amendament respins?

Domnul Adrian-Felician Cozma:

Legat de votul pe care tocmai l-ați dat.

Stimați colegi, (Vociferări.)

Această lege,...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Cozma!

Domnul Adrian-Felician Cozma:

... care este amânată din nou,... (Vociferări.)

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Cozma!

Domnul Adrian-Felician Cozma:

... nu face... (I se întrerupe microfonul. Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule lider de Grup al PNL... (Vociferări.)

Domnule lider de Grup al PNL și ceilalți colegi,

Stimați colegi, (Vociferări.)

Domnule Cozma, cu toată părerea de rău, am încă 6 - 7 ore de stat aici și nu îmi permit să fac nicio excepție, să încalc Regulamentul, pentru nimeni.

Vă mulțumesc.

Articolul 82, forma comisiei.

82 - forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 218 voturi pentru, 94 contra, o abținere, adoptat.

Trecem la dezbaterea și adoptarea anexelor.

Anexa nr. 1 - Bugetul de stat pe anii 2022 - 2027.

Nu avem amendamente admise.

Un amendament respins. Se susține? Nu.

Vot pentru Anexa nr. 1.

Vot, vă rog.

Cu 217 voturi pentru, 96 contra, adoptată.

Anexa nr. 2 - Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2022 - 2027.

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 2.

Vot, vă rog.

Cu 211 voturi pentru, 98 contra, adoptată.

Anexa nr. 3/01 - Administrația Prezidențială.

Nu avem amendamente admise.

Avem trei amendamente respinse.

Un minut.

Vă rog, susținerea amendamentelor respinse.

Domnul Ciprian-Titi Stoica.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Dragi colegi.

Mare atenție, nu dăm nimic! Trebuie să luăm de la președintele călător!

Propunem să diminuăm cu 49.699 mii lei, să ajungă la un buget de 60.000 mii lei, la fel cum l-a avut și în 2018.

Anul viitor nu are niciun eveniment important și...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Poziția, domnule Stoica!

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Marginal 3, Anexa nr. 3/01.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/01, amendamente respinse, marginal 3.

Vot, vă rog.

Cu 93 de voturi pentru, 22 contra, 192 de abțineri, respins.

Nu mai văd. Nu se mai vede nimic pe monitoare.

Domnul Trifan, vă rog. 20 de secunde.

Vă rog.

Vă rog să indicați marginal, în afară de 3.

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginalele 1 și 2.

Din bugetul Administrației Prezidențiale, diminuăm bugetul de călătorii al domnului Iohannis, pe 2024. (Aplauze.)

Oricum se duce degeaba și risipește banii în toate acele țări.

Diminuăm, de la 610 mii lei la 53 mii lei, o sumă decentă.

Și bugetul de construcții...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

S-au dus cele 20 de secunde!

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

... îl diminuăm, de la 6.316 mii lei la 3.158 mii lei, deci la jumătate, pentru că Proiectul Timișoara - Capitală Culturală Europeană 2023...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Trifan!

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

... s-a desfășurat. Da?

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

S-au dus cele 20 de secunde!

Mai am de anunțat rezultatul unui vot și să supun votului dumneavoastră propunerea dumneavoastră.

Așadar, Anexa nr. 3/01...

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

Așadar, 1 și 2, luăm bani de la Administrația Prezidențială...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/01, amendamente respinse, marginal 1.

Vot, vă rog.

 

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

... și îi ducem pentru o sală polivalentă în Timișoara.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vot, vă rog!

Cu 103 voturi pentru, 4 contra, 206 abțineri, respins.

Anexa nr. 3/01, forma comisiei.

Vot, vă rog.

211 voturi pentru, 100 contra, 3 abțineri. Adoptată.

Anexa nr. 3/02 - Senatul României.

Nu există amendamente respinse.

Domnul Andrușceac...

Nu cred că la Senat!

Anexa nr. 3/02, forma comisiei.

Vot, vă rog.

216 voturi pentru, 97 contra. Anexa nr. 3/02, adoptată.

Anexa nr. 3/03 - Camera Deputaților.

Nu avem amendamente respinse.

Vot - Anexa nr. 3/03.

Cu 214 voturi pentru, 95 contra, Anexa nr. 3/03 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/04 - Înalta Curte de Casație și Justiție.

Doamna Murariu.

Vă rog.

Doamna Oana Murariu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Singurul amendament respins, marginal 1.

Suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru personal, cu suma de 246.381 mii lei.

Justific. Este vorba de alocarea de bani pentru 300 de posturi de judecător, având în vedere că avem 656 de posturi vacante de judecători doar la judecătorii. Nu avem cum să avem o justiție funcțională, în acest sens.

De asemenea, avem grefierii care protestează în aceste zile și este blocată justiția, pentru că nu le sunt alocate sume de bani câștigate în justiție, pentru că ani de ani promiteți sporuri, măriri salariale, și nu le plătiți efectiv. Și au hotărâri judecătorești definitive și nu le puneți în aplicare.

Am prevăzut o treime din suma pe care ar trebui s-o plătiți grefierilor.

Este o sumă mare 246.381 mii lei. Dar nu e nicio problemă, desființăm Ministerul Familiei și putem aloca justiției, să avem o justiție funcțională. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/04, amendamente respinse, marginal 1.

Vot, vă rog.

125 de voturi pentru, 5 contra, 179 de abțineri. Respins.

Anexa nr. 3/04, forma comisiei.

Vot, vă rog.

Cu 207 voturi pentru, 94 contra, Anexa nr. 3/04 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/05.

Nu avem amendamente.

Vot, vă rog, Anexa nr. 3/05.

215 voturi pentru, 98 contra, un coleg care nu votează. Anexa 3/05 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/06.

Nu avem amendamente respinse.

Vot pentru Anexa nr. 3/06 - Consiliul Legislativ.

Cu 214 voturi pentru, 95 contra, Anexa 3/06 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/07 - Curtea de Conturi.

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Vot, vă rog.

Anexa nr. 3/07.

Cu 212 voturi pentru, 100 contra, Anexa nr. 3/07 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/08.

Vot, vă rog.

Anexa nr. 3/08 - Consiliul Concurenței.

Cu 209 voturi pentru, 97 contra, două abțineri, Anexa nr. 3/08 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/09.

Vot, vă rog.

Avocatul Poporului.

Cu 214 voturi pentru, 100 contra, Anexa nr. 3/09 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/10 - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Vă rog, domnule Bulai.

Aveți un minut.

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, colege,

După ce avem un stat capturat de securiști, de turnători și de urmașii lor, (Vociferări. Gălăgie.) avem și instituții care nu funcționează, atunci când ar trebui să-și facă treaba, în a-i devoala pe cei care au turnat, au făcut rău, abuzuri împotriva drepturilor omului, în perioada comunistă. (Gălăgie.)

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Bulai!

Domnul Iulian Bulai:

De aceea, vă propun un amendament care să facă dreptate angajaților din CNSAS. (Gălăgie.)

Să suplimentăm cu 5.000 mii lei pentru acești angajați care își fac treaba bine.

Sunt prost plătiți, dar și puțini!

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Bulai!

Domnul Iulian Bulai:

Și mult mai mult decât atât.

O să vă mai spun încă un lucru.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal?

Domnul Iulian Bulai:

În prima bancă, la senatori, stă un domn, Fenechiu, de la Senat, membru în Comisia de control pentru CNSAS, care are o firmă de avocatură care folosește CNSAS-ul pentru a-și plăti avocații.

Deci un conflict de interese flagrant, cât casa! Nimeni nu se sesizează!

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule Bulai.

Lăsați-l și pe colegul dumneavoastră să susțină amendamentul.

Domnul Iulian Bulai:

Reformă CNSAS, bani pentru angajații de acolo.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal 1, Anexa nr. 3/10, amendamente...

Domnule Andrușceac,...

Anexa nr. 3/10, amendamente respinse, marginal 1, domnule Bulai?

Nu-mi arătați așa, (Ridică mâinile.) că așa nu-i un număr! Unu.

Vot, vă rog.

108 voturi pentru, 4 contra, 194 de abțineri. Respins.

Bănuiesc că pentru marginal 2, domnule Antonio Andrușceac.

Anexa nr. 3/10 - CNSAS.

Domnul Antonio Andrușceac:

Stimați colegi,

Pentru că tot veți umple Piața Constituției și a Palatului, mâine și poimâine, cu omagii aduse revoluționarilor, haideți să dăm bani și pentru studierea dosarelor Securității, să aflăm, în memoria celor care au murit în decembrie, și care au fost colaboratorii Securității, și care au fost turnătorii, și care au fost acuzatorii publici care au băgat oamenii ăștia în pușcărie, pe care o să mergeți să-i comemorați.

În sensul ăsta, vă propun să luăm de la veșnicul nostru călător o sumă de 5.000 mii lei din bugetul Administrației Prezidențiale, pentru proiectul de digitalizare a arhivelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/10, amendamente respinse, marginal 2.

Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 18 contra, 200 de abțineri. Respins.

Anexa nr. 3/10, forma comisiei.

Vot, vă rog. (Vociferări.)

Forma comisiei, Anexa nr. 3/10.

Cu 186 de voturi pentru, 84 contra, o abținere, Anexa nr. 3/10 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/11 - Consiliul Național al Audiovizualului.

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Vot, vă rog.

Cu 209 voturi pentru, 92 contra, Anexa nr. 3/11 a fost adoptată.

Stimați colegi,

Trecem la Anexa nr. 3/13 - Secretariatul General al Guvernului.

Vă rog să dați drumul la timp.

Dacă există inițiatori care doresc să susțină amendamentele respinse - sunt câteva -, rog să precizeze poziția la care se află acestea.

Și am rugămintea la cei care au depus, să o luăm în calupuri de câte 50.

Dacă de la marginal 1 la marginal 50, amendamente respinse la Anexa nr. 3/13, se susține vreun amendament? (Vociferări.)

Eu altceva am spus.

De la 1 la 50? Nu. (Vociferări.)

De la 51... (Vociferări. Gălăgie.)

Domnule, dar eu ce spun? (Vociferări. Gălăgie.)

OK. Pe rând.

Domnule Trifan, aveți de la 1 la 50? (Vociferări.)

Atunci, nu mai apăsați!

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Ilie-Alin Coleșa.)

Domnul... (Vociferări.)

Domnule Cristian Brian, aveți de la 1 la 50? Nu aveți.

Domnul Dan Tanasă.

Vă rog.

Domnul Dan Tanasă:

Marginal 3, domnule președinte.

Suplimentarea cu 10.000 mii lei a bugetului SGG-ului, destinați programelor proiectelor federațiilor sportive naționale care au în componență discipline olimpice.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă...

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală):

Nu suntem la prima parte? (Vociferări.)

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu și domnul deputat Dan Tanasă.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Tanasă, vă veți întoarce la partea a doua.

Așadar, suntem la partea întâi, de la 1 la 4.406, și, din intervalul 1 la 50, dacă se susține vreun amendament respins?

(Domnul deputat Kolcsár Anquetil-Károly solicită să ia cuvântul.)

Marginal 12, da?

Vă rog.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Da, domnule președinte, la marginal 12, la Secretariatul General al Guvernului, Anexa nr. 3/13.

Majorarea sumelor prevăzute pentru Programul "Lăcașuri de cult", anul 2024, cu 32.000 mii lei.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Sunteți, cred... (Vociferări.) ...stați o secundă... (Vociferări.)

Vedeți că sunteți la partea a doua. (Vociferări. Gălăgie. Discuții la prezidiu.)

Deci, domnule Simion... domnule Simion, întrucât... întrucât și data trecută ați venit foarte supărat să-mi spuneți să opresc timpul, și au rămas 40 de minute neutilizate, aveți încredere că pot să gestionez o relație... (Vociferări.) ...extrem de corectă cu dumneavoastră și civilizată.

Și mă întorc la Anexa nr. 3/13 - Secretariatul General al Guvernului.

Domnul Moșteanu a greșit. Ceea ce a citit domnul deputat sau senator de la UDMR era corect.

Suntem la amendamente respinse, Anexa nr. 3/13, prima parte, marginal 12.

Vă rog să vă pregătiți cartelele. (Vociferări.)

Amendamente respinse, marginal 12.

Vot, vă rog.

Cu 22 de voturi pentru, 7 contra, 223 de abțineri, marginal 12 de la amendamente respinse rămâne respins.

În continuare, dacă până la marginal 50 mai există intervenții?

Domnul Coleșa.

Vă rog.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

În mod evident, raportul trebuia retrimis la comisie, pentru că aici, la tabelul de amendamente respinse, avem două tabele distincte -primul, cu marginale de la 1 la 43 și al doilea începe iarăși de la 1 până la patru mii și ceva.

Ca atare, ca să fie lucrurile clare....

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Coleșa...

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Da?

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...există partea întâi și partea doua, care au..

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Există partea întâi...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...se întâmplă să aibă aceleași numere...

 

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

...cu două fișiere...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...pentru că sunt părți diferite.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Există, da, două fișiere distincte, partea întâi, partea a doua, iar în cadrul părții întâi, fișierul 1, există două tabele.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Simion, să nu mă acuzați pe mine că mănânc din timpul dumneavoastră.

 

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Bun.

Deci, la...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/13, amendamente respinse, partea întâi...

 

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

...la marginal...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

...dacă până la marginal 50 se mai susțin amendamente?

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

La marginal 1. (Vociferări.)

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Ciprian-Titi Stoica.)

 

Domnul George-Nicolae Simion (din sală):

Oprești și tu timpul ăla, azi? (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Deci, domnule Coleșa, susțineți ceva?

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Eu iau ce tabel vreau eu. Adică într-un tabel am numărul... (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Nu mă bruiați, domnule Titi Stoica, trebuie să fiu atent la colegul dumneavoastră. (Vociferări.)

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Deci există un marginal 1, al PSD, chiar 2, din câte ținem minte, marginal 2, făcut de domnul Dîncu, pentru o biserică din Bistrița, și există alt marginal, tot 1, și 2, făcut de Grupul AUR.

Voi susține marginalele...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Bun.

Vă rog frumos să opriți timpul.

Rog liderii de grup să vină aici cu președintele Comisiei pentru buget, finanțe.

Haideți, să o închidem. Cu calm.

(Consultări.)

Având în vedere că la acest punct există 1.100 de pagini de amendamente respinse, este foarte posibil ca unele dintre ele, pe numerotare, să nu puște cu ceea ce au și liderii de grup.

Așadar, am convenit împreună să mergem la partea întâi a amendamentelor respinse, cele 4.406 amendamente, și am rugămintea la colegi, pentru că altfel nu putem păstra o ordine, să mergem, așa cum v-am spus, în calupuri de 50.

Bun. Am rămas la 51. Deci de la marginal 51 la marginal 100.

Domnul Moșteanu a înțeles, domnul Coleșa sper că a înțeles. (Vociferări.) OK.

Deci, amendamente respinse, calupul mare de 4.406, între poziția 51 și 100, dacă se susțin?

Domnul Suciu Sebastian-Ilie.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 4.362.

Se suplimentează bugetul alocat...

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Domnule Suciu, am spus între 51 și 100.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

A! OK. (Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pentru că altfel trebuie să dau 70 de pagini ca să mă duc la capăt.

Nu înțelegeți că are o logică, între 51 și 100, între 101 și 150, ca să puteți urmări liniștit?

Domnule Titi Stoica, între 51 și 100? (Vociferări.)

Domnule Stoica, erați aici. (Vociferări.)

Uitați de cele 43 din prima... mergeți la celelalte.

 

Domnul Ciprian-Titi Stoica (din sală):

Da, corect.

Numărul 1.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Numărul 1, vă rog.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

În sfârșit, ne-am înțeles.

Dragi colegi,

Vă rugăm mult să ne ajutați să suplimentăm bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, pentru funcționarea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", cultul ortodox, localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov.

Mulțumim frumos. (Vociferări.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Suntem la partea cu amendamente respinse, de la 1 la 4,460, număr curent 1.

Vot, vă rog. (Vociferări.)

Amendamente respinse.

29 de voturi... (Vociferări.) ...pentru, 34 contra, 188 de abțineri.

Lăsați-mi, vă rog, și aici, ca să văd.

Bun.

Până la marginal 100, de la 1 la 4.406?

Doamna Șerban Gianina.

Vă rog.

Sau doamna Enachi Raisa.

De aceea am spus că e important marginalul, ca să fie în linie.

Doamna Raisa Enachi, de la 1 la 100.

Vă rog.

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Din Anexa nr. 3/13, amendamente respinse, partea întâi, marginal 2, pentru că e al doilea tabel.

Solicităm suplimentarea...

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal?

Doamna Raisa Enachi:

2.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

2.

Doamna Raisa Enachi:

Din al doilea tabel.

Solicităm suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii Ortodoxe... cult ortodox, localitatea "1 Decembrie", județul Vaslui.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/13, amendamente respinse, marginal 2.

Vot, vă rog.

37 de voturi pentru, 18 contra, 209 abțineri. Respins.

Domnul Antonio Andrușceac.

Vă rog.

Ați apăsat.

Domnul Antonio Andrușceac:

Domnule președinte,

Pagina 49, marginal 3.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului General de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Nicolae", cultul ortodox, localitatea Abram, județul Bihor.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal 3, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

35 de voturi pentru, 20 contra, 210 abțineri. Respins.

Domnul Grădinaru.

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 4.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sf. Arhangheli...", cultul ortodox, localitatea Abrămuț, județul Bihor.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal 4, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

36 de voturi pentru, 22 contra, 214 abțineri. Respins.

Domnul Axinia.

Domnul Adrian-George Axinia:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 5.

Dorim suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Apostol", cultul ortodox, localitatea Abrud, județul Alba.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

39 de voturi pentru, 20 contra, 212 abțineri. Respins.

Domnul Badiu.

Domnul Badiu!

Rog colegii de la tehnic să pună înapoi cele 10 minute pe care le-am pierdut. (Aplauze.)

Domnul Georgel Badiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 6, amendament.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfânta Treime", cultul ortodox, localitatea Abrud, județul Alba.

Rog, supuneți votului.

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Anexa nr. 3/13, amendamente respinse, marginal 6.

Vot, vă rog.

Cu 35 de voturi pentru, 20 contra, 22 de abțineri, respins.

Domnul Ringo Dămureanu.

 

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, asistat de domnul senator Marius Humelnicu, secretar al Senatului, și de domnul deputat Ovidiu Victor Ganț, secretar al Camerei Deputaților.

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Sorin-Mihai Cîmpeanu, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, domnule Dămureanu.

Domnul Ringo Dămureanu:

Anexa nr. 3/13, marginal 4.399.

Se suplimentează bugetul...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Dămureanu, suntem de la 1 la 100. De la marginal 1 la 100.

Domnul Ringo Dămureanu:

Revin, atunci, scuze!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Am încheiat marginalul 6.

Dacă se susține ceva între 7 și 100?

Vă rog, doamna Mitrea Dumitrina.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Pagina 59, la punctul 7.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii Ortodoxe... cultul ortodox, localitatea Abrud-sat, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7, da?

Marginal 7, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe, până la 100.

Domnul Ciprian-Titi Stoica.

Vă rog.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc.

Marginal 8, Anexa nr. 3/13/02, Capitolul 5.001, Grupa... Titlul 59, art. 12.

Dragi colegi,

Mă adresez în special celor din județul Hunedoara, vitregit de această guvernare PSD - PNL.

Vă rugăm să ajutați Biserica ortodoxă nouă din localitatea Bucea, județul Hunedoara, cu suma de 15.000 mii lei.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8, de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Până la 100 dacă mai sunt intervenții?

Domnul deputat Grădinaru?

Vă rog.

Domnul deputat Radu Grădinaru.

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Marginal 9.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfânta Parascheva", cultul ortodox, localitatea Bucea, județul Hunedoara.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 9, ați spus?

 

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru (din sală):

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

9.

Marginal 9, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Dan Tanasă.

La marginal... cât?

Porniți microfonul, vă rog.

Domnul Dan Tanasă:

Marginal 10, domnule președinte, Anexa nr. 3/13, Capitolul 5.001, Titlul 59, art. 12.

Se suplimentează bugetul alocat SGG cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii de Lemn, cultul ortodox, localitatea Abuș, județul Mureș.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 10, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Raisa Enachi.

Să-mi indicați marginalul.

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Solicităm suplimentarea bugetului alocat Secretariatului...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Doamna Raisa Enachi:

Marginal 11.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

OK.

Doamna Raisa Enachi:

Solicităm suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii de Piatră, cultul ortodox, localitatea Abuș, județul Mureș.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 11, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Mitrea Dumitrina.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Marginal 12, pagina 72.

Suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei. Va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfinții Arhangheli", cultul ortodox, localitatea Acâș, județul Satu Mare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 12, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Doamna deputat Gianina Șerban.

(Domnul deputat Sebastian-Ilie Suciu solicită să ia cuvântul.)

Vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 13.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfinții Arhangheli", cultul ortodox, localitatea Aciliu, județul Sibiu.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Marginal 13, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 13 rămâne respins.

Mai departe.

Domnul senator Călin Matieș.

Vă rugăm, domnule senator.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Marginal 14.

Se suplimentează bugetul de stat alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei. Va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Dumitru", cultul ortodox, localitatea Aciua, județul Satu Mare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 14, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 14 rămâne respins.

Mai departe, doamna deputat Ana-Loredana Predescu.

Doamna Ana-Loredana Predescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 15.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Arhanghel", cultul ortodox, localitatea Aciuța, județul Arad.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal... cât ați spus? 15?

Marginal 15, amendamente respinse.

Vot!

Marginal 15, amendamente respinse.

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Suciu Sebastian-Ilie.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea fostei biserici de lemn, cultul ortodox, localitatea Acmariu, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată marginalul, vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Marginal 16.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

16.

Marginal 16, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 16 rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Lilian Stripnic.

Domnul Lilian Scripnic:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 17.

Legea bugetului de stat pe anul 2024, Secretariatul General al Guvernul, Secretariatul de Stat pentru Culte, Anexa 3/13/02.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Simion", cultul ortodox, localitatea Acriș, județul Brașov.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 17, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 17 rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Badiu Georgel.

Domnul Georgel Badiu:

Da, domnule președinte.

În continuare, marginal 18.

Amendament: "Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea bisericii de lemn, cultul ortodox, localitatea Adalin, județul Sălaj.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 18, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 18 rămâne respins.

Doamna deputat Gianina Șerban.

Doamna Gianina Șerban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 19.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Duminica Tuturor Sfinților", cultul ortodox, localitatea Adam, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 19 rămâne respins.

Domnul deputat Radu Grădinaru.

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Marginal 20.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Mânăstirea Adam, cultul ortodox, localitate Adam, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 20, amendamente respinse.

Vot!

Marginal 20 rămâne respins.

Amendamentul respins de la marginal 20 rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Ringo Dămureanu.

Așa e ordinea, domnule Muncaciu, n-am ce face!

Domnul Ringo Dămureanu:

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Gheorghe", cultul ortodox, localitatea Adamclisi, județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 21 ați zis, da?

Marginal 21, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 21 rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Sorin-Titus Muncaciu.

Domnul Sorin-Titus Muncaciu:

Marginal 22.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Mânăstirii "Sfântul Filip", cultul ortodox, localitatea Adamclisi, județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 22, domnule Muncaciu?

 

Domnul Sorin-Titus Muncaciu:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 22, amendamente respinse.

Vot!

Marginalul 22, amendamente respinse.

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Dumitrina Mitrea.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Marginal 23.

Suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfinții Arhangheli Mihai și Gavril", cultul ortodox, localitatea Adămuș, județul Mureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 23, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe, domnul Călin Matieș.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Marginal 24.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, pin bugetul Secretariatului General pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", cultul ortodox, localitatea Adânca, județul Dâmbovița. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 24 ați spus, domnule Matieș, da?

Domnule Matieș, 24 ați zis, da, marginal?

Marginal 24, amendamente respinse.

Vot, vă rog!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Sebastian Suciu.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea - Ruinele Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", cultul ortodox, localitatea Adânca, județul Dâmbovița.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 25, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Raisa Enachi.

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc frumos.

Solicităm suplimentarea bugetului alocat...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul?

Doamna Raisa Enachi:

Marginal 26.

Rugăm suplimentarea bugetului alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii "Sfântul Nicolae", cultul ortodox, localitatea Adâncata, județul Dolj.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 26, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe, domnul deputat Boris Volosatîi.

Domnul Boris Volosatîi:

Marginal 27.

Se suplimentează bugetul alocat Secretariatului General al Guvernului cu suma de 15.000 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru întreținerea și funcționarea Bisericii Ortodoxe, cultul ortodox, localitatea Adâncata, județul Ialomița.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 27, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Timpul alocat dezbaterii pe această anexă a fost epuizat.

Pentru că mai sunt mulți colegi înscriși la cuvânt, vă propun o prelungire de trei minute a timpului pentru dezbaterea acestei anexe. Trei minute. (Vociferări.)

Aveți intervenții, pe această anexă, de la USR? (Vociferări.)

Partea a doua...

Avem trei minute în plus pentru această anexă.

Vă rog să suplimentați timpul pe Anexa 3/13 cu trei minute.

Dar rog și Grupul AUR să selecteze 5 - 6 colegi, pentru că nu o să poată 15 să susțină amendamente în 3 minute.

Vă rog, cine vine?

Domnul deputat Ringo Dămureanu.

Vă rog, domnule Dămureanu.

Domnul Ringo Dămureanu:

Doamnelor și domnilor,

Acest amendament am dorit neapărat să-l citesc, deoarece...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog!

Domnul Ringo Dămureanu:

... se referă la cei 300.000 de etnici români din Valea Timocului, unde nu există nicio instituție în afară de Biserica Ortodoxă Română. Acolo biserica dorește să înființeze un centru cultural.

Pentru asta, vă rog, din toată inima, să manifestați toată sensibilitatea.

Amendamentul este: se suplimentează....

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

La ce marginal, ca să-l caut și eu!

Domnul Ringo Dămureanu:

4.400.

... bugetul alocat SGG cu suma de 500 mii lei, ce va fi alocată, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru amenajarea Centrului spiritual al românilor din Valea Timocului, municipiul Bor, Serbia.

Beneficiar: Biserica Ortodoxă Română - Episcopia Daciei Felix, Vicariatul ortodox român al Timocului, Protopopiatul Daciei Ripensis.

Vă mulțumesc anticipat pentru votul dumneavoastră.

Știu că veți gândi și veți vota românește.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul 4.400, ...

 

Domnul Ringo Dămureanu:

4.400.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

... amendamente respinse.

Vot!

Marginal 4.400.

Amendamentul rămâne respins.

Alte intervenții?

Domnul deputat Alin Coleșa.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Le vom citi pe toate, dar am selectat patru cu sumă mică. (Vociferări.)

Pentru că v-ați... (Vociferări.)

Patru cu sume mici; pentru că sunt foarte mici.

Vi le spun.

Marginal 4.395...

Au toate aceeași sumă.

Ori pe toate, ori nimic!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4300...?

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

...95...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...25...

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

...4.396, 4.397 și 4.398.

Este vorba de primele biserici românești Intramuros din Turda, respectiv Huedin, apoi de o organizație filantropică socială a Arhiepiscopiei de Cluj-Napoca, unde se face o misiune incredibilă, unde într-adevăr tinerii sunt feriți de ispita drogurilor.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Care sunt sumele, domnule Coleșa? Sumele!

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Câte 100 mii lei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

100 mii lei.

 

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

100 mii lei. Toate sunt la fel.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la poziția 4.395.

Vot!

Amendamentul respins a fost admis în plenul Camerei Deputaților. (Aplauze.)

Supun votului amendamentul de la poziția 4.396.

Vot, vă rog.

Amendamentul respins de la 4.396 a fost admis.

Supun votului amendamentul respins de la 4.397.

Vot!

Amendamentul respins de la 4.397 a fost admis.

Supun votului amendamentul respins de la 4.398.

Vot!

Amendamentul respins de la 4.398 a fost admis.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Timpul alocat dezbaterilor a fost epuizat.

Vă supun votului, în bloc, toate amendamentele respinse de la Partea I, care nu au fost susținute în plen, evident, cu excepția celor patru, care au fost admise.

Vot!

Amendamentele respinse au rămas respinse și menționez faptul că cele patru amendamente admise în plen vor avea fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară.

Partea a II-a.

Sunt șase amendamente.

Dacă se susține vreunul din cele șase?

Vă rog.

Cele șase... Din cele șase, din Partea a II-a.

Domnul Brian Cristian:

Anexa nr. 3/13, partea a doua, marginal 2.

Prin acest amendament, USR repară după Ciolacu, groparul sportului românesc... (Vociferări.) ...care în 2024 distruge și sportul de masă, și pe cel de performanță. (Vociferări.)

Taxe de 4 ori mai mari pentru românii care vor să facă sport și federații lăsate fără bani în anul olimpic 2024.

Se suplimentează bugetul alocat Agenției Naționale pentru Sport cu suma de 374.000 mii lei pentru acordarea tichetelor de sportiv pentru copiii și juniorii care participă la competițiile sportive.

Ciolacu îi vrea pe români săraci și bolnavi.

USR vrea o Românie prosperă și sănătoasă. (Aplauze.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Amendamente respinse, Anexa nr. 3/13, Partea a II-a, marginal 2.

Vot!

Amendamentul de la marginal 2, respins, rămâne respins.

Ultima intervenție pe această anexă, domnul senator Trifan.

Marginalul, vă rog.

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

1, marginal 1, domnule președinte de ședință.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

1?

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

Da,

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, și de ce n-ați venit primul, domnule senator?

Vă rog.

Domnul Raoul-Adrian Trifan:

Așa s-a nimerit.

Este vorba de o sumă alocată din Fondul de rezervă al Guvernului, acea unealtă a premierului Ciolacu, cu care își exercită puterea în România, alocând discreționar fonduri, cine, cui și când vrea, împreună cu banii luați de la Administrația Prezidențială și cu cei luați de la Ministerul Familiei, un minister absolut inutil.

Vrem să finanțăm o nouă sală polivalentă pentru Timișoara, orașul care a fost imaginea României în lume în acest an și pentru care avem nevoie să finanțăm o sală polivalentă care să ducă mai departe moștenirea Proiectului "Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii".

Este vorba de suma de 618.075 mii lei. (Vociferări.)

Marginal 1.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul de la marginal 1, amendamente respinse, Partea a II-a, Anexa nr. 3/13.

Vot, vă rog.

Amendamentul respins de la marginal 1 rămâne respins.

Vă supun votului celelalte 4 amendamente respinse care n-au fost susținute. (Vociferări.)

Nu mai e timp, a fost epuizat timpul deja de 10 minute.

Vot, vă rog. (Vociferări.)

Am tot prelungit... (Vociferări.)

Amendamentele rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/13 împreună cu amendamentele admise.

Vot, vă rog.

Anexa nr. 3/13 a fost aprobată.

Anexa nr. 3/14 - Ministerul Afacerilor Externe.

Nu există amendamente admise.

Avem 67 de amendamente respinse.

Timpul de dezbatere alocat pentru această anexă este de 10 minute.

Dacă există inițiatori care doresc să susțină amendamente respinse, îi rog să precizeze poziția la care se află.

De la 1 la 50. De la 1 la 50 sunt intervenții?

Domnul deputat Antonio Andrușceac.

Vă rog.

Hai că nu-i așa lungă anexa, putem să venim și înainte, și înapoi.

Domnul Antonio Andrușceac:

Vă mulțumesc.

Marginal 8 de la Anexa nr. 3/15.

Se alocă suplimentar suma de 100.000...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...3/14 suntem, da?

Domnul Antonio Andrușceac:

Da, da, 3/14, marginal 8.

Se alocă suplimentar suma de 100.000 mii lei. Suma va fi destinată înființării și finanțării centrelor comunitare românești din străinătate.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului marginalul numărul 8 de la amendamentele respinse.

Vot!

Marginal 8, amendamente respinse - amendamentul rămâne respins.

Alte intervenții?

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 9.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Se alocă suplimentar suma de 3.500 mii lei. Suma este destinată finanțării Consulatului General al României la Cagliari, Republica Italiană.

Această măsură este menită să asigure, pentru Ministerul Afacerilor Externe, baza financiară pentru a continua eforturile de reformă consulară, inițiate în 2020, și pentru a asigura în mod eficient asistența și protecția consulară a cetățenilor români din afara țării.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 9, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Antonio Andrușceac:

10. Se alocă suplimentar suma de 3.500 mii lei, destinată finanțării Consulatului General al României la Hanovra, Landul Saxonia Inferioară, Republica Federală Germania.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 10.

Vot!

Amendamente respinse.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 11.

Se alocă suplimentar suma de 3.500 mii lei, destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Faro, Republica Portugalia.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 11, amendamente respinse.

Vot!

Și vă rog să mai lăsați și alți colegi, domnule deputat, sunt 15 colegi înscriși... (Vociferări.)

 

Domnul Antonio Andrușceac:

Mai avem puțin.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...sunt 15 colegi înscriși și ați consumat 3 din cele 10 minute numai dumneavoastră.

Amendamentul de la marginal 11 rămâne respins.

Ultimul amendament, vă rog, domnule Andrușceac.

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 12.

Se alocă suma de 3.500 mii lei, destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Göteborg, Regatul Suediei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 12, amendamente respinse.

Vot!

Mulțumesc, domnule Andrușceac.

Mai reveniți după aceea.

 

Domnul Antonio Andrușceac:

Revenim.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul respins de la marginal 12 rămâne respins.

Doamna deputat Simina Tulbure.

Vă rog.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Marginal 1.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 250.000 mii lei, pentru asigurarea resurselor necesare pentru buna funcționare a consulatelor României în străinătate, începând cu 1 ianuarie /2024.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

La marginal 3.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dar nu v-am dat cuvântul încă, domnule senator.

 

Domnul Radu-Mihai Mihail:

A!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Am și eu rugămintea să așteptați.

Domnul senator Radu Mihail.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Mulțumesc.

La marginal 3.

Puterea din România, președintele și prim-ministrul, Iohannis și cu Ciolacu, tratează diaspora cu dispreț. Promisiuni neonorate an de an. (Vociferări.) Anii trecuți trebuia să avem consulate, după cum promiteau acești oameni, la Frankfurt, la Belfast, la Valencia, la Nantes, la Denver. (Vociferări.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Lăsați-i, că pe timpul lor vorbesc.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Aceste consulate nu există.

În 2024 ar fi trebuit să fie deschis în Iutlanda. Nu mai credem.

Așa că vrem să punem în buget 25 de milioane de lei, să fim siguri că MAE nu mai fentează încă o dată românii din diaspora, să luăm bani de la primul turist al țării, domnul Iohannis...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc, domnule Mihail.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

...să dăm celor pe care îi disprețuiește, celor din diaspora, 25...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 3, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Ștefan Lőrincz.

Vă rog.

Domnul Ștefan-Iulian Lőrincz:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Este vorba de marginal 5.

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 300 mii lei, pentru suplimentarea consulatelor itinerante.

Știm foarte bine că sunt mulți români care locuiesc departe de consulatele din diaspora, trebuie să parcurgă sute de kilometri pentru a obține orice fel de act, orice fel de document.

Credem că suplimentarea creditelor bugetare pentru consulate itinerante este de bun augur și este o altă formă de a respecta diaspora.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Gianina Șerban.

Doamna Gianina Șerban:

Marginal 13, domnule președinte.

Se alocă suplimentar suma de 3.500 mii lei. Suma este destinată finanțării Consulatului General al României la Birmingham.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la marginal 13.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Doamna Gianina Șerban:

Marginal 14.

Se alocă suplimentar suma de 3.500 mii lei. Suma este destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Southampton.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 14, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna deputat Raisa Enachi.

Doamna Raisa Enachi:

Marginal 15.

Solicităm suplimentarea sumei de 3.500 mii lei, sumă care este destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Cardiff, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 15, ați spus?

 

Doamna Raisa Enachi:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Doamna Raisa Enachi:

Următorul, marginal 16.

Solicităm suplimentarea cu suma de 3.500 mii lei, sumă ce este destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Bristol, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 16, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul senator Călin Matieș.

Rog Grupul AUR să mai selecteze 3 colegi care să susțină amendamentele, având în vedere că ne apropiem de final.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Marginal 17.

Se alocă suplimentar suma de 4.500 mii lei. Suma este destinată înființării și finanțării Oficiului Consular al României la Luton, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 17, amendamente respinse.

Vot!

Doamna deputat Ana Predescu.

Doamna Ana-Loredana Predescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 18.

Se alocă suplimentar suma de 4.500 mii lei, destinată înființării și finanțării Consulatului General al României la Doncaster, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 18, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Ciprian-Titi Stoica, vă rog.

Mai aveți o intervenție, cu excepția acesteia.

A trecut timpul.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Domnule președinte,

Marginal 19.

Dragi colegi,

Cu toții v-am auzit aici, pe parcursul anului, că vă doreați să îi sprijinim pe românii noștri din Ucraina.

Vă rog mult să acordăm 4.500 mii lei, să înființăm și să finanțăm un Consulat General al României la Ismail, în Ucraina.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19...

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Apelez la bunăvoința dumneavoastră.

Vă mulțumesc pentru un vot pozitiv.

Doamne-ajută!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19, amendamente respinse.

Vot!

Domnul Antonio Andrușceac să se pregătească.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Andrușceac.

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Mulțumesc.

De-abia aștept să văd votul colegilor din Comisia de prietenie cu Republica Italiană.

Cred că ar fi frumos ca, pentru cea mai mare comunitate de români, să putem aloca suma de 5.000 mii lei, destinată înființării Școlii Consulare Române din Roma, Italia, pentru punerea în aplicare a prevederilor legislației pe care dumneavoastră ați pus-o în vigoare.

Art. 11 din Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede la alin. (2) următoarele - "Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii Române, poate organiza unități de învățământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice și instituțiile culturale ale României în străinătate...".

V-aș mulțumi să dați un vot pozitiv pentru cea mai mare minoritate a românilor din Europa.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 20, ați spus?

 

Domnul Antonio Andrușceac:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 20, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 20 rămâne respins.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Vă supun votului amendamentele respinse, cu excepția celor care au fost susținute deja în plen.

Vot!

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/14.

Vot, vă rog.

Anexa nr. 3/14 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Un amendament admis și 14.366 de amendamente respinse.

Dacă se susțin, de la 1 la 500, amendamente?

Având în vedere că există două părți, Partea I și Partea a II-a, vă propun ca timpul alocat dezbaterilor să fie împărțit, jumătate la Partea I, jumătate la Partea a II-a. (Vociferări.)

Vorbiți, că n-am cum să vă aud pe fiecare, câte amendamente sunt la prima parte și câte la Partea a II-a?

Cine îmi spune câte amendamente sunt la Partea a II-a și câte la Partea I? (Vociferări.)

Bun. Deci prima parte înțeleg că are 13 mii și ceva, iar Partea a II-a are doar câteva sute de amendamente.

De ce nu am asta aici?

A, aveam aici.

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Ilie-Alin Coleșa.)

Prima parte are 679, iar a doua are 13.000.

Atunci, vă propun 10 minute pentru Partea I și 50 pentru Partea a II-a. (Vociferări.)

Păi, de la 13.000 la 600...

Oameni buni, curge timpul și la revedere!

Le facem pe toate și gata.

Bun. OK.

Partea I.

Dacă de la 1 la 100 se susține vreun amendament?

Vă rog.

Indicați marginalul, vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 29.

Cunoașteți cu toții...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Am văzut că ați dat drumul la timp, 10 minute pe anexa asta.

Mă rog, rămân 10 minute și mai suplimentăm după aceea.

Vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Da, se discută mult despre viitorul acestei țări.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, scuze, că am vorbit cu dumneavoastră.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Marginal 29, domnule președinte.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

29.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Da, vă rog.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Gata.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Discutăm mult despre investițiile în viitor, în tineret, dar nu prea au unde să se adune tinerii.

Astfel, am depus mai multe amendamente cu privire la sprijinul tineretului și al centrelor culturale din județul Bacău.

Am să susțin doar unul dintre ele.

Marginal 29.

Se suplimentează creditele bugetare cu 7.500 mii lei pentru Proiectul "Construcția unei clădiri pentru centru multifuncțional de tineret în comuna Răcăciuni, județul Bacău".

Vorbim mult, facem puțin.

Vă rog să susținem acest amendament.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Suntem la Anexa nr. 3/15, amendamente respinse, Partea I, marginal 29.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Kolcsár Károly.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Da, domnule președinte, la marginal 63, pentru fluidizarea traficului în Târgu Mureș, fiind o necesitate evidentă pentru dezvoltarea economică a zonei, dar și populația municipiului va beneficia de descongestionarea traficului. Astfel, am formulat marginalul care sună în felul următor - "În sumele alocate Programului Național de Investiții «Anghel Saligny» se cuprinde următorul obiectiv din Târgu Mureș - «Amenajare drum ocolitor între strada Gheorghe Doja, strada Băneasa și strada Libertății, amenajare pasaj peste calea ferată»".

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Marginal 63, amendamente respinse.

Vot!

Marginal 63 - amendamentul respins rămâne respins.

Mai departe.

Domnul deputat Cristian Brian, USR. (Vociferări.)

Poftiți?

La 400, aveți răbdare.

De la USR mai e doamna Diana Stoica.

Încerc să găsesc un echilibru între grupuri.

Dacă cereți cuvântul...

Eu am întrebat, de la 1 la 100, dacă sunt.

Doamna deputat Raisa Enachi, AUR.

Dacă până la 100 mai dorește cineva să intervină?

Vă rog, domnule Toda, veniți.

Nu mă înțeleg nicicum cu dumneavoastră.

Domnul Daniel-Liviu Toda:

Marginal 59.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

69.

Domnul Daniel-Liviu Toda:

59.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

59.

Vă rog.

Domnul Daniel-Liviu Toda:

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 100.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Bazin olimpic de înot Timișoara".

Timișoara a oferit României una dintre primele campioane la polo. Să mai oferim.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului marginalul 59 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Până la 100, alte intervenții?

Vă rog.

Ultima intervenție, până la 100; trecem de la 101 la 200.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Marginal 1.

Pentru Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit se propune suplimentarea sumei alocate, de la valoarea actuală de 169.000 mii lei, la 250.000 mii lei.

Fondul de clădiri din România are nevoie de o performanță energetică sporită pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Uniunea Europeană.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Kocsis-Cristea.

Vă rog.

Numai neafiliații susțin astăzi.

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

Păi, numai neafiliații văd că au amendamente respinse.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, amendamentul, ca să nu vă tai microfonul.

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

Marginal... imediat... marginal 65.

Stimați colegi,

Iașiul nu are un bazin olimpic pentru susținerea înotului de performanță.

Vă rog să susțineți, cu 35 de milioane de lei din Fondul de rezervă, acela din care s-au cheltuit anul acesta peste 22 de miliarde de lei, construcția unui bazin olimpic la Iași.

Menționez că acest amendament a fost susținut și depus de PSD de fiecare dată, pe vremea când se aflau în opoziție.

Vă rog să-l susțineți și astăzi.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 60, ați spus?

 

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

65.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

65. Marginal 65, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Antonel Tănase.

Vă rog.

Domnul Antonel Tănase:

Mulțumesc.

Vă rog să suplimentăm bugetul Ministerului Dezvoltării cu suma de...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Domnul Antonel Tănase:

Marginal 60, Anexa nr. 3/15, 5001, Grupa 51, Titlul 6.

Să suplimentăm creditele bugetare și creditele de angajament cu suma de 700.000 mii lei, pentru a acoperi plata datoriei Primăriei Municipiului București către ELCEN.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 60, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Dacă de la 101 la 200 se susțin amendamente?

E cineva, de la 101 la 200?

De la 201 la 300? De la 201 la 300, nu.

De la 301 la 400? Nu.

De la 401 la 500?

De la 401 la 500, da?

Vă rog.

Domnul Gabriel Plăiașu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 441.

Se propune suplimentarea sumei de credite de angajament propuse anului 2024 cu suma de 50.000 mii lei a bugetului alocat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" - pentru înființarea rețelei de canalizare în satele Frasinu, Ibrianu, Ungureni și Cristeasca din comuna Cornești, județul Dâmbovița.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 441, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai aveți?

Domnul Gabriel Plăiașu:

Marginal 442.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă unul, vă rog, da?

Acesta e ultimul, domnule...

Domnul Gabriel Plăiașu:

Se propune suplimentarea sumei de credite de angajament propuse anului 2024 cu suma de 10.000 mii lei a bugetului alocat Ministerului Dezvoltării - Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" - pentru modernizare drumuri locale și comunale în lungime de 5 km, comuna Cornești, județul Dâmbovița.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 442, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

De la 501 la...

A, mai aveți dumneavoastră, vă rog.

Am crezut că aveți după 500.

Domnul Eugen-Remus Negoi:

Da.

Mulțumesc, domnule președinte.

Din multele amendamente pe care le-am făcut pentru județul Constanța, am selectat doar două - marginal 486 și marginal 494, domnule președinte.

486.

Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei pentru elaborare SF - studiu de fezabilitate - și proiect tehnic pentru promenada pietonală a Mării Negre, în municipiul Constanța, de care vor beneficia nu numai constănțenii, ci și sutele de mii de turiști care vizitează în fiecare an județul Constanța.

Și, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, l-aș menționa și pe cel de-al doilea, ca să pot să votez.

494.

Se suplimentează cu suma de 1.300 mii lei pentru studiu preliminar și elaborare studiu de fezabilitate, Proiect tehnic Muzeul Multietnic din Techirghiol, Muzeu Multietnic al Dobrogei, care să pună în valoare moștenirea culturală a tuturor minorităților de pe raza municipiului și județului Constanța.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 486, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 494, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog să transferați 5 minute din Partea a II-a, să le transferăm la Partea I, vă rog. (Se adresează staffului tehnic.)

Mai departe.

Vă rog.

Domnul Alin-Gabriel Apostol:

Domnule președinte,

Pentru că am văzut că a avut loc o tragedie, am depus acum 5 zile un amendament important, marginal 501, pe Programul național de investiții "Școli sigure și sănătoase".

De aceea, propun dublarea bugetului pentru acest program. (Aplauze.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog, încă o dată.

Domnul Alin-Gabriel Apostol:

501.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cât?

 

Domnul Alin-Gabriel Apostol:

501.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

501. Marginal 501, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Alin-Gabriel Apostol:

502, domnule președinte.

Pentru că există, de asemenea, un program, încă de anul trecut, pe consolidarea clădirilor cu risc seismic și s-au alocat 200 de milioane și s-au executat doar 10 milioane, propun ca să se folosească un nou program de cofinanțare a acestor clădiri cu risc seismic, pentru că în Legea nr. 212/2022 este prevăzut acest lucru.

De aceea, propun...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 502, amendamente respinse.

Vot!

Doamna Oana Murariu.

Doamna Oana Murariu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 559.

Se suplimentează...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

559?

Doamna Oana Murariu:

559.

Se suplimentează cu suma de 8.330 mii lei pentru studiu de fezabilitate, pentru o nouă maternitate în Cluj-Napoca.

Nu avem bani din PNRR alocați pentru spitale, haideți să alocăm de la bugetul de stat - o nouă maternitate în Cluj-Napoca.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 559, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Oana Murariu:

Marginal 560, domnule președinte.

Se suplimentează cu suma de 200.000 mii lei pentru Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj.

A avut loc licitația în această vară, sub condiția alocării banilor, avem câștigător în decembrie, trebuie doar să alocăm bani.

Vă rog să-i alocăm.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

560, amendamente respinse.

Vot!

Mai lăsăm și pe altcineva, doamnă deputat?

 

Doamna Oana Murariu:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Domnule Havârneanu, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Domnul Filip Havârneanu:

Marginal 596, domnule președinte de ședință.

Este vorba de stadion și de sală polivalentă.

Iașiul are nevoie de sport. Și nu mai vrem să vedem doar machete și tot felul de promisiuni ale primarului.

Vrem să vedem ceva concret și vă rugăm să votați acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 596, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Doamna Denisa-Elena Neagu:

Ați refuzat să mărim bugetul pentru a ne asigura că nu mai rămân...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Doamna Denisa-Elena Neagu:

....copiii fără transport gratuit...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Doamna Denisa-Elena Neagu:

...în plină iarnă.

Vă propun la marginal 561 creșterea bugetului care se alocă UAT-urilor care au în administrare microbuze școlare, astfel încât să aducă îmbunătățiri tehnice pentru microbuze și să asigurăm siguranța în trafic a elevilor care se deplasează la școală.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 561, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Stoica.

Vă rog.

Doamna Diana Stoica:

Mulțumesc.

Marginal 664.

Un copil a murit în România pentru că, efectiv, a căzut școala pe el. Am venit astăzi cu o propunere concretă. Să suplimentăm fondul de consolidare seismică a spitalelor, cu 100.000 mii lei, pentru că siguranța oamenilor care intră în aceste spitale, în fiecare zi, fie că vorbim de pacienți, aparținători, personal medical, personal auxiliar, este pusă la risc, zilnic.

Vă rog să nu mai votați împotriva...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal...

Doamna Diana Stoica:

Marginal 664.

Dar vă rog...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Nu, voiam să supun votului, doamnă.

Doamna Diana Stoica:

...să nu votați împotriva acestui amendament doar pentru că este USR și este inițiat de noi, pentru că votați împotriva siguranței oamenilor.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Marginal 664, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai sunt două intervenții. Dumneavoastră și dumneavoastră.

Vă rog.

3.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 677.

Finanțarea proiectului de modernizare...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6...

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

677.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

677. Bun.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Finanțarea proiectului de modernizare a școlii din satul Măneuți, comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava, prin alocarea sumei de 5.000 mii lei în anul 2024.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 677, secțiunea amendamente respinse.

Vot!

Următorul, vă rog.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

678.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Nu, nu, nu, următorul... Mă rog, mai aveți unul, înțeleg.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Finanțarea obiectivului de investiții...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Stați, stați, stați, că n-am anunțat rezultatul.

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Marginal 678.

Finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea Drumului Comunal 32D, sat Moldovița, cătunul Putna, comuna Moldovița, județul Suceava", prin alocarea sumei de 5.000 mii lei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog să scurgeți din timpul Anexei nr. 2. (Se adresează staffului tehnic.)

678, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog să lăsăm și alți colegi. Mai sunt 2 colegi care vor să ia cuvântul.

Vă mulțumesc.

Amendamentul rămâne respins.

Ultimele două intervenții, vă rog, la Partea I.

Domnul Cristinel-Gabriel Berea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 598.

Stimați colegi...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

528.

Domnul Cristinel-Gabriel Berea:

Zilele trecute am asistat la o adevărată tragedie în Odorheiu Secuiesc.

Din păcate, aceeași tragedie se poate întâmpla oricând în Iași, deoarece primarul Iașiului, inculpatul Mihai Chirica, nu a alocat un leu pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu".

De aceea, propunem alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu" din Iași.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...nu, 528, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Am spus că domnul Bulai are ultima intervenție.

Vă rog.

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am 3 amendamente - 630, 631 și 637.

Propun 95.000 mii lei pentru reconstrucție pod la Luțca, 450.000 mii lei pentru spital județean la Piatra Neamț și, de asemenea, 2.000 mii lei pentru înlocuire conductă transport apă pe strada Tineretului, municipiul Roman - 1 km.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul de la marginal 630, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

631, marginal, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului marginalul 637, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Cristian Brian.

Vă rog.

Domnul Brian Cristian:

Mulțumesc, domnule președinte.

3 consecutive, vă rog să le spuneți votului o dată.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ei, ați zis unul, nu 3.

 

Domnul Brian Cristian:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Un singur vot, vă rog.

Domnul Brian Cristian:

607.

Este vorba despre reparații Băi Coștiui, comuna Rona de Sus.

Se suplimentează bugetul cu 1.330.000 mii lei.

Marginal 607.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 607, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Miruță, vă rog.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

651 este marginalul.

De pe raza județului Gorj se plătesc aproape toți banii pentru certificatele de carbon care se distribuie la nivelul tuturor județelor din țară. Este profund nedrept.

Ceea ce vă propun este ca 15% din aceste sume de bani să se întoarcă pe raza județelor de unde au fost plătite, pentru a se construi un spital nou.

Propun suplimentarea cu 110.000 mii lei pentru întoarcerea a 15% din banii plătiți de certificatele de carbon pe raza județului Gorj.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată marginalul, vă rog.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

651.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

651, amendamente respinse.

Vot!

Chiar ultima intervenție, domnule Băltărețu, dumneavoastră, da?

651, ați zis, da?

Amendamentul rămâne respins.

Ultima intervenție la Partea I. Vă rog.

Domnul Viorel Băltărețu:

Digitalizarea României începe...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Domnul Viorel Băltărețu:

Marginal 611.

Digitalizarea României începe de la primării, de la fiecare primărie.

Avem o lege, Legea nr. 128/2022, care spune că toate primăriile ar trebui să fie înrolate pe Ghișeul.ro.

Din păcate, în momentul de față avem 2.300 de UAT-uri care nu sunt înregistrate.

Pentru asta, vă propun să susțineți să alocăm pentru fiecare primărie, ce se află în această situație, doar 10.000 de lei pentru fiecare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 611, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului Anexa "Amendamente respinse" de la Anexa nr. 3/15, Partea I, cu excepția celor care au fost susținute în plen.

Vot, vă rog.

Amendamentele rămân respinse.

Partea a II-a.

13.687 de amendamente.

De la 1 la 500, dacă se susține vreunul?

De la 1 la 500?

Pe procedură.

Vă rog, domnule Simion.

(Membrii Grupului parlamentar AUR vin la tribună cu pancarte cu mesajul: "40% pentru profesori".)

Domnul George-Nicolae Simion:

Am avut 8.317 amendamente. Nu ne-ați lăsat...

În niciun Parlament din lumea civilizată nu e posibil așa ceva!

Vorbeați ieri de lumea civilizată. Ce se întâmplă în lumea civilizată, despre parlamentele civilizate... (Vociferări.)

Noi vrem ca, într-o țară civilizată, profesorii să câștige cât merită - 40%. (Arată pancarta cu mesajul: "40% pentru profesori".)

De aceea, ne vom citi amendamentele, amendament cu amendament, nu cum indicați dumneavoastră.

Și o să începem cu amendamentul 1 din Anexa nr. 2.

Și după aceea continuăm, pentru fiecare școală din țara asta, dacă nu vreți să dați 40% pentru profesori.

De aici, de la tribuna Parlamentului... O să stea toți colegii... (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Stimați colegi,

Vă reamintesc că Birourile permanente, în această dimineață, au aprobat, în unanimitate, timpii de dezbateri pe fiecare anexă. Unanimitate! Cu reprezentanții AUR în sală, chiar cu președintele AUR în sală!

În măsura în care doriți să faceți o propunere de modificare a programului, vă ascultăm.

Dacă doriți să susțineți amendamente, de asemenea, vă ascultăm.

Vă rog.

Haideți să facem atunci așa... (Vociferări.)

Haideți să nu mai facem de la 0 la 100, de la 0 la 500...

Susțineți amendamentele aleatoriu, cum doriți. (Vociferări.)

Asta vă spun! Încercam să vă spun procedura.

Aleatoriu, cum doriți, și le caut eu în lista mea.

Vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 1.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1 ați zis, da?

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 1.

...15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 1 Abrud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, amendamente respinse, Partea a II-a, Anexa 3/15.

Vot, vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Ar trebui să voteze lumea! Ar trebui să votați!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Nu vă votați propriile amendamente, stimați colegi? (Aplauze. Gălăgie. Râsete.)

Domnul Lilian Scripnic:

N-am luat cartela.

Mergeți și votați! Mergeți și votați! (Aplauze. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe. (Gălăgie.)

Aia ziceam și eu!

Mai departe.

Vă rog, domnule Scripnic.

Vă rog!

Vă rog, că din timpul dumneavoastră pierdeți, să știți!

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 2.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2.

Domnul Lilian Scripnic:

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Liceului "Horea, Cloșca și Crișan" Abrud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2.

Vot, vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Adu-mi, te rog, cartela! Te rog frumos, adu-mi cartela!

Dar noi nu votăm amendamentele noastre?!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul respins rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 3.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale "Avram Iancu" Abrud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 3, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Doamna Gianina Șerban:

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, doamnă, vă rog! Marginal?

Doamna Gianina Șerban:

Marginal 4.

Deci se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii primare "Acmariu", județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 4, amendamente respinse.

Vot, vă rog!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Doamna Gianina Șerban:

Marginal 5, domnule președinte.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Clubul Copiilor Aiud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 6.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Colegiului Național "Bethlen Gabor" Aiud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Marginal 7.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Colegiului Național "Titu Maiorescu" Aiud, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Marginal 42.

Și îi rog pe colegi...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

42?

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Da.

Îi rog pe colegi să voteze "pentru", pentru că Liceul Sportiv chiar are nevoie de o sală de sport. Și, anul viitor, Primăria Alba Iulia va avea un primar AUR, și atunci vor veni exact în ziua de 1 Decembrie, la serbările de 1 Decembrie, nu în 3, ... vor fi invitați.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Liceului...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul de la marginal 42, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Aelenei Dănuț.

Vă rog.

Domnul Dănuț Aelenei:

Eu sunt la rând aici, vă rog frumos să-mi dați voie! Nu mai... Păi, ce faceți, mă, până la urmă?! (Se adresează domnilor deputați și senatori din Grupul AUR.)

Marginal... La cât? La ce marginal? (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Aelenei, vă rog.

Nu vă certați între voi, vă rog! (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Dănuț Aelenei:

Marginal 9.

Vă mulțumesc, domnilor deputați.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, domnule Aelenei!

Domnul Dănuț Aelenei:

Vă mulțumesc încă o dată.

Am ajuns la marginal 9.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8?!

Domnul Dănuț Aelenei:

Poftim?

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8 sau 9?

Domnul Dănuț Aelenei:

9!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8 sau 9?

9!

Domnul Dănuț Aelenei:

Se propune alocarea sumei de 15.000 de mii de lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program normal din județul Alba, localitatea Aiud.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată, marginal 8 sau 9?

Domnul Dănuț Aelenei:

9!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 9, amendamente respinse.

Vot! (Vociferări.)

Amendamentul a fost respins.

Are cuvântul domnul deputat Ciprian-Titi Stoica.

Mi-ați cerut cuvântul. Pe ecran! Nu o luați cum doriți! Am aici o ordine în față! (Vociferări.) Apasă butonul! (Vociferări.)

Vă rog, doamna Enache!

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc.

Marginal 13.665.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Numai un pic, vă rog!

13.000... Că avem aici...

 

Doamna Raisa Enachi:

...665.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...600...?

 

Doamna Raisa Enachi:

...65.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...665...

Vă rog.

Doamna Raisa Enachi:

Propunem alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, localitatea Murgeni, județul Vaslui.

Și sper acum ca deputații de Vaslui să voteze pentru.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.665, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Stoica, aveți cuvântul. (Vociferări.)

Păi, hotărâți-vă! Revocați...

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Câștigăm timp așa.

Vă rog, doamnă.

Doamna Evdochia Aelenei:

Bună ziua!

Marginal 13.666.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Municipal Huși, localitatea Huși, județul Vaslui.

Finanțarea este necesară pentru demararea investițiilor, respectiv finanțarea/cofinanțarea proiectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.666, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Vă rog.

Domnule Focșa, vă rog.

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am patru amendamente.

Două spitale, o școală și o grădiniță pentru județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalele, vă rog!

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Marginal 13.515.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Cel care a luat foc - da? - și pe care l-ați lăsat așa!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.515, amendamente respinse.

Vot!

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Păi, de ce nu merge?

Nu vă merge cartela aici!

Voiam să votez de aici și nu-mi dați voie să votez!

E grav!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Al doilea, domnule Focșa, vă rog!

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Al doilea.

13.516.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Municipal Medgidia, care e praf.

Acolo PNL-ul a făcut-o bine cu primarul!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.516, secțiunea amendamente respinse.

Vot! (Vociferări.)

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Votează, te rog!

Te dai viteaz cât ești în bancă! Dacă vin la tine, îți fac cunoștință... (Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins. (Gălăgie.)

Mai departe.

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Vino încoace!

Marginal 4.841.

Este vorba de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program normal Săcele, județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ați zis marginal 4.841, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Am o rugăminte, domnule Focșa!

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Încă unul.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

O secundă, domnule Focșa! O secundă!

Rog colegii din dreapta ori să meargă mai în stânga, ori mai în dreapta, să văd și eu display-ul ăla, că nici nu văd să anunț rezultatul votului, nici nu văd rezultatul votului!

Un pic în dreapta, acolo, ca să pot să văd, să pot să conduc ședința asta! Doar un metru mai în dreapta, ca să văd display-ul!

Stimați colegi,

Vreau să văd display-ul din față, din dreapta mea! O secundă mai în dreapta, o jumătate de metru! Nu văd ecranul ăla și nu pot să-mi dau seama de timp, nu-mi dau seama de nimic? Și un pic mai în stânga dânsul!

Vă rog, domnule Focșa.

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Ultimul amendament, vă rog frumos.

4.842.

Este vorba de Școala Gimnazială "Anastasia" din Constanța, județul Constanța.

Propun alocarea sumei de 20.000 mii lei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul respins de la nr. crt. 4.842, secțiunea amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Și, încă o dată, vă rog să faceți o jumătate de pas mai în stânga, să văd display-ul din dreapta mea! Nu dumneavoastră, ceilalți! O jumătate de metru mai în stânga, să pot vedea display-ul! O jumătate de metru mai în stânga, vă rog! (Vociferări.) Atât!

Mai departe, domnul Andrușceac.

Vă rog. (Vociferări.)

Domnul Antonio Andrușceac:

Stimați colegi,

Vă invit să fiți calmi, să desfășurăm următoarele minute din această ședință în pace, pentru că plecați... (Vociferări.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Andrușceac, vă rog!

Domnul Antonio Andrușceac:

... la Dubai, să vă liniștiți! (Vociferări.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Calmați-vă, trageți aer în piept... (Vociferări.)

Urmează niște amendamente care vă propun finanțarea spitalelor în care oamenii, care au nevoie de tratament medical, să nu mai fie scoși de acolo carbonizați...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, numărul curent, domnule Andrușceac!

Domnul Antonio Andrușceac:

... și nici copiii să nu mai fie luați în saci, de părinți, nu de mână, pentru că pică școlile pe ei, școli pentru care n-ați fost capabili, în 33 de ani, să obțineți autorizații de funcționare. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, domnule Andrușceac!

Domnul Antonio Andrușceac:

Deci suntem la Anexa nr. 3/15, marginal 13.444, prin care propunem alocarea sumei de 25.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, din localitatea Bacău, județul Bacău.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal...

Domnul Antonio Andrușceac:

Finanțarea este necesară atât pentru cofinanțarea proiectului din fonduri europene, cât și pentru demararea unor noi investiții.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.444, amendamente respinse.

Vot!

Să câștigăm timp, să aibă cât mai mulți colegi timp să-și susțină amendamentele... Înțelegem!

Chiar dacă nu și le votează, măcar să le susțină!

Domnule Andrușceac, mai departe.

 

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 13.445...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Scuze!

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 13.445.

Transferuri între unități ale administrației publice locale. Indicator II - Credite bugetare.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Municipal Onești, localitatea Onești, județul Bacău.

Finanțarea este necesară pentru cofinanțarea lucrărilor proiectului, care se află la un grad de execuție de 80%.

Nu-l lăsați așa!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.445, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Darius Pop:

Marginal 7.829.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

7.829.

Domnul Darius Pop:

7.829.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale "Avram Iancu" Baia Mare, județul Maramureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

7.829, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Georgel Badiu:

Marginal 12.384.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

12.000...

Domnul Georgel Badiu:

...384.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...384...

Domnul Georgel Badiu:

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Postliceale Sanitare Focșani, Școala Postliceală Sanitară "Hippocrate".

Domnul Alfred-Robert Simonis:

12.384, amendamente respinse.

Vot!

Urmează domnul Lilian Scripnic, care s-a înscris la cuvânt. Dacă am înscrieri la cuvânt, nu pot sări peste ele.

Amendamentul rămâne respins; cel de la poziția 12.384.

Domnule Scripnic, vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Da.

Marginal 6.326.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6.000...

Domnul Lilian Scripnic:

Se propune alocarea sumei de...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...326...

Domnul Lilian Scripnic:

Da? Se poate?

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

Se propune alocarea sumei de ... mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Creșei "Prichindel", localitatea Galați, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6.326, amendamente respinse.

Vot! (Vociferări.)

Amendamentul rămâne respins.

Are cuvântul domnul deputat Dan Tanasă.

Domnul Dan Tanasă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

E cazul să vedem... domnul prim-ministru nu e la această dezbatere, Guvernul nu e la dezbatere.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vine, vine!

Domnul Dan Tanasă:

Marginal 8.162.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale "Bahnea", județul Mureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8.100...

 

Domnul Dan Tanasă:

8.162.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8.162, amendamente respinse.

Vot!

Are cuvântul domnul deputat Ciprian-Titi Stoica...

 

Domnul Dan Tanasă:

Mai am încă unul!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai aveți dumneavoastră?

Domnul Dan Tanasă:

Mai am încă un amendament, domnule președinte!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

OK!

Domnul Dan Tanasă:

Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți încă unul!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins, cel de la 8.162.

Domnul Tanasă.

Domnul Dan Tanasă:

Următorul amendament, 8.163.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii Profesionale "Band", județul Mureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul respins de la 8.163.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Are cuvântul domnul Ciprian-Titi Stoica. (Vociferări.)

Domnule Stoica, am o ordine aici. Dacă nu apăsați să cereți cuvântul, vă pot lăsa să luați cum doriți.

Dacă am înscriși la cuvânt, trebuie să respect ce îmi apare pe monitor.

Domnule Stoica, vă rog.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog!

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

... haideți...

11.460.

O sumă de 15.000 mii lei pentru o grădiniță cu program normal în localitatea Iosifalău, din județul Timiș.

Dragi colegi,

Vă rog să dați un vot favorabil.

Aștept deputații și senatorii de Timiș să susțină acest demers.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 11.460, de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește doamna deputat Enachi Raisa.

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Enachi.

Vă rog.

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc.

Marginal 13.664.

Propunem alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad, localitatea Bârlad, județul Vaslui.

Finanțarea este necesară pentru demararea investițiilor, respectiv finanțarea și cofinanțarea proiectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.664, de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Matieș Călin.

Amendamentul de la 13.664 rămâne respins.

Domnul Călin Matieș.

Vă rog.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Se propune suplimentarea sumei alocate...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul?!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

... Agenției Naționale...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, domnule Matieș!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

... pentru Sport...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Matieș?!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

... cu 4.000 mii lei...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Matieș?!

 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Marginal...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Matieș, mă ascultați și pe mine?

Marginalul, vă rog!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

13.681 marginal.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

... 681.

Acum supun votului amendamentul respins...

 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Numai...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, ați citit!

De la marginal 13.000...

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Domnule președinte, n-am citit nici în ce localitate...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog! Vă rog!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Vă rog, din suflet!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, dacă nu ascultați și vorbiți peste mine?!

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Se propune suplimentarea sumei alocate Agenției Naționale pentru Sport cu 4.000 mii lei, pentru finanțarea construirii unei săli polivalente în municipiul Alba Iulia, județul Alba.

Vă rog, vă rog votați!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.681, amendamente respinse.

Vot! (Vociferări.)

Amendamentul rămâne respins.

Are cuvântul doamna deputat Evdochia Aelenei.

Doamna Evdochia Aelenei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 4.560.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program normal Vadu Oii, județul Constanța.

Finanțarea este necesară pentru demararea investiției, respectiv finanțarea proiectului.

Și marginal 4.561.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program prelungit "Veseliei" Năvodari, județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 4.560, amendamente respinse.

Vot!

 

Doamna Evdochia Aelenei:

Da. Am prins microfonul și citesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

 

Doamna Evdochia Aelenei:

Constanța, vă rugăm, votați amendamentul!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dar dumneavoastră nu-l votați, doamnă!

 

Doamna Evdochia Aelenei:

Domnule Lungoci, vă rog! (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.560...

Doamna Evdochia Aelenei:

Mulțumesc. Mulțumesc. Îl votăm la calup.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la marginal 4.561.

Vot! (Vociferări.)

Urmează domnul deputat Radu Grădinaru.

Doamna Evdochia Aelenei:

Marginal...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, doamnă.

Domnul Radu Grădinaru.

Amendamentul rămâne respins. Vorbim de ambele - 4.560 și 4.561. Ambele voturi au fost împotrivă.

Domnul deputat Radu Grădinaru.

Vă rog.

Doamna Evdochia Aelenei:

Mai am un amendament!

4.562.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program prelungit "Paradisul Copiilor" Cumpăna, județul Constanța.

De asemenea, finanțarea este necesară pentru demararea investiției, respectiv finanțarea proiectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.562, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Are cuvântul doamna deputat Gianina Șerban.

Doamna Gianina Șerban:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 7.002.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr. 3 Buda -Cornetu, județul Ilfov.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7.002, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Gianina Șerban:

Se propune alocarea sumei de...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul?

Doamna Gianina Șerban:

Marginal...

Imediat vă zic!

7.005.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Doamna Gianina Șerban:

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale nr. 1 din localitatea Dascălu, județul Ilfov.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7.005, amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul deputat Antonio Andrușceac.

Domnul Antonio Andrușceac:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Stați, stați, stați, numai un pic! Se pregătește am zis!

 

Domnul Antonio Andrușceac:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog, domnule Andrușceac.

Domnul Antonio Andrușceac:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pentru că noi ne gândim la toți românii, ...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul?

Domnul Antonio Andrușceac:

... nu numai la cei pe care îi reprezentăm noi, o să vă fac o surpriză.

Aștept să votați două mâini, de data asta...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Andrușceac, am rugămintea să spuneți marginalul, să-l caut prin 16.000 de pagini aici!

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 13.488...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cât? Cât?

Domnul Antonio Andrușceac:

13.488...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.488.

Domnul Antonio Andrușceac:

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Clinic Căi Ferate Buzău, județul Buzău, din localitatea Buzău.

Vă rog să votați! (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.488, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Scripnic, vă rog.

Doar să așteptați să anunț rezultatul votului! (Vociferări.)

Ți-a anulat cineva!

Amendamentul rămâne respins. (Vociferări.)

Domnule Scripnic, vă rog. (Vociferări.)

Vă rog, domnule Scripnic.

Domnul Lilian Scripnic:

Mulțumesc.

Marginal 6.332.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program prelungit "Tedi", localitatea Galați, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6.332, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 6.333.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit nr. 30, localitatea Galați, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6.333, amendamente respinse.

Vot!

Domnul Grădinaru se pregătește. Domnul Radu Grădinaru.

Amendamentul de la 6.333 rămâne respins.

Vă rog, domnule Grădinaru.

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 6.334...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ultima, domnule Scripnic! Ultima, da?

Domnul Lilian Scripnic:

Bine.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6.334.

Domnul Lilian Scripnic:

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 36, localitatea Galați, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6.334, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Grădinaru, vă rog.

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Marginal 2.405.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii cu clasele I-VIII nr. 6 "Grigore Antipa" Botoșani.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

2.405 ați zis, da?

 

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul de la nr. crt. 2.405, amendamente respinse.

Vot!

Iar nu văd pe ecran!

Amendamentul rămâne respins.

Mai departe.

Domnul Radu-Vicențiu Grădinaru:

Marginal 2.408.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii cu clasele I-VIII nr. 8 "Elena Rareș" Botoșani.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2.408, amendamente respinse.

Vot!

Stimați colegi,

Chiar nu ne putem înțelege ca oamenii? Am nevoie să văd display-ul din dreapta mea! (Vociferări.) Am nevoie să văd când se încheie votul, am nevoie să citesc votul. Vă rog mult, mă chinui pe aici! O jumătate de metru mai la stânga!

Amendamentul rămâne respins. (Vociferări.)

Mai departe, doamna Dumitrina Mitrea.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Se propune alocarea sumei...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Marginal 13.601.

...alocarea sumei de 25.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, localitatea Piatra Neamț, județul Neamț.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.601, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Mergem mai departe.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Marginal 13.602.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ultimul, doamnă, da?

Doamna Dumitrina Mitrea:

Alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Municipal Roman, localitatea Roman, județul Neamț.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.602, amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește doamna Raisa Enachi.

Amendamentul rămâne respins.

Aveți cuvântul, doamnă Enachi.

Doamna Raisa Enachi:

Mulțumesc.

Marginal 13.670.

Propunem alocarea sumei de 30.000 mii lei pentru construcție și dotare spital în localitatea Negrești, județul Vaslui.

Finanțarea este necesară pentru demararea investițiilor, respectiv finanțarea/cofinanțarea proiectului.

Este un oraș, în anul 2023, care nu are spital.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13.670, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește domnul Ciprian-Titi Stoica.

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Stoica, aveți cuvântul. (Vociferări.)

Domnul Stoica Ciprian-Titi.

 

Domnul Dumitru-Viorel Focșa (de la tribună):

Te-ai... te-ai înscris aici?

Hai, te rog! (Se adresează domnului deputat Ciprian-Titi Stoica.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Da, sunteți 10 colegi înscriși.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Și, dragi colegi, fac apel la dumneavoastră, în Postul Crăciunului, să fiți mai buni.

Este un amendament de suflet.

20.000 mii lei pentru Școala Generală nr. 7...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Domnul Ciprian-Titi Stoica:

"Sfânta Maria" din Timișoara.

Marginal 11.267.

Este o școală generală foarte bună, care deservește o mare parte a Timișoarei, dar care nu are încă suficient spațiu și nu a mai fost reabilitată de foarte multă vreme.

Vă rog să facem un efort - 20.000 mii lei pentru o școală generală.

Mulțumesc frumos.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Deci, 11.267, ați zis, marginal, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește domnul deputat Pop Darius.

Amendamentul respins de la marginal 11.267 a fost respins.

Domnule deputat Darius Pop, vă rog.

Domnul Darius Pop:

Vă mulțumesc.

Marginal 7.834.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școala Gimnazială "Simion Bărnuțiu", Baia Mare, județul Maramureș.

Și mai am unul.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dați-mi marginalul și la acela, vă rog.

Domnul Darius Pop:

7.835.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7.834, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului marginalul 7.835 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește domnul Sebastian Suciu.

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Sebastian Suciu, aveți cuvântul.

Vă rog să...

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc.

Marginal...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...să țineți cont de faptul că mai avem 6 minute.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc.

Marginal 13.628.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, localitatea Sibiu, județul Sibiu.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.628, marginalul de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Dan Tanasă.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mai am un amendament, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Stați o secundă să treacă votul pe acesta.

Amendamentul de la 13.628 rămâne respins.

Vă rog, următorul.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

13.631.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Orășenesc din Cisnădie, localitatea Sibiu, județul Sibiu.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.631, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Dan Tanasă, aveți cuvântul.

Domnule Dan Tanasă, vă rog.

Domnul Dan Tanasă:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Marginal 8.174.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitare și modernizare clădire Școala Postliceală Sanitară "Vasile Dan" din Câmpenița, județul Mureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8.174, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Dan Tanasă:

Și următorul, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Se pregătește domnul Călin Matieș.

Vă rog.

Domnul Dan Tanasă:

8.175.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitare și modernizare clădire Școala Gimnazială Ceaușu de Câmpie, județul Mureș.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

8.175 de la amendamente respinse.

Vot!

Domnule Călin Matieș, aveți cuvântul.

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Matieș, vă rog.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Urmează domnul deputat Aelenei Dănuț.

Vă rog.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

13.683.

Vreau să vă spun că acești bani sau aceste amendamente sunt pentru cetățeni, nu sunt pentru primari.

Chiar dacă este singurul primar AUR din județul Alba, se alocă suplimentar suma de 2.700 mii lei, destinată extinderii rețelei de gaze în comuna Valea Lungă, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.683...

 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Câteodată bunul Dumnezeu a uitat de unii.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...amendamente respinse.

Repet, număr curent 13.683.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Trebuia să ridici degetul, să vadă toată lumea.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Doamna deputat Gianina Șterban.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

13 mii...

Mai am unul singur.

13.687.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Călin-Gheorghe Matieș:

Se alocă suplimentar suma de 2.500 mii lei, destinată realizării Centrului multifuncțional din satul Lodroman, comuna Valea Lungă, județul Alba.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.687, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule deputat Aelenei, vă rog.

Domnul Dănuț Aelenei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă propun alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Domnul Dănuț Aelenei:

...reabilitarea și modernizarea clădirii Grădiniței "The Little Bumblebees" din Constanța.

Amendamentul cu numărul marginal 4.516.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog să-mi spuneți...

 

Domnul Dănuț Aelenei:

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...la început, ca să pot să-l caut în timp ce-l susțineți.

4.516, ați zis.

Domnul Dănuț Aelenei:

Da.

Și mai am...două amendamente mai am.

4.517.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Da.

Domnul Dănuț Aelenei:

Este vorba despre o grădiniță, pentru modernizarea ei.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și următorul?

Domnul Dănuț Aelenei:

Este vorba de 15.000 mii lei - Grădinița cu program normal "Peștișorul de Aur"...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și următorul?

Domnul Dănuț Aelenei:

...Năvodari, județul Constanța.

Vă mulțumesc încă o dată.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și următorul? Că ați zis 4.516...

Domnul Dănuț Aelenei:

Următorul este 4.518.

Se propune tot...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.516 de la amendamente respinse.

Vot!

Domnul Dănuț Aelenei:

Deci următorul este 4.518.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Îl am, îl am, l-am notat.

17 și 18, am înțeles.

 

Domnul Dănuț Aelenei:

Se propune...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.516 rămâne respins.

 

Domnul Dănuț Aelenei:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului 4.517, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului amendamentul respins de la 4.518.

Vot!

Doamna Gianina Șerban...

 

Domnul Dănuț Aelenei:

Domnule președinte...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...vă rog să vă pregătiți.

Domnul Dănuț Aelenei:

...vreau să vă semnalez că nu merge sistemul de vot de la pupitru.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, poate ar trebui să mergeți în bănci, ca să puteți vota.

Amendamentul de la 4.518 rămâne respins.

Doamna Gianina Șerban. vă rog.

Doamna Gianina Șerban:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Amendamentul - marginal 7.107.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru Liceul Penitenciar Jilava, județul Ilfov.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată numărul curent, vă rog.

Doamna Gianina Șerban:

7.107.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

7.107 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 7.107 rămâne respins.

Are cuvântul... să-mi apară și mie pe ecran... domnul Lilian Scripnic.

Urmează domnul Daniel Gheba.

Domnul Lilian Scripnic:

Marginal 6.351.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școala Gimnazială "Miron Costin", localitate - Galați, județul Galați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată marginalul, vă rog.

Domnul Lilian Scripnic:

6.351.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

6.351 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul de la 6.351 rămâne respins.

Stimate colegi și stimați colegi,

Programul de lucru alocat acestei anexe a fost epuizat.

Vă rog să vă alegeți 5 colegi care mai susțin amendamente. 5. (Vociferări.)

Să-mi desemneze...

Domnule Andrușceac, spuneți-mi, cine.

Doamna deputat Ana Predescu...

 

Doamna Ana-Loredana Predescu:

Mulțumesc...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

... primul dintre cei 5. (Vociferări.)

 

Doamna Ana-Loredana Predescu:

...domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Grupul hotărăște. (Vociferări.)

Doamna Ana-Loredana Predescu:

Marginal 2.489.

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii lei pentru reabilitare și modernizare clădire Casa Corpului Didactic Brașov, județul Brașov.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

2.489 de la amendamente respinse.

Vot!

Cine e următorul vorbitor?

Domnul Daniel-Sorin Gheba (de la tribună):

Eu sunt, Gheba. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Are cuvântul domnul deputat Gheba.

Domnul Daniel-Sorin Gheba:

Marginal 5.840.

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru renovare și modernizare școală Leșile, județul Dolj, comuna Șimnicu de Sus, având nevoie urgentă de reparații, în special sala de sport.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

5.840...

 

Domnul Daniel-Sorin Gheba:

...40, da...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Cine e al treilea vorbitor?

Amendamentul de la 5.840 rămâne respins.

Doamna Dumitrina Mitrea, vă rog.

Doamna Dumitrina Mitrea:

Marginal 13.604.

Alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru amenajarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Orășenesc Bicaz, localitatea Bicaz, județul Neamț.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

13.604 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Cine e al patrulea vorbitor, domnul Focșa?

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Da, vă rog.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul...

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Rog colegii...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la 13.604 rămâne respins.

Domnule Focșa, aveți cuvântul.

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Vă rog...

Dragi colegi,

E vorba de o școală dintr-o zonă foarte sărăcăcioasă din Constanța, comuna Amzacea.

Propunem alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii nr. 1 din Amzacea.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată, numărul curent, vă rog, domnule Focșa.

Numărul...

 

Doamna Evdochia Aelenei:

Bună ziua!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog, domnule Focșa.

 

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

Numărul curent... la marginal...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai tare puțin!

Domnul Dumitru-Viorel Focșa:

...4.843.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.843 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Marginal 4.843 - amendamentul rămâne respins.

Ultima intervenție la această anexă.

Vă rog, doamnă.

Doamna Aelenei.

Doamna Evdochia Aelenei:

Mulțumesc.

Nu există așa ceva.

4.643, marginalul.

Și se propune alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitare și modernizare clădire Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu", Năvodari, județul Constanța, finanțare necesară pentru demararea investiției, respectiv finalizarea proiectului.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

4.643, ați spus...

 

Doamna Evdochia Aelenei:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Stimate colege și stimați colegi,

Vă supun votului restul amendamentelor respinse, care nu au fost susținute în plenul Camerei Deputaților și al Senatului, plenul reunit al celor două Camere.

Vot, vă rog. (Vociferări. Gălăgie.)

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa 3/15 împreună cu amendamentul admis.

Vot, vă rog.

Voci din sală:

Rușine! Rușine! Rușine! Rușine! (Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Anexa nr. 3/15 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 3/16 - Ministerul Finanțelor.

Nu există amendamente admise.

Avem un amendament respins la poziția 1. Dacă se susține? (Vociferări. Gălăgie.)

Dacă se susține amendamentul de la Ministerul Finanțelor, respins? Nu. (Vociferări.)

Vă rog, vă rog, cine îl susține?

Vă rog.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am vorbit ieri și v-am... am discutat un pic despre jocurile de noroc.

Industria și principalul argument al industriei pentru care nu vor să reglementăm mai strict acest domeniu este că nu sunt date oficiale, pentru că Ministerul Finanțelor, prin ONJN, care stă pe vreo 5 milioane de lei, fonduri pe care să le folosească pentru acest domeniu, nu poate să facă măcar un studiu oficial pe care să bazăm politici publice pentru a reglementa acest domeniu.

Vă rog să aprobați acest amendament - 300 mii lei, adică aproape 60.000 de euro, pentru a putea face un studiu...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului...

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

...de către Ministerul Finanțelor.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...amendamentul...

 

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...respins de la poziția 1.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului Anexa nr. 3/16.

Vă rog, vot.

Anexa nr. 3/16 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 3/17 - Ministerul Justiției.

Nu există amendamente admise.

Avem 5 amendamente respinse. Dacă se susține vreunul?

Vă rog, doamna Oana Murariu, vă rog.

Doamna Oana Murariu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 3.

Se suplimentează cu suma de 37.378 mii lei pentru consilierii de probațiune. Pentru că trebuia din 2012, conform unui memorandum adoptat de Guvern, să avem 1.400 de consilieri de probațiune; avem 620, deoarece mulți și-au dat anul acesta demisia.

Mai mult decât atât, ar trebui să-i plătim conform VRS-ului calculat conform hotărârilor judecătorești. Să nu ne batem joc de oameni, pentru că cu ei trebuie să lucrăm și ei aduc rezultate.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 3 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Havârneanu Filip, vă rog.

Domnul Filip Havârneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

E marginal 5.

Penitenciarul Iașiului nu poate fi în mijlocul orașului și oricum avem nevoie de un penitenciar mai mare, pentru că știm că este o mare posibilitate ca mulți politicieni să intre acolo. (Vociferări. Gălăgie.)

Și cei de la PNL ar trebui să voteze, pentru că este pentru ei, pentru domnul Chirica și domnul Alexe.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

 

Domnul Filip Havârneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele rămase nesusținute din secțiunea "Amendamente respinse".

Vot, vă rog.

Amendamentele respinse rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/17.

Vot!

Anexa nr. 3/17 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 3/18 - Ministerul Apărării Naționale.

Nu există amendamente admise.

Avem două amendamente respinse.

De la AUR, domnul Antonio Andrușceac.

Mă gândesc că vrea să susțină 1.

Vă rog.

Domnul Antonio Andrușceac:

Marginal 1.

Se alocă suplimentar suma de 1.000 mii lei, sumă care va fi destinată Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pentru întreținerea și reabilitarea monumentelor identitare românești și a necropolelor de război din județul Covasna.

Deși are în grijă mare parte din monumentele identitare românești, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este finanțat sub nivelul necesităților reale.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul deputat Kocsis-Cristea Alexandru.

Mă gândesc că al doilea amendament, da?

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

Marginal 56.

Stimați colegi,

Doi miniștri ai educației...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

56 de la ce? Că n-am 56. (Vociferări.)

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

Ba da, marginal 56.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Suntem la Apărare.

Domnul Alexandru Kocsis-Cristea:

Da, Anexa nr. 3...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Anexa nr. 3... n-am ajuns acolo încă.

Deci am două amendamente respinse, la pozițiile 1 și 2. (Vociferări.)

(Discuții la prezidiu cu domnul deputat Alexandru Kocsis-Cristea.)

Dacă al doilea amendament de la Apărare îl susține cineva? Nu.

Supun votului, e singurul, amendamentul respins din secțiunea "Amendamente respinse" de la Anexa nr. 3/17.

Vot!

Ambele amendamente rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/18.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/18 a fost adoptată.

Mergem la Anexa nr. 3/19 - Ministerul Afacerilor Interne.

5 amendamente admise, 11 amendamente respinse.

Timpul alocat pentru anexă este de 4 minute.

Dacă se susțin amendamentele respinse?

Doamna Simina Tulbure.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc.

Marginal 2.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 10.000 mii lei, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul senator Ștefan Pălărie.

Domnul Ștefan Pălărie:

Da.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Urmează domnul Bola Bogdan.

Domnul Ștefan Pălărie:

După tragedia de la 2 Mai am văzut...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog.

Domnul Ștefan Pălărie:

...o scurtă creștere a numărului de procurori DIICOT.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Pălărie, vă rog, dați-mi marginalul.

Domnul Ștefan Pălărie:

Marginal numărul 7, vă rog, domnule președinte.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Ștefan Pălărie:

Noi propunem creșterea cu 2,4 milioane de lei - salarizarea personalului ANA - Agenția Națională Antidrog -, în așa fel încât în felul acesta să ajungem să triplăm personalul care se ocupă de această problemă, pentru prevenția problemelor care sunt legate de consumul de stupefiante.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7...

Domnul Ștefan Pălărie:

Așadar, marginal 7, vă rog.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 7 rămâne respins.

Domnul Bola Bogdan, aveți cuvântul.

Urmează doamna deputat Oana Murariu.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Domnule președinte...

O voce din sală:

Marginalul.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Marginal 1, domnule președinte.

Am propus alocarea de fonduri necesare pentru achiziționarea de 5 noi scanere pentru porturile noastre maritime.

Dacă stăm să ne gândim că între 2020 și 2023 nu a fost găsit nici măcar un singur gram de droguri prin Portul Constanța și că au devenit - Portul Constanța și Portul Agigea - principala poartă de intrare pentru tot ceea ce înseamnă deșeuri ilegale care intră în țară, vă aduc la cunoștință că în momentul de față, România la Marea Neagră are un singur scaner funcțional, care operează doar între orele 8.00 și 16.00, care face control aleatoriu.

Din acest motiv, am solicitat fondurile necesare pentru achiziționarea celor 5 noi scanere.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 1 rămâne respins.

Are cuvântul doamna deputat Oana Murariu.

Doamna Oana Murariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 9.

Suplimentarea cu suma de 158.196 mii lei pentru finalizarea în integralitate a proiectului privind brățările electronice aferente ordinului de protecție și aferente procedurilor penale.

De prea multe ori am amânat. Este momentul să punem accent pe acest proiect.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 9, amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește doamna deputat Oana Cambera.

Marginal 9 - amendamentul respins rămâne respins.

Doamnă deputat Cambera, aveți cuvântul.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Marginal 3.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli cu 150.000 mii lei pentru asigurarea resurselor necesare pentru kituri de monitorizare, care sunt necesare atât pentru cei care sunt sub control judiciar.

Și sperăm să nu mai vedem alți fugari care trec vama. Dacă am avea aceste kituri de monitorizare, am putea să-i supraveghem mai ușor.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 3 de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Simion George. (Vociferări.)

Mai e unul, mai aveți unul.

Amendamentul de la marginal 3 rămâne respins.

Vă rog, doamnă Cambera.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Și marginal 4.

Se alocă suma de 30.000 mii lei pentru achiziționarea de 2.000 de brățări electronice pentru programul SIME.

Având în vedere creșterea fenomenului violenței domestice, avem nevoie de aceste brățări.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 4 de la amendamente respinse.

Vot!

Marginal 4 - amendamentul de la marginal 4 rămâne respins.

Domnule George Simion, vă rog.

Domnul George-Nicolae Simion:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, dar amendamentul pe care vreau să-l susțin este la anexa legată de Ministerul Educației.

Iar anunțul pe care vreau să-l fac...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai avem până acolo, domnule...

Domnul George-Nicolae Simion:

...AUR va părăsi sala dacă amendamentele pentru Educație... (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai avem până la Educație...

Domnul George-Nicolae Simion:

...nu sunt adoptate. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...domnule Simion. (Vociferări. Gălăgie.)

Vă supun votului amendamentele respinse nesusținute în plenul Camerei Deputaților și al Senatului.

Vot, vă rog.

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/19 împreună cu amendamentele admise.

Vot!

Anexa nr. 3/19 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 3/20 - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Nu există amendamente admise.

Avem 8 amendamente respinse.

Timpul alocat este de un minut.

Dacă susține cineva amendamentele respinse, de la 1 la 8?

Vă rog. (Vociferări.)

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Copiii persoanelor strămutate, deportate, copiii celor decedați în perioada...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, domnule...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...celui de-al Doilea...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...Stelian.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...Război Mondial au nevoie de respect.

Vă solicit...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vreau și eu să mă respectați...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...un vot...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...dați-mi marginalul, vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Este 1 de la respinse, marginal 1 de la respinse.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

OK. N-am de unde să știu.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Au nevoie de respect, pentru că statul român a promulgat o lege, a adoptat o lege care este în vigoare și care, din păcate, este prorogată de la an la an. E vorba de Legea nr. 154/2021.

Vă solicit admiterea acestui amendament, pentru a da posibilitatea plății efective a acestor despăgubiri minime pe care le merită copiii acestor persoane. Repet, persoane strămutate, persoane decedate în...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...Trenul Morții, persoane decedate în lagărele care au...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...au fost...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1 de la...

 

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...în cadrul Holocaustului din...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...amendamente respinse.

 

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...România.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vot!

Are cuvântul domnul Silviu Vexler.

Marginal 1 de la amendamente respinse, amendamentul de la marginal 1 rămâne respins.

Mai departe.

Domnul deputat Silviu Vexler, ultima intervenție la această anexă.

Domnul Silviu Vexler:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 8, de la amendamentele respinse.

Textul este: "Se propune ca drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, precum și pentru copiii prevăzuți la art. 31 alin. (1) din aceeași ordonanță, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2024".

Scopul amendamentului a fost discutat deja. Este un gest moral și un act simbolic.

Totuși, nu pot să nu fac și un scurt comentariu.

Este interesant să observ colegi care la momentul când am promovat legea - sunt inițiatorul acestei legi, alături de alți colegi de la toate grupurile parlamentare -, colegi care s-au opus legii la momentul respectiv, astăzi o susțin. Este de apreciat această relevanță.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8, de la amendamente respinse.

Vot!

Vă rog să adăugați un minut de dezbateri la această anexă!

Amendamentul de la marginal 8 rămâne respins.

Doamna deputat Csép Éva-Andrea.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

La amendamente respinse, la marginal 7.

Este vorba despre o modificare a bugetului alocat finanțării serviciilor sociale, a acelor servicii sociale care oferă îngrijire la domiciliu, oferă întreținerea centrelor de zi pentru copii cu dizabilități, adulți cu dizabilități, oferă sprijinirea centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice, pentru persoanele cu dizabilități.

Stimați colegi,

Este vorba de 28 de milioane de lei pentru sprijinirea acelor societăți care, în locul statului, oferă sprijin în viața de zi cu zi familiilor și persoanelor nevoiașe.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Propunem suplimentarea bugetului cu 28 de milioane de lei.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 7, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Ultima intervenție, domnul deputat Ștefan-Iulian Lőrincz.

Domnul Ștefan-Iulian Lőrincz:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Este vorba despre marginal 2.

Raportat la milioanele de români din afara granițelor țării, la care se adaugă și fluxul de muncitori sezonieri, este evident că rețeaua de atașați pe muncă și probleme sociale este subdimensionată.

Pe cale de consecință, propunem suplimentarea cu 910 mii lei pentru a adapta numărul de atașați la realitatea comunităților românești din diaspora.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 2 rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele respinse și nesusținute în plen.

Vot, vă rog.

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/20.

Vot!

Anexa nr. 3/20 a fost adoptată.

Mergem mai departe.

Anexa nr. 3/22 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Dar de ce n-am...

Ministerul Agriculturii și Dezvoltări Rurale.

Un amendament admis, 14 amendamente respinse.

Timpul alocat este de 5 minute.

Vă rog.

Are cuvânt domnul Alin Prunean.

Domnul deputat Bola Bogdan. (Vociferări.)

De pregătește domnul Radu Ciornei.

Domnul Bola am zis.

Se pregătește domnul Ciornei.

Am spus: "Domnul Bola are cuvântul; se pregătește domnul Ciornei".

Domnul Bola.

Nu știu, nu se aude! Încercați să păstrați liniștea în sală, că eu vorbesc și tare!

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Ultimul marginal, domnule președinte?

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Ultimul este 14.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

14.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

14.

Vă rog.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Am solicitat suma de 25.000 de mii de lei pentru a reface sistemul de irigații din Dobrogea.

În momentul de față avem undeva la 1.370 de kilometri de canale de irigații, în Dobrogea, însă funcționale sunt mai puțin de 5%.

Din acest motiv, și pentru că județul Dobrogea este afectat în fiecare an de o deșertificare serioasă, având în vedere și faptul că în momentul de față avem mai puțin de 5% din suprafața județului împădurită, vă rog să aprobați, să supuneți la vot și să aprobați acordarea acestor bani pentru canalele de irigații din Dobrogea.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 14 de la amendamente respinse.

Vot!

Domnule Ciornei, vă rog.

Amendamentul respins de la marginal 14 rămâne respins.

Vă rog.

Domnul Radu Tudor Ciornei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginalul 8.

Am două amendamente pe care am să le susțin.

Primul este la marginalul 8, al doilea este la marginalul 9.

Se alocă suma de 30.000 mii lei pentru consolidarea și extinderea rețelei de irigații din județul Suceava.

Avem foarte mare nevoie de această investiție, pentru că avem conducători care doar promit și nu fac nimic.

Vă rugăm să votați pentru această investiție!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului marginalul 9, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 9 rămâne respins.

Are cuvântul domnul senator Valentin Cioromelea.

Urmează domnul Prunean.

Dar nu mai revocați solicitarea!

Domnul Valentin-Rică Cioromelea:

Marginal 13.

Se solicită suma de 1.000.000 mii lei pentru Sistemul Național de Irigații.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Prunean, vă rog.

Amendamentul de la marginal 13 rămâne respins.

Domnule Prunean, vă rog.

Domnul Alin-Costel Prunean:

Mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 1.

Luni, în Comisia pentru agricultură, le spuneam colegilor despre starea deplorabilă în care se află liceele cu profil agricol.

În corespondența avută cu aceștia îmi spuneau că n-au făcut reparații din 1974.

Câteva ore mai târziu, cu toții eram siderați de știrile de la televizor, prin care aflam că un internat s-a prăbușit și a omorât un tânăr.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată marginalul, vă rog!

Domnul Alin-Costel Prunean:

Amendamentul meu spune așa: Se suplimentează bugetul pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol cu suma de 10.000 mii lei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată marginalul, vă rog!

Domnul Alin-Costel Prunean:

Marginal 1.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul 1, de la amendamente respinse.

Vot!

Doamna Oana Murariu, vă rog.

Amendamentul respins de la marginal 1 rămâne respins.

Doamna Murariu, aveți cuvântul.

Doamna Oana Murariu:

Marginal 6, de la amendamente respinse.

Se suplimentează cu suma de 225 mii lei pentru rețea de canalizare în comuna Moldovenești, județul Cluj.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 6 rămâne respins.

Vă supun, în bloc, votului amendamentele respinse și nesusținute în plenul celor două Camere.

Vot!

Amendamentele respinse rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/22, cu amendamentul admis.

Vot!

Anexa nr. 3/22 a fost adoptată.

Mergem mai departe.

Anexa nr. 3/23 - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Nu există amendamente admise.

Avem 25 de amendamente respinse.

Timpul de dezbatere alocat este de 7 minute.

Dacă sunt intervenții?

Domnul Adrian Giurgiu, de la USR.

Vă rog.

Domnul Adrian Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 5.

Din pădurile României se taie în fiecare an peste 38 de milioane de metri cubi.

Avem nevoie de acest Inventar Forestier Național care să ne arate...(Gălăgie.) ... care să ne arate exact cât lemn dispare din pădurile României.

Pentru asta, vă solicităm această suplimentare de buget pentru Inventarul Forestier Național, pentru că suntem patrioți de 1 Decembrie... (Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește doamna deputat Oana Cambera.

Amendamentul respins de la marginal 5 rămâne respins.

Doamna Cambera, vă rog.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Două marginale, marginal 18 și marginal 19.

Ambele se referă la măsuri de combatere a poluării din zona București-Ilfov, una dintre cele mai poluate zone din România, dar și din Europa.

Marginal 18. Suplimentarea cu suma... (Gălăgie.)

Doamna Șoșoacă, cu sănătatea oamenilor...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Doamna Cambera!

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

... nu aveți treabă, că despre asta vorbesc?!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Doamna Cambera, vă rog să nu dialogați cu sala, ...

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Treceți în bancă și ascultați ce dezbat alții!

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

... prezentați-vă amendamentele!

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Se alocă suma...

Marginal 18.

3.000 mii lei pentru achiziționarea de unități mobile de monitorizare a concentrațiilor de poluanți pentru zona București-Ilfov.

Și marginal 19.

Pentru reconstrucție ecologică, plantare în pădurile din Ilfov ...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal...

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

... pentru asigurare "Centura verde" București-Ilfov.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 18, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 18 rămâne respins.

Vă supun votului amendamentul de la marginal 19, amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul deputat Radu Ciornei.

Amendamentul respins de la 19 rămâne respins.

Domnule Ciornei, aveți cuvântul.

Domnul Radu Tudor Ciornei:

Vă mulțumesc.

Marginal 14.

Se alocă suma de 950 mii lei pentru plantarea de perdele forestiere pe drumurile din județul Suceava.

E foarte mare nevoie de această investiție și de aceea vă rog să votați.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 14, de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul deputat Bogdan Bola.

Amendamentul respins de la 14 rămâne respins.

Domnule Bola, aveți cuvântul.

Vă rog.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Domnule președinte, marginal 23 și marginal 24.

Voi fi foarte scurt.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

23 și 24.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

23 și 24, da.

În primul rând, am solicitat să se suplimenteze bugetul pentru Programul "Casa Verde", să alocăm către bugetul Fondului de Mediu o sumă de 3,5 miliarde, deoarece a avut un succes răsunător acest program.

Și la marginal 24 am propus alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru decolmatări în județul Constanța.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 23, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la 23 rămâne respins.

Vă supun votului amendamentul respins de la marginal 24.

Vot!

Se pregătește domnul Cristian Brian.

 

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul de la marginal 24 rămâne respins.

Domnule Brian Cristian, aveți cuvântul.

Domnul Brian Cristian:

Marginal 6.

Se adaugă suma de 2,5 miliarde de lei pentru finanțarea ecologizării siturilor contaminate.

Doar în Maramureș avem o mare de otravă întinsă pe 130 de hectare, halde de steril, mine neecologizate, care sunt adevărate bombe ecologice, dar și probleme pentru sănătatea românilor.

În momentul de față sunt de 10 ori mai multe cazuri de cancer în județul Maramureș decât în urmă cu 30 de ani și sunt mulți copii cu malformații sau care se nasc prematur.

Dacă vă pasă de sănătatea maramureșenilor, de a tuturor românilor, pentru că am pus bani acolo pentru toate siturile contaminate din întreaga țară, vă rog să votați marginal 6.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6, de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește doamna Hangan Hanellore.

Marginal 6, de la respinse.

Amendamentul respins de la marginal 6 rămâne respins.

Vă rog, doamna Hangan.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Marginal 12.

Se adaugă un subcapitol "Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea programelor de tip Rabla și Rabla Plus".

Se adaugă suma de un miliard de lei pentru susținerea acestui program.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 12, de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Domnul deputat Miklós Zoltán, vă rog.

Amendamentul de la marginal 12 rămâne respins.

Domnule Miklós Zoltán, aveți cuvântul.

Domnul Miklós Zoltán:

Marginal 21, domnule președinte.

La Capitolul 70.01, Titlul 56 - Se propune suplimentarea creditelor bugetare cu 300.000 mii lei, în vederea finalizării unui proiect într-o fază de implementare la minister, "Reducerea eroziunii costiere Faza II".

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la marginal 21.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 21 rămâne respins.

Vă supun votului restul amendamentelor respinse care n-au fost...

Domnule Adrian Giurgiu, apăsați din timp, că...

Domnul Adrian Giurgiu:

Mulțumesc.

La marginal 10 - Se adaugă suma de 20 de milioane de lei pentru AFM, pentru suplimentarea Programului "Casa Verde Fotovoltaice".

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 10 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului celelalte amendamente respinse care nu au fost susținute.

Vă rog, vot.

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/23.

Să înceapă votul!

Câte mai avem? Câte voturi mai avem?

Mai am, mai fac! 32 îmi arată mie.

Anexa nr. 3/23 a fost adoptată.

Mergem mai departe.

Anexa nr. 3/24 - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Nu există amendamente admise.

Avem 121 de amendamente respinse.

Timpul alocat este de 18 minute.

Prima intervenție, domnul senator Ambrozie Darău.

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Mulțumesc.

Vă supun atenției două amendamente respinse, de la marginalele 17 și 18; sunt legate de același lucru.

5,8 milioane, respectiv 3,2 milioane, subvenționare suplimentară a ROMATSA.

Este un caz deosebit de important - și fac aici un apel la parlamentarii Puterii.

Avem în țară un singur aeroport deschis în ultimii 50 de ani, la Brașov.

Acesta nu poate să fie singurul aeroport care să plătească serviciile ROMATSA, ROMATSA care are voie să încaseze bani doar de la bugetul de stat, doar de la operatori privați.

Ceea ce facem noi aici este strict să punem sumele necesare pentru 2024, pentru ca Aeroportul Brașov să poată funcționa fără să plătească două milioane de euro către ROMATSA.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal...

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Este datoria Ministerului Transportului, este datoria statului să acopere din buget acest lucru.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 17, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 17 rămâne respins.

Vă supun votului amendamentul respins de la marginal 18.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 18 rămâne respins.

Are cuvântul domnul deputat Iulian Bulai.

Se pregătește domnul deputat Viorel Băltărețu.

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi prezenta cinci amendamente.

Amendamentele de la marginalele 45 și 46 vizează Autostrada A8.

45 - Suplimentarea cu 500 de milioane de lei - contract alocat fără bugetare pe 2024. Trebuie să înceapă construcția, nu sunt bani. 500 de milioane.

46 - Suplimentarea cu un milion, pentru proiectare, după ce HG-ul a fost adoptat pentru proiectarea și începerea lucrărilor de licitație și apoi câte un miliard de lei pentru alocare zero pe tronsoanele de la Buzău până la Pașcani.

Marginalele 42, 43, 44.

Vă mulțumesc.

Autostrăzile Moldovei sunt importante,...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 42, de la amendamente respinse...

 

Domnul Iulian Bulai:

...trebuie să le votăm...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului amendamentul respins de la marginal 43.

Vot!

Amendamentul de la marginal 43 rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginal 45, de la secțiunea respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 45 rămâne respins.

Supun votului marginalul 46, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 46 rămâne respins.

Domnule Băltărețu, aveți cuvântul. (Vociferări.)

Domnule Băltărețu?

Domnul Viorel Băltărețu:

Marginal 34 și marginal 38.

Clujul și Turda se sufocă. După mai bine de 20 de ani s-au pornit, în sfârșit, sau se pornesc proiectele de infrastructură mare.

Avem nevoie de bani pentru drumul expres A3 Tureni și pentru centura metropolitană.

Pentru drumul A3 Tureni, care ar trebui să fie terminat în 2024, s-au alocat doar 10% din fonduri, deși sunt fonduri europene disponibile.

Iar pentru centura metropolitană, care tot așa ar trebui să înceapă în 2024, s-au alocat 0 lei.

Amendamentele sunt pentru alocări de bun-simț, pentru aceste două proiecte.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 34, de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Alin Coleșa. Se pregătește.

Amendamentul de la marginal 34 rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginal 38, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 38 rămâne respins. (Vociferări.)

Domnul deputat Ilie-Alin Coleșa.

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

Da. Marginal 69.

Este vorba tot de drumul expres care leagă DN1, dintre Turda și Cluj-Napoca, cu Autostrada A3. (Vociferări.)

Într-adevăr, Cluj-Napoca se sufocă, atât din cauza traficului extern dinspre nord, dinspre est și dinspre sud, pentru care nu există o altă variantă de a ajunge în autostradă, decât mergând prin Turda sau prin Cluj-Napoca. Și, în același timp,... (Vociferări.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă ajut eu!

Domnul Ilie-Alin Coleșa:

... drumurile din Cluj-Napoca sunt sub orice critică, lipsesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la marginal 69.

O iau încet, ca să apucați să și votați.

Vot!

Marginal 69. Amendamentul respins rămâne respins.

Alte intervenții?

Domnul Cristian Berea, vă rog.

Domnul Cristinel-Gabriel Berea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să rog, în principiu, parlamentarii din Moldova să fie puțin atenți.

Marginal 41, încă o dată spun.

Anul 2024 este primul an în care Autostrada A8, Autostrada Moldovei, care leagă Iașiul de Vestul Europei, are alocat 0 lei fonduri bugetare.

Autostrada A7, care face legătura între București și Suceava, are alocată suma de 20%.

Prin amendamentul 41 propunem bani pentru Autostrada Ploiești, sectorul Ploiești-Buzău.

Domnule președinte,

Am să vă rog să spuneți la vot amendamentul 41.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

41 marginalul?

41.

Marginal 41, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la 41 rămâne respins.

Domnule Havârneanu, vă rog.

Domnul Filip Havârneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 13.

Este vorba de șoseaua de ocolire a Iașiului, a orașului Podul Iloaiei și Târgu Frumos.

Am ajuns să stăm mai mult ca pe Valea Prahovei, și nu doar în weekend-uri. Sunt cozi interminabile, kilometrice, iar ieșenii nu mai suportă.

Avem nevoie de acest lucru și vă rugăm, din tot sufletul, să vă gândiți că Moldova oricum este lăsată la coadă.

Haideți și ajutați-ne să nu mai stăm, să ne pierdem toată viața în trafic!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Se pregătește domnul deputat Daniel Toda.

Amendamentul de la marginal 13 rămâne respins.

Domnule Toda, aveți cuvântul.

Domnul Daniel-Liviu Toda:

Marginal 120, domnule președinte.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

100...?

 

Domnul Daniel-Liviu Toda:

...20.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Daniel-Liviu Toda:

Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 100.000 mii lei pentru obiectivul de investiții: "Variantă de ocolire Timișoara Vest".

Timișoara merită să aibă o centură completă.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului amendamentul respins de la marginal 120.

Vot!

Se pregătește domnul Eugen Negoi.

Amendamentul respins de la marginal 120 rămâne respins.

Noroc că banii sunt prinși în bugetul CNAIR!

Vă rog, domnule Negoi.

Domnul Eugen-Remus Negoi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 1 și marginal 2.

Mă uit, în primul rând, la cei câțiva colegi de la PSD care se hlizesc aici, în băncile din față. Sunteți publicul țintă inclusiv pentru acest amendament, pentru care propunem două milioane de lei alocare, studiu de fezabilitate și proiect tehnic, în așa fel încât să ajungeți mult mai repede la all inclusive în Bulgaria, pentru că e vorba de Autostrada A4 Sud, care pleacă de la Agigea și se termină la Mangalia, în așa fel încât să nu stați și voi, inclusiv, în trafic, ore multe, atunci când este aglomerat în vârf de sezon. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 1 rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginal 2, amendamente respinse.

 

Domnul Eugen-Remus Negoi:

Și marginal 2.

Imediat îl prezint, domnule președinte!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Îl supun la vot, nu trebuie să-l prezentați!

Îl supun la vot, nu?!

Vreți neapărat să consumați timpul!

Domnul Eugen-Remus Negoi:

10 secunde!

5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate și proiect tehnic.

Același public țintă, colegii de la PSD, care se hlizesc aici!

Când mergeți la chermeze în Deltă, haideți să facem un drum expres de la Constanța la Tulcea, ca să nu stați prea mult, să nu fiți nerăbdători în a ajunge la aceste chermeze!

Mulțumesc. (Aplauze. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Înțeleg că dumneavoastră încercați să-i convingeți pe colegi să voteze amendamentul așa.

Marginal 2, amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Benga Tudor.

Amendamentul respins de la marginal 2 rămâne respins.

Domnule Benga, aveți cuvântul.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Da. Bună ziua!

Vă supun atenției două amendamente, ambele legate de infrastructura rutieră din județul și municipiul Brașov, marginal 100 și marginal 101.

Primul. Este vorba de alocarea a 400 mii lei pentru studiul de fezabilitate pentru interconectarea variantelor de ocolire Săcele, Brașov și strada Minerva, astfel încât să deblocăm un pic tot traficul, inclusiv către Valea Prahovei, DN1 și DN1A.

Iar cel de-al doilea amendament, 101, vizează suplimentarea cu 200.000 mii lei a alocării către obiectivul de investiții "Autostrada Sibiu-Făgăraș", fiindcă aici, pe alocarea curentă din buget, în anul 2024, nu se va putea face mare lucru și în cazul ăsta termenele contractuale nu vor putea fi respectate.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 100, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului marginalul 101, de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Cristian Ichim.

Amendamentul de la marginal 101 rămâne, de asemenea, respins.

Domnule Ichim, vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să susțin 4 amendamente.

Marginal 109.

Știți cu toții E85 - "Drumul Morții", găsim în presă, cunoașteți, cunoaște o țară întreagă, cunosc toți românii, și sunt convins că fiecare membru al Parlamentului îl cunoaște. A avea insule și refugii pentru pietoni cred că ar salva multe vieți.

Vă propun, astfel, să suplimentăm cu suma de 3.500 mii lei Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, pentru realizarea de insule și separatoare de sens pentru Drumul European E85 în județele Vrancea, Bacău și Neamț.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 109 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la 109 rămâne respins.

Domnul Károly Kolcsár.

 

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Mai am 3, domnule președinte.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai aveți?

Vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 115.

Discutăm despre energie verde, drumuri, investiții, aer curat. Cred că ar trebui să investim mai mult în zona feroviară.

Propunerea este următoarea - să suplimentăm bugetul Ministerului Transporturilor cu 130.000 mii lei pentru refacerea căii ferate Bacău-Piatra Neamț, unde viteza de deplasare este foarte mică.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal, încă o dată, vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

115.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 115, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la marginal 115 rămâne respins.

Vă mulțumesc.

Haideți să lăsăm și alți colegi.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Mai am, mai am două amendamente, domnule președinte, vă rog să fiți înțelegător.

Mulțumesc.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dar nu sunteți singurul, să știți.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Cum ați spus, și colegii care stau în jur, aici, și... au 8.000 și ceva de amendamente, dar unele sunt copiate... (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, haideți, hai să câștigăm timp. (Vociferări.)

 

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Vă rog frumos... (Se adresează unor membri ai Grupului parlamentar AUR, prezenți lângă tribună.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai scurt, atunci.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Marginal 116.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai scurt, vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor cu 150.000 mii lei pentru refacerea podului CFR de la Târgu Ocna.

Ați văzut și dumneavoastră, în presă și...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

 

Domnul Cristian-Paul Ichim:

...de asemenea...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și al doilea?

Domnul Cristian-Paul Ichim:

...podul sprijinit cu bare de lemn.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și al doilea amendament?

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Și ultimul amendament... (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Marginal 119.

Puteți să mă ajutați, domnule președinte?

Aici, colegii... (Vociferări.)

Domnule, dar te rog frumos să te abții. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

La microfon, vă rog, că nu se aude nimic. (Vociferări.)

Supun votului marginal 116 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul respins de la 116 rămâne respins.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Și marginal 119, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

V-am rugat să-l prezentați atunci când ați făcut-o și cu 116.

Vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

În comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, străbătută de Drumul Național 2, există o trecere de pietoni care împarte satul, cumva, comuna, în două, pe unde copiii, bătrânii traversează, și au loc accidente, foarte des.

Propun alocarea sumei de 2.600 mii lei pentru finanțarea a 4 pasarele pietonale în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 119, amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Domnul Kolcsár, vă rog să vă apropiați.

Domnule Kolcsár, vă rog.

Amendamentul de la marginal 119 rămâne respins.

Se pregătește domnul Pușcașu Lucian.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Domnule președinte,

Voi susține 3 amendamente, pe care vă rog să le supuneți la vot în bloc.

La marginal 64 - construire drum ocolitor de descărcare de pe Autostrada A8, la Miercurea Nirajului. Suma cerută este de 100.000 mii lei.

La marginal 65 - variantă ocolitoare Valea lui Mihai. Solicităm alocarea sumei de 10.000 mii lei.

Și la marginal 66 - variantă ocolitoare Marghita. Solicităm alocarea sumei de 20.000 mii lei.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 64 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 65 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 66 de la amendamente respinse.

Vot!

Domnule Pușcașu, vă rog.

Amendamentul de la marginal 66 rămâne respins.

Vă rog, domnule Pușcașu.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Domnule președinte,

Amendamentul cu care vin în fața dumneavoastră se referă la o investiție pentru Moldova. E vorba de tronsonul de autostradă A7 - Siret-Pașcani.

Vă precizez că a existat o inițiativă legislativă în acest sens, care este ținută în clipa de față la sertar, care, la vremea respectivă, a primit un punct de vedere favorabil din partea Ministerului Transporturilor.

Ceea ce dorim este finanțarea în regim de autostradă a acestei porțiuni care în clipa de față este prevăzută a fi construită în regim de drum expres.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Să-mi indicați marginalul, domnule Pușcașu.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

121, marginal.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

121.

Domnul Lucian-Florin Pușcașu:

Se alocă pentru anul 2024 suma de 100.000.000 RON, pentru construcția prelungirii Autostrăzii A7, sectorul Siret-Pașcani, cu condiția să se construiască autostradă și nu drum expres.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 121 de la respinse.

Vot!

Domnule Radu Ciornei, vă rog.

Numai să anunț rezultatul, vă rog.

Domnul Radu Tudor Ciornei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Ciornei, vă rog.

Domnul Radu Tudor Ciornei:

Vă mulțumesc.

Două marginale, 59 și 61, pe aceeași temă.

Ni se spune tot timpul, hai în Bucovina, hai în Bucovina...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai pe scurt, că...

 

Domnul Radu Tudor Ciornei:

...gustă...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...că am epuizat deja timpul de lucru, să știți.

Domnul Radu Tudor Ciornei:

...gustă din Bucovina, produs în Bucovina, dar pe șoselele Bucovinei, pe lângă Gura Humorului, stăm câte o oră să trecem câțiva kilometri.

De aceea, am propus în aceste amendamente alocarea sumei de 50.000 mii lei pentru realizarea centurilor ocolitoare ale orașelor...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai pe scurt...

 

Domnul Radu Tudor Ciornei:

...ale municipiilor...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...domnule Ciornei, vă rog...

Domnul Radu Tudor Ciornei:

...Gura Humorului...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...am terminat programul.

 

Domnul Radu Tudor Ciornei:

...și Câmpulung Moldovenesc.

Am terminat.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 59 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul de la marginal 59 rămâne respins.

Marginal 61 era celălalt, da? 61.

Marginal 61, amendamente respinse.

Vot!

Doamna Cosette Chichirău, vă rog.

Și domnul Botez, după aceea.

Fiecare câte un amendament și am închis anexa pe transport.

Amendamentul de la marginal 61 rămâne respins.

Doamnă Cosette-Paula Chichirău, aveți cuvântul.

Se pregătește domnul Botez Mihai.

Un amendament, doamnă Cosette Chichirău.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Susțin marginal 93.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cum...?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Investiții în...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

93?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

93.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

93, da? Bun.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Susțin investiții în varianta ocolitoare Iași-Est.

Ar decongestiona traficul de la intrarea în oraș, în zona Bucium.

Proiectul V.O. Iași-Est a fost deja dezbătut și agreat în cadrul Ministerului Transporturilor și vrem să continuăm proiectul după ce el a fost depus de noi acum 2 ani și progresează.

Suma necesară...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

...este 3.100.000 de lei.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 93 de la amendamente respinse.

Vot!

Domnule Botez, vă rog să vă apropiați.

Amendamentul respins de la marginal 93 rămâne respins.

Vă rog, domnule Botez, un singur amendament.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Marginal 19, domnule președinte.

În Vaslui este un drum județean care are nevoie - de fapt, e o trecere la nivel cu calea ferată peste acest drum național...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Opriți timpul, vă rog. (Se adresează staffului tehnic.)

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

...și avem nevoie să alocăm 200 mii lei pentru a putea reabilita această trecere la nivel cu calea ferată peste care se trece foarte mult, se face naveta și este în ultimul hal de degradată.

Vă rog să acordați această valoare mică, pentru a putea...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19...

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

...îmbunătăți viața oamenilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul de la marginal 19 rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele respinse care nu au fost susținute în plenul celor două Camere.

Vot, vă rog.

Amendamentele respinse rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/24.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/24 a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Luăm o pauză de 15 minute, pentru resetarea sistemului, și ne întoarcem în plen.

Nu mai mult de 15 minute.

Mulțumesc.

După pauză

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Rog liderii grupurilor parlamentare să invite colegii în sală.

(Membrii Grupurilor parlamentare AUR de la Camera Deputaților și Senat afișează lângă tribună pancarte cu mesajul "40% pentru profesori".)

Vă propun să facem un vot de control.

Stimate colege și stimați colegi,

Vă rog să introduceți din nou cartelele în console, pentru că după resetarea sistemului nu mai e valabilă sesiunea veche.

Vot de control.

Vot! (Vociferări.)

Nu-i de cvorum, degeaba scoateți cartelele, că nu contează cvorumul.

Încă o dată, vă rog să reintroduceți cartelele în console și să facem un vot de control, pentru că suntem mult mai mulți în sală față de câți am votat.

Vot! (Vociferări.)

N-ai nevoie de cvorum la dezbateri. Poate învățați în al șaselea mandat și voi.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă propun să continuăm cu Anexa nr. 3/25 - Ministerul Educației.

Avem 5 amendamente admise și 62 de amendamente respinse.

Timpul alocat pentru dezbaterea acestei anexe este de 10 minute.

Îl invit la tribună pe domnul Ambrozie Darău, primul înscris la cuvânt, din partea USR.

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Domnule președinte,

Susțin un singur amendament, dar cred că, procedural, e total în neregulă ce se întâmplă. Acești oameni se bulucesc aici, n-au nicio treabă cu educația, ba mai mult, nu-și votează propriile amendamente. (Aplauze. Vociferări.) A ajuns USR să voteze amendamente pentru școli... (Aplauze. Vociferări.) ...pentru diaspora și așa mai departe. Ei stau aici, 40 de parlamentari, ca să facă show...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, dacă aveți amendament...

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

...și fără să-și voteze amendamentele.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de susținut.

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Amendamentul numărul 19, al USR, propune un lucru foarte important, în concordanță cu ce voia Puterea în Legile educației, și anume suplimentarea cu 25% a costului standard per elev în toate școlile defavorizate. E vorba de aproximativ 500.000 de beneficiari. Cerem celor de la Putere să nu mai aplice politica drobului de sare și să avem an de an rezultate dezastruoase și în privința analfabetismului funcțional și în privința testelor PISA.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19...

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Trebuie să începem de la școlile...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente...

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

...defavorizate acordați acești bani.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Dați-mi voie să supun votului.

 

Domnul Ambrozie-Irineu Darău:

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19 de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Teniță.

Vă rog, domnule Teniță, vă rog, de-aia vă anunț.

Amendamentul respins rămâne respins.

Urmează domnul George Simion.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Bună ziua!

Am 4 amendamente.

Primul amendament e legat de Programul național "Masă sănătoasă". Noi l-am trecut în Legea educației...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, domnule Teniță.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...ca referindu-se...

Primul amendament - 58.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cât?

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

58. Marginal 58.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

58. Bun.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Deci noi am trecut în Legea educației în luna iunie un minim de 1.000.000 de elevi, dar, din păcate, acum nu suntem la nivelul acela în buget, vorbim de 1.000 de școli, nu există școli medii cu 1.000 de elevi.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Următorul, domnule Teniță.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Se adaugă suma de 2.000.000 mii lei pentru finanțarea Programului național "Masă caldă".

Deci aștept un vot.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Următorul, vă rog.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Următorul amendament este legat de...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Marginal 59.

Se adaugă suma de 5.000 mii lei pentru finanțarea începând de la 1 ianuarie 2024 a cheltuielilor determinate de implementarea unei platforme educaționale online pentru educație antibullying și promovarea acesteia pe canalele utilizate...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...de beneficiarii...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Următorul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...între 6 și 19 ani.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Următorul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Următorul, marginal 60.

Se adaugă suma de 5.000 mii lei pentru finanțarea începând cu 1 ianuarie 2024 a cheltuielilor determinate de promovarea unui program privind avantajele educației STEM - Știință-Tehnologie-Inginerie-Matematică pe canalele online utilizate de copiii...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Următorul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...între 6 și 12 ani.

Următorul.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Se adaugă suma de...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...15.000 mii lei pentru finanțarea începând cu 1 ianuarie 2024 a cheltuielilor determinate de un program de promovare a egalității de gen, a prevenției și a combaterii violenței de gen și a promovării modelelor care să ajute fetele...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Îmi dați și numărul curent, domnule Teniță?

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

61.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

61.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

...să urmeze o carieră în știință, tehnologie și antreprenoriat, printr-o platformă online și promovarea pe canalele specifice online.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Supun votului marginal 58 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului marginalul 59 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginal 60, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginalul 61 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Domnul George Simion.

Domnul George-Nicolae Simion:

Din respect pentru profesorii români, cărora le-ați promis 40% mărire, începând cu 1 ianuarie 2024, am depus următorul amendament.

Marginal 51, Legea bugetului de stat 2024, Anexa 3/25, Capitol 5.000.

Se alocă suplimentar suma de 5.000.000 mii lei.

Suma este menită să acopere minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pe 2024, conform prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, care prevede exact acest lucru.

Dacă acest amendament nu trece, în semn de protest, Grupurile parlamentare AUR vor părăsi ședința. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 51, amendamente respinse.

Vot!

Vot! (Vociferări. Gălăgie.)

Amendamentul rămâne respins.

Dar mă întreb, domnule Simion, cum să treacă un amendament pe care nu-l votați? (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Mă întreb și eu. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Mă întreb și eu.

Mai departe.

 

Domnul George-Nicolae Simion:

Mulțumesc.

Continui.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai departe.

Domnul George-Nicolae Simion:

Marginal 50.

Se alocă suplimentar suma de 10.000 mii lei.

Suma este destinată pentru acoperirea indemnizației de suplimentare pentru profesorii care vor lucra în învățământul în limba română în județele Covasna, Harghita și Mureș. Ea este necesară pentru prezervarea identității românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, prin impulsionarea prezenței românilor în cultura și viața publică a celor 3 județe, fiind necesar sprijinul Guvernului României, care și-a asumat un tratament egal, indiferent de etnie.

Este marginal 50.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 50, amendamente respinse.

Vot! (Vociferări. Gălăgie.)

Marginal 50 rămâne respins.

Domnul George-Nicolae Simion:

Marginal 49.

De fapt, nu mai are niciun rost. Am înțeles care e atitudinea dumneavoastră față de profesorii români. (Vociferări. Gălăgie.)

Mulțumim. (Vociferări. Gălăgie.)

Succes! (Vociferări. Gălăgie.)

(Membrii Grupurilor parlamentare AUR de la Camera Deputaților și Senat părăsesc sala de ședință.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Să știți că dacă ați fi votat, poate că votam și noi. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Mergem mai departe.

Doamna deputat Simina Tulbure, aveți cuvântul.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă este în regulă, am 4 amendamente pe care le putem supune votului.

Marginal 44.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli al Ministerului Educației cu suma de 150.000 mii lei pentru finanțarea programelor care includ temele prevăzute la art. 88, cum ar fi educația juridică, educația antreprenorială, educația tehnologică, educația rutieră, civică, istorie, de cetățenie europeană și așa mai departe.

Deci marginal 40.

Sau... le spun pe toate? Am 4. Pot să le spun?

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalele, vă rog, spuneți-le.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

44.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

44.

Explicați-le și după aceea le supun votului.

Vă rog, mai departe.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Marginal 45.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli al Ministerului Educației cu suma de 100.000 mii lei pentru finanțarea programelor care vizează integrarea sau reintegrarea copiilor anterior școlarizați în străinătate în sistemul de învățământ românesc.

Marginal...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai departe.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Marginal 46.

Se suplimentează bugetul de cheltuieli de personal al Institutului Limbii Române prin suplimentarea bugetului de cheltuieli de personal al Ministerului Educației cu suma de 25.000 mii lei pentru finanțarea...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai departe.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

...da... de la 1 ianuarie 2024.

Și marginal 47.

Se propune suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare cu 96.000 mii lei pentru implementarea unor măsuri de angajare a 1.000 de consilieri școlari în categoria personalului contractual, în scopul realizării obiectivelor Programului "Educație preuniversitară".

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 44, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 45, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 46, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 47, amendamente respinse.

Vot!

Urmează domnul Ștefan Pălărie.

Amendamentul rămâne respins. (Vociferări.)

Să știți că vă anunț din timp ca să câștigăm timp, nu de dragul de a vă zice numele.

Domnul Ștefan Pălărie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cumva simțim, cred, că putem să respirăm mai ușor în plenul Camerei Deputaților. (Râsete.)

Voi susține și vă rog să îmi permiteți un minut pentru a susține marginal 17.

E vorba despre finanțarea educației din România.

Și cred că nu avem vreo dovadă mai bună decât această simplă poză. (Arată o imagine.)

Nu s-a întâmplat acum un an, nu s-a întâmplat acum 6 luni. S-a întâmplat acum câteva zeci de ore. Aici a murit un copil.

Domnul Șipoș David Gabor, minorul David Gabor, ar fi împlinit 18 ani, dacă nu s-ar fi întâmplat această tragedie acum, de Crăciun. Un copil care a fost trimis de părinții lui să învețe, într-un loc în care să mănânce și să doarmă, în acest internat, iar școala românească i s-a prăbușit în cap, la propriu.

Finanțarea cu 15% nu este despre o cifră, nu este despre un număr. Reprezintă posibilitatea ca elevii din România să aibă masă caldă - toți elevii, nu doar o parte, în mod discriminatoriu -, să existe o finanțare diferențiată, să putem moderniza conținuturile, pentru ca acești copii să învețe lucruri utile, să avem pilotări de tip PISA, să avem siguranță școlară și să avem cursuri antidrog, dacă tot ne dorim o țară curată.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, marginalul.

Domnul Ștefan Pălărie:

V-am spus că este vorba despre marginal 17.

Dar mai vreau să mai adaug două cuvinte, vă rog.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Ștefan Pălărie:

Finanțarea educației este despre viețile copiilor care trec de pragul școlii. Este despre a-și petrece viața în siguranță între zidurile ei și este despre a fi pregătiți pentru viață atunci când o părăsesc. Pentru asta avem nevoie de finanțare adecvată.

Să nu uităm că acum ceva timp, domnul Marcel Ciolacu, aflat în opoziție, propunea un amendament la Legea bugetului de stat...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc, domnule Pălărie.

Domnul Ștefan Pălărie:

...de alocare a maximului de finanțare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 17, amendamente respinse.

 

Domnul Ștefan Pălărie:

Marginal 17 alocă...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vot, vă rog.

 

Domnul Ștefan Pălărie:

...maximul de finanțare... (I se întrerupe microfonul. Aplauze.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul de la marginal 17 rămâne respins.

Ultima intervenție din partea Grupului USR, timpul a fost epuizat, domnul Hârnăveanu.

Și mai urmează domnul Károly Kolcsár și am încheiat dezbaterile pe această anexă.

Domnul Filip Havârneanu:

Havârneanu, domnule președinte. Că nici eu nu vă zic Simionis.

Marginal 8.

Este...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Havârneanu, domnule, dar știți că dumneavoastră... eu folosesc toate numele dumneavoastră. (Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Filip Havârneanu:

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Sunteți 500 în sală.

Domnul Filip Havârneanu:

Vă mulțumesc frumos. (Vociferări.)

Marginal 8.

Este vorba de toaletele din fondul curții, la școli. (Vociferări.) Haideți să facem un pas. Intrăm în anul 2024. Nu este normal ca acești elevi să meargă în fundul curții să se ducă la toaletă. Trebuie să conștientizăm că este intrarea în normalitate. Apa și toaleta în școală nu sunt un lux. (Vociferări. Gălăgie.) Lăsați de la voi și faceți măcar atâta lucru, dați un... (Vociferări. Gălăgie.)

Nu este rezolvată, stimate domn.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Dați-mi marginalul încă o dată, să supun votului.

Domnul Filip Havârneanu:

Marginal 8, vă rog frumos.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8, amendamente respinse.

Vot!

Urmează domnul Kolcsár.

Un singur amendament, vă rog.

 

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Sigur, da, da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog, domnule Kolcsár.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

Domnule președinte,

La marginal 57, la Titlul 51 - Transferuri între unități ale administrației publice.

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar se suplimentează cu suma de 25.000 mii lei pentru modernizarea unității de învățământ din Târgu Mureș, strada Victor Babeș nr. 11, județul Mureș. Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși".

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, vă rog, încă o dată, numărul curent.

Domnul Kolcsár Anquetil-Károly:

57.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 57, amendamente respinse.

Vot!

Haideți, domnule Brian Cristian.

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Cristian Brian, un singur amendament și ultimul pe care îl dezbatem.

Domnul Brian Cristian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi susține amendamentul de la marginal 16.

Dintre țările europene, România are cea mai mare discrepanță în domeniul studiilor cetățenilor și locul de muncă.

România este pe ultimul loc după ponderea studiilor superioare. România are, în continuare, una dintre cele mai mari rate de abandon școlar. Iar, potrivit Eurostat, România se numără printre țările europene cu cei mai puțini studenți care lucrează.

Tocmai de aceea, propunem 220 de milioane în plus la Ministerul Educației, pentru creșterea cu 2.680 a numărului consilierilor școlari din țară.

Dacă vă pasă de viitorul țării și doriți o Românie cu adevărat curată,...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Numărul curent, vă rog!

Domnul Brian Cristian:

... votați acest amendament!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul?

Domnul Brian Cristian:

Am zis la început.

Marginal 16, domnule președinte!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

16.

Marginal 16 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele respinse care nu au fost susținute în plen.

Vot, vă rog.

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/25, împreună cu amendamentele admise.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/25 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/26 - Ministerul Sănătății.

Un amendament admis și 167 de amendamente respinse.

Timpul alocat este de 19 minute.

Vă rog, domnule Victor Ilie, de la USR.

Vă rog să dați drumul la timpul alocat Ministerului Sănătății.

Domnul Victor Ilie:

Marginal 167.

Dragi colegi,

Românii au nevoie de spitale, nu de pensii speciale. (Vociferări.)

În 2012, Coaliția PNL-PSD - da, erați împreună și atunci! - ați promis opt spitale regionale. După 11 ani, niciunul nu este gata.

Brașovul are un proiect matur pentru un spital regional.

Amendamentul suplimentează bugetul Ministerului Sănătății cu 10 milioane de lei pentru începerea construirii Spitalului regional din Brașov.

Vă rog să votați pentru acesta.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 167, amendamente respinse.

Vot!

Domnul Ungureanu Emanuel, vă rog.

Amendamentul respins rămâne respins.

Domnule Ungureanu, aveți cuvântul.

(Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu vine la tribună cu o cutie galbenă cu fundiță, având mesajul "Buget record pentru speciali".)

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Marginalele 19, 20, 21 și 22.

Sunt patru investiții foarte importante. Sunt două centre de transfuzii care se prăbușesc, unul la Suceava și unul la Buzău.

Avem nevoie de un spital construit de la zero, la Buzău, de acolo de unde vine și domnul Ciolacu, și unul la Suceava, pentru că UPU, de la Spitalul Județean, este supraaglomerat.

Deci, la 19 - 6.270 mii lei pentru Suceava, pentru Centrul de Transfuzii.

La 20 - 5.893 mii lei pentru Centrul din Buzău.

La 21 - 50.000 mii lei.

Și pentru Spitalul Municipal, construit de la zero, din Suceava, 238 mii lei.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 19, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 20 de la amendamente respinse.

Vot!

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 21 de la amendamente respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Sebastian Suciu.

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 22 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Suciu, vă rog.

Domnul Sebastian-Ilie Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 139.

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru achiziționarea a 20 de ambulanțe tip B 4x4, cu toate dotările aferente, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Sibiu.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 139 amendamente respinse.

Vot!

Domnul Eugen Negoi se pregătește.

Numai să anunț rezultatul...

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Negoi, vă rog.

Se pregătește domnul Botez Mihai.

(Domnul senator Eugen-Remus Negoi vine la tribună cu două cutii, una galbenă, pe care scrie "PNL" și una roșie, pe care scrie "PSD". Vociferări.)

Domnul Eugen-Remus Negoi:

Mulțumesc.

Marginal 10 și marginal 11.

Înființare de două unități de primiri urgențe, de care vor beneficia inclusiv colegii care vociferează aici, în cazul în care ar ajunge pe litoralul Mării Negre.

Înființare de o unitate de primiri urgențe în Ovidiu și una în Techirghiol, care să deservească 200.000 de oameni. Câte 7 milioane de lei. (Vociferări.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 10, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Botez, să vă apropiați!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 11 de la respinse.

Vot!

De asemenea, amendamentul de la 11 rămâne respins.

Domnule Botez, aveți cuvântul.

Se pregătește domnul Rareș Pop.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 18 - alocăm 300 mii lei pentru Centrul de Transfuzii din Vaslui.

De curând s-a schimbat conducerea - de fapt, de curând, ...sunt vreo 2 ani - și de atunci lucrurile încep să se miște, în sensul în care facem colecte, se fac colecte mobile în tot județul și cantitățile cresc.

Însă este nevoie de o mașină 8+1, pentru ca personalul să ...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, încă o dată, domnule Botez!

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

... se poate deplasa și să poată organiza cât mai bine aceste evenimente.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, încă o dată!

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Marginal 18.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

18 de la respinse.

Vot!

Domnul Rareș Pop.

Amendamentul de la marginal 18 rămâne respins.

Domnule Pop, vă rog.

Domnul Rareș Tudor Pop:

Mulțumesc.

Marginal 13.

Peste 10.000 de români care trăiesc în localitățile din Delta Dunării nu au acces la servicii medicale de urgență, din cauza timpilor foarte mari de intervenție, în lipsa unei infrastructuri medicale fluviale de transport.

Peste 200.000 de români merg anual în Deltă, să se bucure de vacanță, dar dacă, Doamne ferește, pățesc ceva, nu au cum să fie salvați în timp util.

Peste 1.600 de tulceni au semnat petiția USR, prin care cerem achiziționarea a două ambulanțe fluviale, pentru a-i deservi pe toți acești oameni...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată...

Domnul Rareș Tudor Pop:

Iar astăzi cerem Guvernului un buget de 55 de milioane de lei pentru a achiziționa două ambulanțe fluviale și un elicopter.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Încă o dată numărul curent, vă rog.

Domnul Rareș Tudor Pop:

13.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 13, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Diana Stoica, vă rog.

Doamna Diana Stoica:

Marginal 30, domnule președinte.

Astăzi, unul din trei pacienți nu primește sângele de care are nevoie pentru a supraviețui.

În București avem cea mai mare bancă de sânge din țară, care este într-o clădire cu risc seismic, nu a beneficiat de reparații capitale în ultimii 30 de ani, dar astăzi deservește pacienți oncologici, pacienți cu arsuri, oameni care au nevoie de intervenții chirurgicale, pacienți care au fost victimele accidentelor rutiere, din peste 60 de spitale din regiune.

De aceea, v-am propus suplimentarea bugetului cu 10 milioane de lei pentru reconstrucția celei mai mari bănci de sânge din România și am încredere că fiecare dintre voi vreți să salvați vieți și veți vota pentru.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 30, amendamente respinse.

Vot!

Doamna Hangan, vă pregătiți!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Pentru amendamentele 14 și 15 marginal vorbesc.

Județul Hunedoara se află de foarte mulți ani în topul incidenței cancerului. În județul Hunedoara avem aproape 700 incidența cancerului la suta de mii de locuitori, peste dublul mediei pe țară, de ani de zile. Și nu vorbesc despre niște cifre abstracte.

Anul acesta mi-am îngropat tatăl, anul trecut mi-am îngropat socrul, avem un coleg aici, în bancă, care suferă de această boală.

Ultimele cifre Eurostat arată că în topul îmbolnăvirilor de cancer datorate ocupației și muncii pe care o prestează se află cancerul pulmonar.

În județul Hunedoara, cei mai mulți pacienți oncologici suferă de cancer pulmonar.

Și aceste amendamente propun, pentru că nu există în județul Hunedoara un centru de îngrijiri paliative, nu avem în județul Hunedoara un aparat de radioterapie și hunedorenii trebuie să meargă în alte județe pentru a se trata, propun 25 de milioane de lei pentru un centru de îngrijiri paliative, în județul Hunedoara, și 10 milioane de lei pentru un aparat de radioterapie, care să deservească pacienții oncologici din județul Hunedoara.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 14, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Teniță, să vă pregătiți, vă rog.

Mai avem un amendament.

Amendamentul de la marginal 14 rămâne respins.

Supun votului amendamentul de la marginal 15, de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Teniță, vă rog.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Marginal 161.

Se suplimentează cu suma...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cât? 100...

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

... 61. 161.

Se suplimentează cu suma de 87.000 mii lei pentru asigurarea mijloacelor de contracepție pentru populația vulnerabilă economic și pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani, prin intermediul cabinetelor de planificare familială, precum și pentru serviciile de informare și educație aferente.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 161, amendamente respinse.

Vot!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Marginal 162...

Domnul Alfred-Robert Simonis:

162?

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Da. Să le zic pe toate?

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Deci aveți mai multe!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Trei.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Trei.

Păi, ziceți-mi-le toate!

De la marginal 161, amendamentul rămâne respins.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

162.

Se suplimentează cu suma de 50.000 mii lei pentru programele de tratament al persoanelor infectate cu HIV, precum și pentru programele de prevenție și informare aferente.

Marginal 160 și... o secundă! ...4.

Se suplimentează cu suma de 300.000 mii lei pentru programele de sănătate mentală, cu destinație prevenirea suicidului și tratarea depresii, prin oferirea unui număr de 100.000 de vouchere în valoare de 3.000 de lei, la recomandarea medicului de familie, pentru servicii de terapie.

Și următorul, ultimul.

Marginal 165...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, ați zis trei!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Se adaugă suma de 10.000 mii lei pentru finanțarea, începând cu 1 ianuarie, a cheltuielilor determinate de un program de promovare a educației sexuale în rândul adolescenților și tinerilor adulți, bazată pe curricula Comprehensive Sexual Education, printr-o platformă online și promovarea pe canalele specifice online.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 162, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 164 de la respinse.

Vot!

Se pregătește domnul Adrian Wiener.

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 165 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Wiener, vă rog.

Domnul Adrian Wiener:

Da, mulțumesc.

Vă îndrept atenția spre marginal 12, domnule președinte.

E vorba de o suplimentare cu 100 de milioane de lei a fondurilor destinate programelor naționale de oncologie și diabet zaharat. Spitalele au rămas fără bani, pe ultimele trei luni, banii pentru aceste programe, de altfel și banii pentru funcționarea normală, și astfel este evident că și ceea ce s-a prevăzut acum în buget este insuficient.

Nu ne mai putem baza pe o rectificare bugetară făcută din pix, din Fondul de rezervă.

Așadar, se adaugă sumă de 100.000 mii lei pentru susținerea și suplimentarea fondurilor dedicate pentru Programul Național de Oncologie și a Programului Național de Diabet.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 12 de la amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Aveți și altele?

Domnul Adrian Wiener:

Unul! Mai am unul!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul de la marginal 12 rămâne respins.

Vă rog.

Domnul Adrian Wiener:

La marginal 23 - Se suplimentează cu 2 milioane de lei - 2 milioane de lei, repet! - pentru includerea testării acizilor nucleici în cinci centre regionale de transfuzie.

De la 1 ianuarie crește valoarea tichetelor pentru donarea de sânge pentru pacienți, va crește mult și numărul pacienților.

Astăzi, în România, fiind ultima țară din Uniunea Europeană care n-a implementat acest sistem, astăzi, în România, ne bazăm pe o declarație pe proprie răspundere la pacienții care donează sânge pentru primele două luni de zile.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Wiener:

Este imperativ, în măsura în care creștem sumele...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, domnule Wiener.

Domnul Adrian Wiener:

... pe care le dăm pacienților care donează, să implementăm și acest sistem.

2 milioane de lei, mai puțin decât două portbagaje de-ale lui Buzatu! (Aplauze.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 23 din anexa de amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Amendamentul de la marginal 23 rămâne respins.

Doamna Tulbure, vă rog.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trei amendamente.

La marginal 157 - Suplimentarea bugetului cu 150.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de elaborarea și implementarea unei strategii naționale pentru sănătatea mintală.

Marginal 158 - Suma de 30.000 mii lei pentru dezvoltarea unor programe de educație sexuală pentru tineri și persoane din mediul rural.

Și marginal 159 - Suma de 5.000 mii lei pentru suplimentarea bugetului Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 157, amendamente respinse.

Vot!

Doamna Cambera, să vă apropiați!

Amendamentul de la marginal 157 rămâne respins.

Marginal 158, amendamente respinse.

Vot!

Și mai avem unul.

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 159, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Doamna Cambera, vă rog.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

Marginal 149.

Suplimentarea programului de vaccinare anti-HPV și de informare, cu 100.000 mii lei, având în vedere că rata de cancer de col uterin din România este cea mai mare din Uniunea Europeană și cu această vaccinare putem să prevenim acest tip de cancer și să salvăm mii de vieți.

Și marginal 151 este pentru 500 mii lei pentru achiziționarea de defibrilatoare cu care urgențele pot să intervină pentru stop cardiac. Avem cea mai mică rată de salvare a vieților în caz de stop cardiac, pentru că nu avem aceste defibrilatoare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog să repetați primul număr curent.

Doamna Oana-Alexandra Cambera:

149 și 151.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 149, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 151 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului restul amendamentelor respinse care n-au fost susținute în plen.

Vot!

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/26, împreună cu amendamentul admis.

Să înceapă votul!

Anexa nr. 3/26 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/27 - Ministerul Culturii.

Nu există amendamente admise.

16 amendamente respinse.

Timpul este de 5 minute.

Domnul deputat Teniță Dragoș.

Vă rog.

Urmează domnul Iulian Bulai.

Vă rog să afișați timpul pentru... OK!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Am patru amendamente.

Primul sună cam așa.

Știți că noi mai avem foarte, foarte puține biblioteci rurale. Avem 3.000 de UAT-uri rurale și doar cam 400 de biblioteci. Și am lucrat cu aceste 400 de biblioteci și am făcut amendamente la dezvoltare - sunt vreo 400 de amendamente acolo. Am preferat să nu le susțin, dar vă prezint doar un amendament simbolic, foarte, foarte mic, de la Ministerul Culturii.

Se alocă suma de 1.000 mii lei, deci practic 10 bani per cetățean, pentru consolidarea fondului de carte nouă din cadrul bibliotecilor din mediul rural.

Este vorba de marginal 5.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

Așa...

Și am trei amendamente - 6, 7 și 8, legate de patrimoniu.

Se alocă suma de 40.000 mii lei pentru realizarea unui Program Național pentru Inventarierea, Conservarea, Arhivarea și Digitalizarea Patrimoniului Bibiofilic, Manuscrise și Carte Veche. Acesta este 6.

7 - Se alocă suma de 20.000 mii lei pentru realizarea Programului Național pentru înființarea școlilor și rețelelor educative și formative în Restaurarea Patrimoniului Mobil și Imobil. Acesta pentru că, știți, avem Bojdeuca aceea a lui Creangă,...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai succint, mai succint!

Domnul Dragoș-Cătălin Teniță:

... care a fost restaurată în stil termopan.

Și al treilea amendament, marginal 8.

Se alocă suma de 15.000 mii lei pentru realizarea unui Program Național de Formare a funcționarilor publici din domeniul culturii, personal de evaluare și decizie, privind patrimoniul imobil, mobil și imaterial din cadrul direcțiilor județene de cultură.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 6, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 7, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul a fost respins.

Marginal 8, amendamente respinse.

Vot!

Domnule Bulai, vă rog să vă apropiați.

Amendamentul a fost respins.

Domnule Iulian Bulai, vă rog.

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eram cât pe ce să spun că începe să fie din ce în ce mai respirabilă atmosfera în Parlamentul României, și este bine că extrema dreaptă a plecat, pentru că așa se poate lucra în liniște.

Ce voiam să propun, este un cordon sanitar împotriva celor care exercită violență față de femei,...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Aveți un amendament, domnule Bulai?

Domnul Iulian Bulai:

... față de minorități, ...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Domnule Bulai, aveți un amendament?

Domnul Iulian Bulai:

... față de grupurile etnice, față de colegii din opoziție, pentru că astăzi suntem noi victimele.... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, domnule Bulai.

Îl invit la cuvânt pe domnul Bogdan Bola, de la neafiliați.

Domnule Bola, vă rog. (Vociferări.)

Mai stați o dată la rând! (Vociferări.)

Păi, bun, dar facem amendamente sau declarații politice?!

Domnule Bola, vă rog.

Urmează doamna Hangan Pollyanna. (Vociferări.)

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Vă mulțumesc.

Marginal 14, domnule președinte.

În 2021, România depunea un dosar la UNESCO pentru integrarea a 24 de cetăți de pe limesul dobrogean, în Patrimoniul UNESCO.

Nici până în ziua de astăzi nu s-a mai întâmplat nimic, din cauza bugetării foarte, foarte proaste a culturii, în județul Constanța.

Tocmai de aceea, vă propun majorarea creditelor bugetare aferente Programului național de finanțare a cercetărilor arheologice cu suma de 1.000.000 lei.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal? La ce marginal?

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Marginal 14.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

14 de la amendamente respinse.

Vot!

Doamna Hangan, vă rog să vă apropiați!

Amendamentul rămâne respins.

Vă mulțumesc, domnule Bola.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Și marginal 15, domnule președinte.

Scurt.

Dacă pentru...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

15?

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

15, da!

Dacă pentru Opera Română din Iași s-au găsit de la bugetul național câteva zeci de milioane de euro, vă solicit și eu 800 mii lei pentru elaborarea documentației în vederea reabilitării și modernizării Teatrului Național de Operă și Balet "Oleg Danovski".

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 15, amendamente respinse.

 

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Vot!

Doamna Hangan, vă rog.

Doamna Hangan, după care domnul Bulai.

Domnule Bulai, după doamna Hangan!

Amendamentul de la marginal 15 rămâne respins.

Vă rog.

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

Marginal 4.

În fiecare săptămână, la această tribună, vin parlamentari de la toate formațiunile politice care clamează cât de mult își iubesc țara, cât de mult își iubesc moștenirea. Dar, știți, pentru a proteja această moștenire e nevoie și de bani.

Există un protocol între Ministerul Culturii și Ministerul Afacerilor Interne pentru protejarea...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, pe scurt! Timpul a fost epuizat!

Doamna Pollyanna-Hanellore Hangan:

... patrimoniului cultural român, patrimoniu care include inclusiv, de exemplu, cetățile de la Sarmizegetusa Regia și Sarmizegetusa Ulpia Traiana, despre care de curând am vorbit.

Acest amendament propune adăugarea sumei de 5 milioane de lei pentru punerea în aplicare a acestui protocol, care din 2005 nu a beneficiat până acum de finanțare.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 4 de amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnule Bulai, vă rog.

Am epuizat timpul.

Un singur amendament.

Domnul Iulian Bulai:

Vă mulțumesc.

Am două amendamente.

Propun suplimentarea cu 4.500 mii pentru suplimentarea personalului de avizare și inspecție în cadrul Direcțiilor Județene pentru Cultură cu minim 40 de posturi și majorarea corespunzătoare a salariilor angajaților.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalele, vă rog!

Domnul Iulian Bulai:

Nr. 2.

Și 3 - Propun suplimentarea cu 2 milioane de lei credite bugetare, subvenția destinată AFCN, pentru cheltuieli de personal.

Oamenii au primit o mare responsabilitate, să gestioneze programe prin PNRR. Nu au personal pentru a gestiona asta.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 3 de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele respinse care nu au fost susținute în plen.

Vot!

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/27.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/27 a fost adoptată.

Mergem mai departe.

Anexa nr. 3/29 - Ministerul Public.

Nu există amendamente admise.

Avem cinci amendamente respinse.

Timpul de dezbatere alocat ....

Vă rog, doamna deputat Oana Murariu.

Doamna Oana Murariu:

Marginal 5, domnule președinte de ședință.

Se suplimentează bugetul cu 10.091 mii lei pentru încă 25 de procurori, suplimentarea schemei de personal la DIICOT cu încă 25 de procurori, așa cum s-a întâmplat anul acesta.

Știm cu toții că în ultima vreme vorbim foarte mult despre combaterea consumului de droguri și a traficului de droguri. Trebuie să continuăm astfel și să facem acest pas. 25 de procurori e o nimica toată!

Haideți măcar asta să facem!

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului celelalte amendamente respinse, care nu au fost susținute.

Vot!

Amendamentele respinse rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/29.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/29 a fost adoptată.

Trecem la Anexa nr. 3/30 - Agenția Națională de Integritate.

Nu există amendamente respinse sau admise.

Timpii de dezbateri: un minut.

Nu sunt intervenții.

Vă supun votului Anexa nr. 3/30.

Să înceapă votul. (Vociferări.)

Păi, de ce n-ați făcut amendament?!

Anexa nr. 3/30 a fost adoptată.

Mergem mai departe.

Anexa nr. 3/31 - Serviciul Român de Informații.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Timpul de dezbatere este de un minut.

Nu sunt intervenții.

Supun votului Anexa nr. 3/31.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/31 a fost adoptată.

3/32 - Serviciul de Informații Externe.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/32.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/32 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/33 - Serviciul de Protecție și Pază.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/33.

Vot!

Anexa nr. 3/33 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/34 - Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Nu există amendamente.

Vă supun votului Anexa nr. 3/34.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/34 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/35 - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Nu există amendamente admise.

Avem 5 amendamente respinse.

Timpul este de un minut.

Domnul Eugen Negoi, vă rog.

Urmează domnul Miruță Radu-Dinel.

Domnul Eugen-Remus Negoi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 1.

Vă solicităm un studiu de fezabilitate pentru Telegondola II din Mamaia, municipiul Constanța, județul Constanța, extinderea instalației de transport pe cablu tip telegondolă pe tronsonul Cazino Mamaia - Mamaia Nord.

Numai un milion de lei sau - convertind în unitatea de măsură a PSD - cam un portbagaj și jumătate de-al lui Dumitru Buzatu. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Domnul Miruță Radu-Dinel, vă rog.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

În județul Gorj ați închis tot. Dumneavoastră, și de la PSD și de la PNL, ați închis și mineritul, ați închis și termocentralele...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Am epuizat timpul.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Eu vă propun...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog să vă susțineți...

Domnul Radu-Dinel Miruță:

...să deschideți...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...amendamentul.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

...domnilor, mina de grafit de la Baia de Fier.

În microfonul ăsta, de la care vă faceți poză...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul, domnule Miruță.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

...există granule de grafit.

Nu există nicăieri în România și foarte puțin în lume.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă opresc microfonul, am epuizat timpul. Vociferări.)

Dați-mi...

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Propunerea mea este... (Vociferări.)

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Păi, să spună amendamentul.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Propunerea mea este alocarea a 25.000 mii lei pentru deschiderea exploatației, faza 1, aceea a utilizării iazului de decantare de la Baia de Fier.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginalul.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Marginal 2, domnule președinte.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Cât?

Domnul Radu-Dinel Miruță:

2.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 2, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului celelalte amendamente respinse care nu au fost susținute.

Vot!

Amendamentele rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/35.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/35.a fost adoptată.

Anexa nr. 3/36 - Ministerul Energiei.

Nu există amendamente admise.

Avem două amendamente respinse.

Domnul Miruță Radu-Dinel.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

Marginal 1, domnule președinte.

Se propune suplimentarea bugetului alocat cu 737.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de la Valea Sadului și Curtișoara. Sunt cele două hidrocentrale care sunt executate în proporție de 60-67%, care nu sunt în arii naturale protejate, care sunt 7 km mai jos de cele aflate în arii naturale protejate și care zac.

Haideți, că ar fi cazul să avem mai multă energie în bandă și să utilizăm forța de muncă din minerit și din energie pentru a finaliza aceste proiecte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Amendamentul respins de la marginal 1.

Vot, vă rog.

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun celălalt amendament, care n-a fost susținut, votului, de la secțiunea "Amendamente respinse".

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/36.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/36 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/37 - Academia Română.

Nu există amendamente admise.

Avem două amendamente respinse.

Supun votului amendamentele respinse, în bloc.

Vot!

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/37.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/37 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/38 - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/38.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/38 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/39 - Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/39.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/39 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/41 - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

Nu există amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/41.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/41 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/42 - Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Nu există amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/42.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/42 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/43 - Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Supun votului Anexa nr. 3/43.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/43 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/44 - Institutul Cultural Român.

Nu există amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/44.

Vot!

Anexa nr. 3/44 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/45 - Societatea Română de Radiodifuziune.

Supun votului Anexa nr. 3/45.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/45 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/46 - Societatea Română de Televiziune.

Supun votului Anexa nr. 3/46.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/46 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/47 - Consiliul Superior al Magistraturii.

Supun votului Anexa nr. 3/47.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/47 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/48 - Autoritatea Electorală Permanentă.

Nu avem amendamente admise.

Avem un singur amendament respins.

Domnule Antonel Tănase, înțeleg că îl susțineți.

Domnul Antonel Tănase:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

După părerea mea, acest amendament este un amendament fundamental pentru funcționarea democrației în România. (Vociferări.)

Propunem ca subvenția pentru partidele politice - în contextul acestei crize bugetare, asigurând, în mod solidar, și noi, partidele politice, împreună cu populația și cu mediul de afaceri, efectele crizei trebuie să ni le asumăm.

După ce România reușește să depășească criza bugetară și să ajungă la un deficit de 3%, putem relua subvenția pentru activitatea curentă a partidelor politice.

Prin urmare, suma propunem să fie transferată la Ministerul Energiei, pentru finanțarea schemei de compensare a prețului la energie pentru consumatorii casnici - Anexa nr. 3/36, grupa 40, Titlul IV - Subvenții.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă supun votului amendamentul respins.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului Anexa nr. 3/48.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/48 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/50 - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

N u există amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/50.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/50 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/51 - Consiliul Economic și Social.

Un amendament admis.

Vă supun votului Anexa nr. 3/51 împreună cu amendamentul admis.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/51 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/52 - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Supun votului Anexa nr. 3/52.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/52 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/53 - Autoritatea Națională pentru Administrarea Activelor Statului.

Supun votului Anexa nr. 3/53.

Vot!

Anexa nr. 3/53 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/54 - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Supun votului Anexa nr. 3/54.

Vot!

Anexa nr. 3/54 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/55 - Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Supun votului Anexa nr. 3/55.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/55 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/56 - Academia Oamenilor de Știință din România.

Nu există amendamente admise.

Există două amendamente respinse.

Doamna deputat Denisa Neagu, aveți cuvântul.

Doamna Denisa-Elena Neagu:

Voi susține ambele amendamente. (Vociferări.)

Nu doar că nu doriți desființarea acestei academii de carton... (Vociferări. Gălăgie.) ...dar le măriți și bugetul, de la an, acestor speciali.

Haideți să vă spun cine "contribuie" la știința în România - Ion Iliescu... (Vociferări. Gălăgie.) ...Teodor Meleșcanu... (Vociferări. Gălăgie.) ...Ion Cristoiu... (Vociferări. Gălăgie.) ...inculpatul Teodosie... (Vociferări. Gălăgie.) ...urmărit penal... (Vociferări. Gălăgie.) ...pentru luare de mită... (Vociferări. Gălăgie.) ...Aurel Papari...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Doamnă deputat...

Doamna Denisa-Elena Neagu:

...turnător al Securității... (Vociferări. Gălăgie.) ...Mihai Lucan... (Vociferări. Gălăgie.) ...pus sub acuzare... (Vociferări. Gălăgie.) ...de DIICOT în Dosarul "Transplantul"... (Vociferări. Gălăgie.) ...Bogdan Alexandru... (Vociferări. Gălăgie.) ...trimis în judecată pentru prejudiciu.

Dorim diminuarea bugetului pentru membrii academiei, pentru familiile acestora și de la administrativ.

Mai aveți o șansă să vă îndreptați greșeala.

Votați pentru români, nu pentru...

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1...

Doamna Denisa-Elena Neagu:

...speciali! (Aplauze.)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

...de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 2 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului Anexa nr. 3/56.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/56 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/58 - Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției.

Supun votului Anexa nr. 3/58.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/58 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/61 - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Nu există amendamente admise.

Avem un singur amendament respins.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 1.

Vot!

Amendamentul respins rămâne respins.

Supun votului Anexa nr. 3/61.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 3/61 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/64 - Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Nu există amendamente admise.

Avem 11 amendamente respinse.

Doamna deputat Simina Tulbure.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte.

La marginal 5.

Se suplimentează bugetul pentru "Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți", cu suma de 3.000 mii lei pentru finanțarea unor hub-uri comunitare de consolidare a competențelor digitale, verzi și sociale în rândul tinerilor.

Și mai am două amendamente.

La marginal 6 - suplimentarea bugetului pentru un "Program de centre de tineret" cu suma de 10.000 mii lei, pentru dezvoltarea acestui program.

Și la marginal 7 - Suplimentarea bugetului pentru programul "Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri..." cu suma de 15.000 mii lei pentru un program de sprijin pentru tinerii români din afara granițelor țării.

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Deci avem 5, 6 și 7, da?

 

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Da.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 6, de la respinse.

Vot!

Doamna Éva Csép, vă rog să vă apropiați.

Marginal 6 rămâne respins.

Marginal 7, de la respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă rog, doamnă Csép.

Doamna Csép Éva-Andrea:

La amendamente respinse, număr curent 8.

Propunem suplimentarea sumelor alocate programului "FamilyStart" și "StudentInvest", cele două programe să aibă cheltuieli în total de 177.833 mii lei.

Acesta e la marginal 8.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mai aveți și altele?

Doamna Csép Éva-Andrea:

Da. Și la marginal 9. Vorbim de un program de susținere a natalității în România.

UDMR propune suplimentarea bugetului alocat Programului de creștere a natalității prin accesarea de tratamente in vitro cu încă 150.000 mii lei, deci, ca să avem un buget total de 250.000 mii lei.

Acesta e la numărul curent 9.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 8 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Marginal 9 de la amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului amendamentele respinse care nu au fost susținute.

Vot!

Amendamentele rămân respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/64.

Vot!

Anexa nr. 3/64 a fost adoptată.

Anexa nr. 3/65 - Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale.

Un amendament admis.

Nu există amendamente respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/65 cu amendamentul admis.

Vot!

Anexa nr. 3/65 a fost adoptată.

Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Un amendament respins.

Dacă sunt intervenții?

Supun votului Anexa nr. 4.

Vot, vă rog.

Anexa nr. 4 a fost adoptată.

Anexa nr. 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Un amendament admis, două respinse.

Vă supun votului amendamentele respinse, în bloc.

Vot!

Amendamentele respinse rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 5 împreună cu amendamentul admis.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 5 a fost adoptată.

Anexa nr. 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Nu există amendamente admise.

Avem 7 respinse.

Supun votului în bloc cele 7 amendamente respinse.

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 6.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 6 a fost adoptată.

Anexa nr. 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Un amendament admis, 102 amendamente respinse.

Vă supun votului în bloc amendamentele respinse.

Vot!

Amendamentele rămân respinse.

Supun votului Anexa nr. 7 împreună cu amendamentul admis.

Vot!

Anexa nr. 7 a fost adoptată.

Anexa nr. 7.01 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Vă supun votului Anexa nr. 7.01.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 7.01 a fost adoptată.

Anexa nr. 7.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Suceava pe anul 2024, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.

Nu există amendamente.

Vă supun votului Anexa nr. 7.02.

Vot!

Anexa nr. 7.02 a fost adoptată.

Anexa nr. 7.03, nou introdusă printr-un amendament admis la poziția 63.

Avem 896 de amendamente admise.

Domnul Szabó Ödön, vă rog, îndreptare de eroare materială.

Domnul Szabó Ödön:

Stimate domnule președinte,

O îndreptare de eroare materială - poziția 105, Bihor, municipiul Oradea, la "Reabilitare, Mansardare, Dotare și Amenajări Exterioare «Casa Léda»", în loc de 1.800 mii lei, 2.800 mii lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă supun votului îndreptarea erorii materiale.

Stimați colegi,

Vă rog, vot.

Îndreptarea erorii materiale a fost aprobată.

Vă supun Anexa nr. 7.03 în ansamblu, cu această modificare.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 7.03 a fost adoptată cu o largă majoritate. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.)

Anexa nr. 8 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Nu există amendamente.

Vă supun votului Anexa nr. 8.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 8 a fost adoptată.

Anexa nr. 9 - Numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027.

Supun votului Anexa nr. 9.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 9 a fost adoptată.

Anexa nr. 10 - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2024.

Nu există amendamente admise.

Este un amendament respins.

Supun votului amendamentul respins.

Amendamentul rămâne respins.

Supun votului Anexa nr. 10.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 10 a fost adoptată.

Anexa nr. 11 - Casa Națională de Asigurări de Sănătate - Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2022-2027.

Nu există amendamente admise.

5 respinse.

Domnul Bola Bogdan, vă rog.

Haideți, că trece timpul până ajungeți.

Domnul Bogdan-Alexandru Bola:

Domnule președinte,

Marginal 5.

Având în vedere solicitările pertinente ale medicilor de familie de a se asigura suma de 7 miliarde de lei pentru medicina primară, propun majorarea bugetului pentru medicină primară în acest cuantum.

În mod corespunzător, funcționarea eficientă a medicinei primare va conduce la diminuarea nevoii de spitalizare, fiind detectate din timp nevoile de sănătate ale pacienților.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 5, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului în bloc celelalte amendamente respinse.

(Domnul deputat Ilie Dan Barna solicită să ia cuvântul.)

Am uitat că sunteți membru al Biroului permanent, domnule Barna, și sunteți la altă categorie aici, pe ecran.

Domnule Dan Barna, vă rog. (Vociferări.)

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Serios, membrii Biroului permanent apar la altă rubrică și nu am văzut.

Domnul Ilie Dan Barna:

Marginal 1 la Anexa nr. 11.

Propunere de alocare a sumei de 1.044.572 mii lei pentru "Valoarea tichetelor de recuperare pentru persoanele cu dizabilități prin bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate".

Practic, tichetele de recuperare nu se regăsesc în momentul de față și avem peste 376.000 de copii și adulți cu handicap grav și 407.468 de copii și adulți cu handicap accentuat. Aceste persoane ar trebui să beneficieze în anul curent de aceste servicii de recuperare, tocmai pentru că o parte din bani s-ar întoarce în piață prin aceste servicii care ar fi prestate către ei. (Vociferări. Gălăgie.)

Marginal 1, repet.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Marginal 1, amendamente respinse.

Vot!

Amendamentul rămâne respins.

Vă supun votului celelalte amendamente respinse, nesusținute.

Vot!

Amendamentele rămâne respinse.

Supun votului Anexa nr. 11.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 11 a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vă reamintesc că votul asupra articolelor proiectului de lege și sintezelor de la Anexele nr. 1 și 2, precum și asupra Anexei nr. 7 a fost exprimat în principiu, urmând ca acum, după definitivarea cifrelor rezultate din dezbaterea și votul asupra celorlalte anexe, să trecem la votul final asupra Anexelor nr. 1, 2 și 7.

Supun Anexa nr. 1 - Sinteză, cu cifrele rezultate din dezbateri.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 1 - Sinteză a fost adoptată.

Anexa nr. 2 - Sinteză, cu cifrele rezultate din dezbateri.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 2 - Sinteză a fost adoptată.

Anexa nr. 7, cu cifrele rezultate din dezbateri.

Să înceapă votul.

Anexa nr. 7 a fost adoptată.

Dezbaterile fiind încheiate, proiectul de lege rămâne la votul final, care va avea loc după dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 17:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro