Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2024 > 26-02-2024

Ședința Camerei Deputaților din 26 februarie 2024

13. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.  

   

După o scurtă pauză

 
   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ilie Dan Barna, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Continuăm, așadar, cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi, 26 februarie 2024, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului.

 
Nicolae-Miroslav Petrețchi

Domnul deputat Petrețchi este? Da, este.

Ministerul Educației?

De la Ministerul Educației avem pe cineva?

Vă rog.

Tema interpelării este "Forma de învățământ în limba maternă".

Vă rog, domnule subsecretar de stat.

 

Domnul Cătălin Mihai Micu (subsecretar de stat, Ministerul Educației):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1.644B din 2024, având ca obiect "Forma de învățământ în limba maternă", vă comunicăm următoarele.

Din metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, pentru anul școlar 2024 - 2025, aprobată prin Ordin al ministrului educației nr. 6.801 din 2023, nu a fost eliminată sintagma "studiul limbii minorităților naționale".

La art. 8 alin. (1) din metodologia sus-menționată este prevăzut faptul că formațiunile de studiu se constituie în baza prevederilor art. 23 alin. (4) lit. b) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023, cu modificările ulterioare. Astfel, în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi, pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, respectiv studiul limbii minorității naționale, istoria, religia și tradițiile minorităților, respectiv educația muzicală a unei minorități naționale, pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea Ministerului Educației, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită expunerea acesteia, potrivit prevederilor alin. (1). Efectivul maxim nu poate depăși cu mai mult de doi beneficiari primari efectivul clasei respective.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de toată considerația noastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Domnule Petrețchi, doriți să interveniți? Nu.

La cea de-a doua interpelare, tot pentru domnul Petrețchi, răspundeți acum?

Vă rog.

Cea privind masa sănătoasă, "Prioritizarea aplicării Programului național".

 
 

Domnul Cătălin Mihai Micu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelare dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1.630B din 2024, având ca obiect "Prioritizarea aplicării Programului național «Masă sănătoasă» în unitățile de învățământ din zonele defavorizate sau rurale", vă comunicăm următoarele.

Guvernul României a adoptat, în ședința din 11 ianuarie 2024, hotărârea inițiată de Ministerul Educației, act normativ care instituie Programul național "Masă sănătoasă" în școli.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice pe parcursul cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul național "Masă sănătoasă" are ca scop sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor, prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului și adoptarea igienei muncii intelectuale la vârste și în contexte diferite.

În scopul asigurării continuității și extinderii programelor prin care se acordă copiilor și elevilor un suport alimentar, ca măsură rapidă de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și abandon școlar și pentru a sprijini accesul la educație al antepreșcolarilor și elevilor, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 24/2024 privind instituirea Programului național "Masă sănătoasă" și ale Ordinului ministrului educației nr. 3.070 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în Programul național "Masă sănătoasă" pentru anul școlar 2024, Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează ordinul comun privind aprobarea listei unităților de învățământ preuniversitar incluse în Programul național "Masă sănătoasă".

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de toată considerația noastră.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Doriți să interveniți?

Vă rog.

 
 

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc pentru răspunsul prompt la interpelările pe care le-am semnalat Ministerului Educației.

Într-adevăr, "Masa sănătoasă" este un program extrem de important, în special în zonele defavorizate, și de aceea am speranța și convingerea că lista unităților de învățământ, în momentul în care va fi analizată, va cuprinde și acele unități de învățământ din zonele defavorizate de care făceam referire în acea interpelare, deoarece, până în acest moment, tocmai acele școli nu erau prevăzute sau nu beneficiau de acest program.

Vă mulțumesc încă o dată pentru promptitudinea cu care ați dat curs răspunsului.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

Mulțumesc.

Domnul deputat Giurgiu Adrian este? Nu.

Domnul Ghiță? Da.

De la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor avem pe cineva?

Avem de la Ministerul Mediului?

Ați primit în scris răspunsul? OK.

Dacă doriți să interveniți?

 
 

Domnul Daniel-Florin Ghiță:

Da, domnule președinte, am primit răspunsul de la Ministerul Mediului, de la domnul secretar de stat.

 
 

Domnul Ilie Dan Barna:

În regulă, mulțumesc.

Pentru interpelările de la Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiției și Ministerul Apărării văd că se solicită amânare.

În acest moment lista s-a epuizat.

Încheiem ședința.

Mulțumesc.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 17.10.