Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.26/05-03-2024

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2024 > 12-02-2024 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024

11. Dezbaterea Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic (PL-x 803/2023) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 803/2023

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

  ................................................

2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic; PL-x 803/2023; procedură de urgență.

Dau cuvântul inițiatorului, Guvernul României, vă rog.

Domnul Marius Viorel Poșa (subsecretar de stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065.

Regulamentul intră în vigoare la nivel european în data de 17 februarie 2024, cu excepția prevederilor ce sunt deja aplicate de furnizorii de servicii intermediare.

Obiectivele principale ale prezentului proiect de lege sunt: stabilirea măsurilor, a cadrului legal și a mecanismelor necesare pentru aplicarea la nivel național a prevederilor regulamentului; de asemenea, desemnarea ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale, astfel cum a fost propus și aprobat prin decizia luată la nivelul Guvernului, prin Memorandumul cu nr. 20/7237 din 28.02.2023.

ANCOM va avea un rol însemnat în coordonarea aplicării actului legislativ european la nivel național - va participa la luarea deciziilor ce privesc aplicarea regulamentului, fiind create condiții pentru ca statul român să fie reprezentat în cadrul Comitetului european pentru servicii digitale, numit în continuare "Comitet european", înființat conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2065, și astfel să existe o aplicare consecventă la nivel național a prevederilor actului legislativ european.

Vă mulțumesc.

Și vă rog să ne acordați un vot de încredere pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației, raportul comun.

Doamnă Vicol, la final, vă rog să faceți și propuneri pentru timpii de dezbatere.

Vă rog.

Doamna Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege privind stabilirea acestor măsuri.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Propun un timp de dezbatere de 3 minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

3 minute - timp de dezbatere.

Vot, vă rog.

177 de voturi pentru, 6 contra, 10 abțineri. Aprobat.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure, vă rog.

Doamna Simina-Geanina-Daniela Tulbure:

Mulțumesc, domnule președinte.

Astăzi vreau să vă vorbesc despre o șansă uriașă pentru noi, cei din România, mai ales pentru cei care sunt pasionați și profesioniști în tehnologie.

Imaginați-vă o piață comună pentru serviciile digitale ca o poartă deschisă către progres și inovație!

Ei bine, noi, România, am putea fi în fruntea acestei mișcări, conducând drumul transformării digitale. Avem o echipă de oameni competenți, unii dintre cei mai talentați oameni în tehnologie din Europa și o industrie care prosperă cu fiecare zi care trece. Este o oportunitate pe care nu ne putem permite s-o ignorăm.

Trebuie să recunoaștem că uneori am lăsat să ne scape din vedere importanța colaborării strânse cu cei care conduc această industrie, pentru a construi un proiect național care să valorifice la maximum acest potențial.

În acest context, nu pot să nu-l menționez și să nu-l felicit pe colegul nostru, europarlamentarul Alin Mituța, pentru dedicarea și contribuția lui valoroasă la acest dosar legislativ. Munca lui reprezintă un pas important în direcția corectă pentru noi toți.

Mulțumesc.

Vom vota pentru acest proiect.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Miruță Radu-Dinel, Grupul USR.

Domnul Radu-Dinel Miruță:

În timp ce ANCOM primește din ce în ce mai multe atribuții, acest Parlament, condus de majoritatea PSD și PNL, pune în conducerea ANCOM oameni din ce în ce mai slabi.

Ni se spune adesea, de la acest microfon, că trebuie să votăm un anumit proiect de lege, pentru că modifică cadrul legislativ, să fie în acord cu un anumit regulament.

Nu-i de vină regulamentul ăla, cum nu e de vină nici Uniunea Europeană că impune astfel de regulamente. Regulamentele astea se decid la o masă unde stau și reprezentanții României.

Imaginați-vă dumneavoastră, imaginați-vi-l pe domnul Valeriu Zgonea, un absolvent de Căi Ferate la seral, președinte al ANCOM, de la PSD, pe domnul Bontea, un șef de agenți de pază, de la PSD, și pe domnul Popescu, un mare specialist în vânzarea de paratrăsnete, că se duc la Comisia Europeană. Și știți ce scrie unde votați dumneavoastră acum? Scrie că analizează și inspectează algoritmii. Și, în urma acestei analize, la masa respectivă iau niște decizii în interesul României.

Noi votăm acest proiect de lege pentru ANCOM, că nu-i vina specialiștilor de la ANCOM că dumneavoastră i-ați cadorisit cu niște nespecialiști.

Păcatul este că în România se întorc decizii dezavantajoase, în urma unei situații în care România este reprezentată de oameni care nu înțeleg ce se întâmplă. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Doamna Șerban Gianina, Grupul AUR.

Doamna Gianina Șerban:

Aș vrea să-i spun domnului lider de grup că AUR are peste 180 de proiecte depuse.

Și aș vrea să amintesc doar proiectul legislativ în care solicităm ca grupa sanguină să apară pe cartea de identitate.

Doar că - și citez, domnule lider de grup - acest proiect are avize favorabile de la toate comisiile.

Și domnul lider nu-și dorește, la Sfântuʾ-Așteaptă va intra la vot.

Și, da, nu este vina angajaților de la ANCOM, este vina dumneavoastră, pentru că împărțiți posturile așa cum vă convine. Toți merg numiți politic, fără să țineți cont de experiență, de CV și ce plusvaloare pot aduce în acele instituții. (Aplauze.)

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu.

Dacă de la art. 1 la 20 există obiecții sau comentarii? Nu.

De la 21 la 40? Nu. Adoptate.

De la 41 la 62, inclusiv? Nu. Adoptate.

Există în raport 3 amendamente respinse. Dacă se susțin? Nu.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 july 2024, 10:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro