Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.26/05-03-2024

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2024 > 12-02-2024 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 2024

18. Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

   

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

    ................................................
   

După o scurtă pauză

 
   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ilie Dan Barna, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Continuăm, a doua parte a ședinței noastre de astăzi, 12 februarie 2024, consacrată prezentării interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Voi da cuvântul colegilor deputați înscriși pe listă, pentru a prezenta o singură interpelare dintre cele depuse, timpul fiind de 3 minute, după cum bine știți.

Începem cu domnul Daniel-Gheorghe Rusu, neafiliat. Este prezent? Nu.

Doamna Oana Cambera? Nu.

Adrian Wiener, USR?

 
Daniel-Florin Ghiță

Daniel-Florin Ghiță, PSD?

Vă rog.

Aveți cuvântul.

 

Domnul Daniel-Florin Ghiță:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelare adresată domnului ministru al mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet.

Obiectul - "Respectarea normelor de mediu la proiectarea și execuția parcului Dumitrana din orașul Măgurele și motivele nefinalizării și nerecepționării acestui obiectiv".

În orașul Măgurele din județul Ilfov a fost demarat în 2020 proiectul cu finanțare europeană denumit "Revitalizare oraș Măgurele prin înființare parc Dumitrana", în valoare totală de 20.519.335,26 lei, având ca beneficiar Primăria orașului Măgurele și ca executant Asocierea SC Ro-Verde Landscaping SRL, EM Prime SRL și Grafic Tends SRL.

Obiectivul proiectului este "Reconversia funcțională și reutilizarea unui teren degradat aflat în domeniul public al orașului Măgurele, localitatea Dumitrana, în suprafață de 60.923 m.p.".

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de Primăria orașului Măgurele în data de 30.04.2020, durata de execuție fiind de 17 luni, iar perioada de execuție între 11.05.2020 și 11.10.2021.

Proiectul nu a fost finalizat și nici recepționat până în prezent, deși termenul de finalizare era 11.10.2021, nici acum parcul nu este dat în folosință, fiind în stare de degradare, trecând deja doi ani și patru luni de la expirarea termenului de execuție. Cu toate acestea, de aproape doi ani, la anumite posturi de televiziune apar reclame plătite de Primăria orașului Măgurele prin care este promovat parcul ca fiind deschis, fiind difuzate filmări realizate din anumite unghiuri, când de fapt este închis, nefiind dat în folosință niciodată.

Parcul Dumitrana a fost demarat pe o suprafață de teren situată în gârla râului Argeș, care a fost în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în fapt o groapă de gunoi abandonată în care au fost aruncate de-a lungul timpului deșeuri rezultate din demolări de construcții efectuate după 1989, iar locuitorii din zonă au depozitat în acest loc resturi menajere.

După aprobarea proiectului de parc, au fost defrișați copăcei din locația respectivă, iar unii copăcei crescuți la întâmplare au fost acoperiți cu gunoaie rezultate în urma anvelopării cu fonduri europene a blocurilor din centrul orașului Măgurele. Aceste deșeuri au fost aduse controlat de firma care a executat lucrarea de anvelopare și au fost întinse cu buldozerul pentru a nivela terenul din zonă și pentru a ascunde gunoaiele deversate pe malul râului Argeș - betoane, cărămizi, saci cu alte deșeuri, animale moarte.

Localnici din zonă au adresat mai multe sesizări instituțiilor deconcentrate din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dar nu au primit niciun răspuns până în prezent.

Pentru considerentele expuse, vă solicit să dispuneți Corpului de control din subordinea dumneavoastră să efectueze o verificare urgentă și temeinică la obiectivul "Parcul Dumitrana din orașul Măgurele" și să-mi comunicați constatările realizate și măsurile dispuse, inclusiv sancțiunile aplicate, urmând să-mi precizați dacă au fost respectate normele legale de mediu la proiectarea și execuția acestui proiect, precum și motivele pentru care nu a fost finalizat, recepționat și deschis parcul în cauză până în prezent.

Solicit răspuns scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

 
Brian Cristian

Domnul Brian Cristian, USR.

 

Domnul Brian Cristian:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Nu voi susține interpelarea, pentru că am transformat-o în întrebare și am trimis-o săptămâna trecută, dar vreau doar să menționez că președintele de ședință de săptămâna trecută, domnul vicepreședinte al Camerei, Alfred Simonis, a închis abuziv ședința.

Practic, s-a dat un vot în Biroul permanent, s-a stabilit un program de lucru, iar dumnealui, cu de la sine putere, cum a avut el chef, ne-a trimis acasă, pentru că dumnealui nu a avut chef de lucru.

Așa ceva nu se face.

O să vă rog frumos, la următoarea ședință de Birou permanent, să-i transmiteți indignarea colegilor. Și lucrurile nu se opresc în loc când dumnealui are chef.

Pe cale de consecință, această interpelare am transformat-o în întrebare. A fost trimisă deja către minister. Se referă la dezvoltarea urbanistică haotică din România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna Alexandra Huțu, PSD? Este? Nu.

Domnul Dan Șlincu, PSD?

Adrian Alda, PSD?

Raisa Enachi, Grupul AUR?

Lucian-Florin Pușcașu, Grupul AUR?

Daniel-Sorin Gheba?

Dorel-Gheorghe Acatrinei? Nu.

 
Nicolae-Miroslav Petrețchi

Minorități, Nicolae-Miroslav Petrețchi?

Vă rog.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelare adresată doamnei Ligia Deca, ministrul educației.

Obiectul interpelării - "Prioritizarea aplicării Programului național «Masă sănătoasă» în unitățile de învățământ din zonele defavorizate sau rurale".

Stimată doamnă ministru,

România susține principiul egalității de șanse în educație, indiferent de caracteristicile individuale. În acest sens, țara noastră ia măsuri pentru a îmbunătăți performanța educațională în rândul tuturor copiilor.

Programul național "Masă sănătoasă", instituit la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2024, vine în beneficiul preșcolarilor și elevilor. Scopul acestui program implementat la nivel național reprezintă un sprijin privind participarea la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină procesul de învățare, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socioemoțional, astfel contribuind la consolidarea stării de bine a elevului.

Potrivit Hotărârii de Guvern, programul constă în acordarea zilnică, gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar. Selecția școlilor și grădinițelor se face de inspectoratele școlare județene, iar finanțarea programului este asigurată de la bugetul de stat.

Acest program de tip sprijin educațional reprezintă o modalitate de acordare a unui sprijin necesar în procesul educațional, acordat elevilor proveniți din zone defavorizate, izolate sau chiar vulnerabile.

Mulți dintre copii nu au parte nici măcar de o masă caldă, iar prezența acestui program în școli îi încurajează să nu abandoneze studiile și să aibă o șansă în plus în viață. Consider că "Masă sănătoasă" este o măsură de succes în prevenirea părăsirii timpurii a școlii, însă, cu toate acestea, uitându-ne pe lista școlilor care beneficiază de masă caldă, nu le regăsim fix pe acelea care au cea mai mare nevoie de ea. Accesul la educație al copiilor din zone defavorizate, în special din mediul rural, este facilitat de suportul alimentar oferit de Guvern, dar, din păcate, acesta nu este implementat chiar acolo unde este cea mai mare nevoie.

Un astfel de exemplu îl regăsim în comuna Poienile de Sub Munte, județul Maramureș, unde mulți elevi se deplasează chiar și 7 kilometri pentru a participa la cursuri, iar mulți dintre aceștia nu-și permit nici măcar un pachețel cu mâncare, însă, cu toate acestea, unitățile școlare din localitate nu se află pe lista beneficiarilor acestui program.

Având în vedere cele menționate mai sus, accentuând importanța și necesitatea acestui program extrem de așteptat de părinți și elevi deopotrivă, vă rog, stimată doamnă ministru, să îmi comunicați ce măsuri veți întreprinde pentru a implementa Programul "Masă sănătoasă", cu precădere în zonele în care comunitatea are cea mai mare nevoie.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, vă rog să dispuneți ca răspunsul să-mi fie comunicat atât oral, cât și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc, domnule Petrețchi.

De la USR, o singură interpelare - Radu Ciornei, Adrian Giurgiu, Diana Buzoianu, Brian Cristian și Eugen Terente. Văd că nu e niciun coleg.

 
Andrei Daniel Gheorghe

Mergem mai departe, la Grupul PNL. Domnul Andrei Daniel Gheorghe?

 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului ministru al transporturilor și infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu, iar obiectul său îl reprezintă "Realizarea obiectivului privind amplasarea pasarelelor pietonale pe Drumul Național de Centură al Bucureștiului, tronsonul Otopeni - Odăile - Mogoșoaia".

Domnule ministru,

Pasarelele pietonale reprezintă o necesitate pentru garantarea siguranței cetățenilor. Amplasarea unor pasarele pietonale pe DNCB, Centura Municipiului București, tronsonul Otopeni-Mogoșoaia, la nivelul localității Odăile, este imperios necesară, ținând cont de numărul mare de accidente din ultima perioadă. Din 2017 și până astăzi, prin interpelările cu nr. 36B din 21.02.2017, nr. 2180B din 19.02.2019, nr. 3483 din 28.02.2022 și nr. 1515 din 24.10.2023 am semnalat în mod frecvent utilitatea unor astfel de pasarele în zona menționată anterior, dar faptele concrete întârzie să apară. Ținând cont de avizul favorabil ce a fost dat pentru începerea lucrărilor, conform răspunsului cu numărul de înregistrare 3483 din 28 februarie 2022, aș dori să vă întreb - când vor începe efectiv acestea?

De asemenea, din ultimul răspuns pe care l-am primit, referitor la Interpelarea nr. 1515 din 24.10.2023, nu pot înțelege decât tergiversarea începerii acestor lucrări pentru zona Odăile.

Este inacceptabil să se mai întârzie începerea lucrărilor în zona menționată. Cetățenii din aceste localități, precum și cei care tranzitează zona au dreptul de a se simți în siguranță, drept care li se încalcă vizibil prin lipsa unei astfel de pasarele, soluție care ar reglementa atât traficul în zonă și ar permite siguranța cetățenilor de pe tronsonul Otopeni-Mogoșoaia, la nivelul localității Odăile, având impact benefic deopotrivă pentru județul Ilfov și Municipiul București.

Domnule ministru, cer de urgență să luați atitudine față de acest demers, care este tergiversat de ani de zile cu bună știință, urgentând lucrările necesare pentru construirea unor pasarele sau a unor poduri pietonale, la nivelul localității Odăile, Centura Municipiului București, tronsonul Otopeni-Mogoșoaia.

Solicit răspuns verbal și scris.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mergem mai departe, la Grupul PSD. Domnul Florin-Silviu Hurduzeu? Nu este.

USR, Andrei Miftode? Adrian Giurgiu?

Cătălin Stângă, de la Grupul PNL? Nu.

 
Mircia Chelaru

Mircia Chelaru, Grupul AUR?

Vă rog.

 

Domnul Mircia Chelaru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea - prima - și mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră - este către ministrul apărării naționale, domnul Angel Tîlvăr, și obiectul interpelării este și dezvoltarea însăși prin întrebarea pe care o pun, astfel:

Câți etnici români sunt mobilizați și încadrați în unitățile Armatei Ucrainene, și câți dintre aceștia și-au pierdut viața până în prezent?;

Care este statutul Grupului de luptă al vorbitorilor de limbă română în Ucraina, denumit "Romanian Battle Group «Getica»", și dacă are în componență cetățeni români?

Solicit răspuns scris și oral.

Cu aleasă considerație, subsemnatul, Mircia Chelaru, deputat de Argeș.

Îmi permiteți?

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Vă rog.

 
 

Domnul Mircia Chelaru:

Interpelarea a doua este către doamna Alina Gorghiu.

Obiectul - elaborarea unui răspuns calificat care să menționeze actul de intenție a Ministerului Justiției referitor la angajații din Serviciul de Probațiune.

Cu toate că, în corespondența purtată, ați trimis răspunsurile pe care le-am solicitat, în interiorul acestora s-au strecurat unele inadvertențe, fapt pentru care vă solicit în direct să ne spuneți, scris și oral:

- Câte hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele din țară cu privire la diferențe de natură salarială pentru angajații din Direcția Națională de Protecție au fost puse în aplicare și care este stadiul și situația persoanelor din Serviciul de Probațiune aflate actual în greva foamei?

Mircia Chelaru, deputat de Argeș.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mergem mai departe.

Diana-Anda Buzoianu, Grupul USR?

Și Vicențiu Grădinaru, Grupul AUR? Nu.

Mai este vreun coleg în sală care a revenit și dorește să susțină interpelare? Nu.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

O seară bună tuturor!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 17.18.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 23 july 2024, 23:47
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro