Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2024 > 20-02-2024

Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2024

5. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM (2023) 440 (PHCD 9/2024) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PHC nr. 9/2024

 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

  ................................................

16. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM (2023) 440; PHCD 9/2024.

Are cuvântul reprezentantul Comisiei pentru afaceri europene, domnul președinte Ștefan Mușoiu.

Domnul Ștefan Mușoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Înverzirea transportului de marfă COM (2023) 440

Având în vedere nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fișa de informare elaborată de Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene, a rezultat un număr de 3 recomandări principale, și anume:

- A susținut Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Înverzirea transportului de marfă;

- A propus elaborarea unui cadru comun de livrare transfrontalieră a mărfurilor, cu reducerea impactului de mediu;

- Și a recomandat încurajarea inițiativelor de cercetare și investiție, publice și din mediul privat, pentru sporirea aportului digitalizării la Înverzirea transportului de marfă.

Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 13 februarie 2024 și a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Supunem aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Vă mulțumesc.

Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La preambul? Nu. Adoptat.

La articolul unic? Nu. Adoptat.

Proiectul de hotărâre rămâne la votul final.