Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2024 > 13-02-2024

Ședința Camerei Deputaților din 13 februarie 2024

10. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice - republicată (Pl-x 580/2022) (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 580/2022

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

  ................................................

26. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice - republicată; Pl-x 580/2022.

Comisia...

(Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul.)

Ca inițiator sau raport?

 

Domnul Sorin-Dan Moldovan (din sală):

Raportul.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog, pentru prezentarea raportului, domnul deputat Moldovan.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Raport comun.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - republicată.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere -avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților.

Membrii celor 4 comisii au examinat propunerea legislativă în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru apărare, Comisiei pentru industrii și Comisiei juridice un raport preliminar de adoptare a propunerii legislative.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au hotărât, cu unanimitate, să transmită Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru transporturi și Comisiei juridice un raport preliminar de adoptare.

Membrii Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru apărare, Comisiei pentru transporturi și Comisiei pentru industrii un raport preliminar de adoptare a propunerii legislative.

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au examinat și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a Propunerii legislative privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice - republicată.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumim.

Dezbateri generale, inițiator, domnul deputat Paul Ichim.

Ori la dezbateri, ori în calitate de inițiator, cum doriți dumneavoastră.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Ca inițiator, domnule președinte.

Vă mulțumesc frumos.

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă rog.

Domnul Cristian-Paul Ichim:

Propunerea legislativă pe care am inițiat-o propune separarea în două module a examenului pentru obținerea permisului de conducere, separă examinarea teoretică de cea practică și oferă posibilitatea doritorilor de permis de conducere auto să dea examenul teoretic oriunde în țară.

Propunerea vine ca urmare a unei colaborări remarcabile cu instructori auto și profesioniști în legislație, cărora le mulțumesc pentru sprijin și pentru implicare.

Și, de asemenea, vreau să mulțumesc colegilor deputați și colegelor deputate, care au sprijinit și au înțeles promovarea unei legislații bazate pe nevoile și cerințele actuale în România.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc.

Nefiind amendamente...

Ba sunt amendamente.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

La articole și la amendamente admise? Nu. Adoptate.

Propunerea rămâne la votul final.