Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 martie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.26/08-03-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-02-2024
19-02-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 08-03-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 martie 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea creșelor (respinsă).
  3   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului (respinsă).
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (respinsă).
  5   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (respinsă).
  6   Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (respinsă) și propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică (respinsă).
  7   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (respinsă).
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 (respinsă).
  9   Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1), (4) și (5) ale art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (respinsă).
  10   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (respinsă).
  11   Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2003 și Legea nr.533/2003 (respinsă).
  12   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (respinsă).
  13   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte (respinsă).
  14   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 (respinsă).
  15   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (respinsă).
  16   Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (respinsă).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (respins).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989 (rămasă pentru votul final).
  19   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea O.G. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (respinsă).
  20   Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.g din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici (respinsă).
  21   Propunerea legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României (respinsă).
  22   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (respinsă).
  23   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (respinsă).
  24   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (respinsă).
  25   Propunerea legislativă privind regimul juridic al locuințelor de serviciu (respinsă).
  26   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin. (1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (respinsă).
  27   Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism (respinsă).
  28   Propunerea legislativă pentru declararea zonei "Mehedințiul de sub munte - zonă strategică de turism". (Respinsă.)
  29   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (respinsă).
  30   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (respinsă).
  31   Propunerea legislativă privind funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții (respinsă).
  32   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004 (respins).
  33   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47 din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" (respinsă).
  34   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (respins).
  35   Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare (respinsă).
  36   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 (respinsă).
  37   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore (respinsă).
  38   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind intervențiile active în atmosferă (retrimis comisiei).
  39   Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (respinsă); Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (respinsă); Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 (respinsă).
  40   Propunerea legislativă privind înființarea adăposturilor și a centrelor de urgență (respinsă).
  41   Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile aparținând Memorialului Ipotești Centrului Național de studii "Mihai Eminescu", județul Botoșani, instituție publică de interes național, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, în domeniul public al statului și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 de ani (respinsă).
  42   Propunerea legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare (respinsă).
  43   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (respinsă).
  44   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (respinsă).
  45   Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei (respinsă).
  46   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002 (respinsă).
  47   Proiectul de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la Legea tinerilor nr.350/2006 (respins).
  48   Alocuțiuni cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 februarie 2024, 14:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro