Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2024 > 27-02-2024

Ședința Camerei Deputaților din 27 februarie 2024

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Ioan Mang

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România (PL-x 439/2023) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 439/2023

Domnul Ioan Mang:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România, trimis cu adresa PL-x 439 din 26 iunie 2023.

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Comisia pentru administrație și amenajarea teritoriului și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege, în ședințe separate.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru conceperea, operaționalizarea și gestionarea unei aplicații prin care cetățenii care doresc să înmatriculeze un vehicul, să transcrie dreptul de proprietate sau să radieze un vehicul, să poată face acest lucru fără a mai fi nevoie să se deplaseze la un sediu al serviciilor de înmatriculare. Aplicația va fi gestionată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din Ministerul Afacerilor Interne și va permite cetățenilor să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în ședința din 12 septembrie 2023.

Comisia pentru transporturi și infrastructură a dezbătut proiectul de lege în ședința din 20 septembrie 2023.

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut proiectul de lege în ședința din 3 octombrie 2023.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în ședința din 16 octombrie 2023.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.