Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/23-02-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 14-02-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2017

  1   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   1.1  Tudor Ciuhodaru - declarație politică despre nevoia unor programe naționale pentru depistarea precoce a cancerelor la femei;
   1.2  Dumitru Oprea - declarație politică: "Ordonanțele dezbinării naționale versus strategiile salvării planetare";
   1.3  Seres Dénes - declarație politică privind "situația micilor silvicultori din România în urma adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice";
   1.4  Robert-Nicolae Turcescu - declarație politică intitulată "Inimioare de patrioți";
   1.5  Corneliu Ștefan - declarație politică: "Țara are nevoie de liniște!";
   1.6  Iulian Bulai - declarație politică: "Ordonanța de urgență pentru copii și tineri";
   1.7  Glad-Aurel Varga - declarație politică: "Avem nevoie de dialog, nu de indiferență!";
   1.8  Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică: "Partidul Social Democrat își respectă promisiunile față de români";
   1.9  Răzvan-Ilie Rotaru - declarație politică intitulată "Coaliția de guvernare PSD-ALDE a luat primele măsuri concrete pentru tinerii din România";
   1.10  Eusebiu-Manea Pistru-Popa - declarație politică despre imaginea Parlamentului într-un nou mandat;
   1.11  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică referitoare la importanța Parlamentului și a democrației în România;
   1.12  Manuel Costescu - declarație politică: "Liberté, fraternité, solidarité";
   1.13  Cristina-Ionela Iurișniți - declarație politică: "Cu un referendum chiar se poate face primăvară";
   1.14  Doru-Petrișor Coliu - declarație politică cu tema: "Trebuie să colaborăm pentru a-i ajuta pe românii din diaspora!";
   1.15  Cătălin Cristache - declarație politică: "Ordinul dat de partid, mai important pentru parlamentarii PSD și ALDE decât cetățenii care le-au acordat votul";
   1.16  Mihaela Huncă - declarație politică: "Promisiuni îndeplinite de Guvernul PSD-ALDE în domeniul educației - salarii decente pentru dascălii noștri și un învățământ de calitate pentru tinerii din toată țara";
   1.17  Camelia Gavrilă - declarație politică intitulată "Epilogul unei crize politice";
   1.18  Oana-Silvia Vlăducă - declarație politică: "Între isterie și decență, între manipulare și onestitate";
   1.19  Florica Cherecheș - declarație politică: "Toate popoarele au hoții lor, dar nu toate popoarele permit hoților să conducă";
   1.20  Daniel Olteanu - declarație politică: «Un răspuns adresat domnilor academicieni, semnatari ai apelului "Identitate, suveranitate și unitate națională"»;
   1.21  Emil-Marius Pașcan - declarație politică: "Academia Română dă semnalul redeșteptării idealurilor naționale";
   1.22  Costel Lupașcu - declarație politică: "Guvernul Grindeanu a adoptat primele măsuri în domeniul sănătății - creșterea accesului pacienților la medicamente, achiziția vaccinurilor pentru copii și majorarea salariilor personalului medical".
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 616/2015). (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 891/2015). (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015). (rămasă pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 28/2016). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 753/2015). (rămasă pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 51/2016). (rămasă pentru votul final)
  9   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 754/2015). (rămasă pentru votul final)
  10   Dezbaterea Propunerii legislative privind medicina școlară (Pl-x 254/2014). (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 561/2014). (rămasă pentru votul final)
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015). (rămasă pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România (Pl-x 342/2012). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 27/2016). (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 172/2016). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2016). (rămasă pentru votul final)
  18   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 168/2016). (rămasă pentru votul final)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016). (rămasă pentru votul final)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016). (rămasă pentru votul final)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 326/2015). (rămasă pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist (PL-x 123/2016). (rămas pentru votul final)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 62/2016). (rămasă pentru votul final)
  25   Aprobarea modificării programului de lucru.
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 7/2016). (rămasă pentru votul final)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 134/2016). (rămasă pentru votul final)
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015). (rămas pentru votul final)
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 115/2016). (rămasă pentru votul final)
  30   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015). (rămas pentru votul final)
  31   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016). (rămas pentru votul final)
  32   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (Pl-x 77/2016). (rămasă pentru votul final)
  33   Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice (PL-x 738/2011). (rămas pentru votul final)
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 216/2016). (rămasă pentru votul final)
  35   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (Pl-x 167/2016). (rămasă pentru votul final)
  36   Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 126/2016). (rămasă pentru votul final)
  37   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 124/2016). (rămasă pentru votul final)
  38   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale (PL-x 44/2013). (rămas pentru votul final)
  39   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015). (rămas pentru votul final)
  40   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016). (rămasă pentru votul final)
  41   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016). (rămasă pentru votul final)
  42   Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri sociale (Pl-x 135/2016). (rămasă pentru votul final)
  43   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 198/2016). (rămasă pentru votul final)
  44   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 254/2016). (rămas pentru votul final)
  45   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 234/2016). (rămasă pentru votul final)
  46   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală (Pl-x 238/2016). (rămasă pentru votul final)
  47   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015). (rămasă pentru votul final)
  48   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 231/2016). (retrimis comisiei)
  49   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016). (rămasă pentru votul final)
  50   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 233/2015). (rămasă pentru votul final)
  51   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 218/2016). (rămasă pentru votul final)
  52   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 227/2016). (rămasă pentru votul final)
  53   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice (Pl-x 219/2016). (rămasă pentru votul final)
  54   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Pl-x 165/2016). (rămasă pentru votul final)
  55   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016). (rămasă pentru votul final)
  56   Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 243/2016). (rămasă pentru votul final)
  57   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (Pl-x 852/2015). (retrimisă comisiilor)
  58   Proiectul de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 845/2015). (retrimis comisiei)
  59   Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 174/2016). (retrimisă comisiilor)
  60   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016). (rămasă pentru votul final)
  61   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 202/2016). (rămasă pentru votul final)
  62   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice (Pl-x 125/2016). (rămasă pentru votul final)
  63   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2016). (rămas pentru votul final)
  64   Sesiune de acomodare cu votul electronic.
  65   Supunerea la votul final:
   65.1  Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuț Gâdea (ca urmare a demisiei) (PH CD 7/2017); (adoptat)
   65.2  Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 8/2017); (adoptat)
   65.3  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 625/2013); (respinsă)
   65.4  Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 600/2013); (respinsă)
   65.5  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 614/2013); (respinsă)
   65.6  Proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 616/2015); (respins)
   65.7  Proiectul de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 891/2015); (respins)
   65.8  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 51/2016); (respinsă)
   65.9  Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 754/2015); (respinsă)
   65.10  Propunerea legislativă privind medicina școlară (Pl-x 254/2014); (respinsă)
   65.11  Propunerea legislativă pentru completarea art.1901 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 561/2014); (respinsă)
   65.12  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011); (respins)
   65.13  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 172/2016); (respinsă)
   65.14  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 169/2016); (respinsă)
   65.15  Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 168/2016); (respinsă)
   65.16  Propunerea legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016); (respinsă)
   65.17  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016); (respinsă)
   65.18  Propunerea legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 326/2015); (respinsă)
   65.19  Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 417/2015); (respins)
   65.20  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 115/2016); (respinsă)
   65.21  Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (Pl-x 77/2016); (respinsă)
   65.22  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale (Pl-x 167/2016); (respinsă)
   65.23  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 126/2016); (respinsă)
   65.24  Propunerea legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 124/2016); (respinsă)
   65.25  Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 - Legea poliției locale (PL-x 44/2013); (respins)
   65.26  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 768/2015); (respins)
   65.27  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016); (respinsă)
   65.28  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (Pl-x 173/2016); (respinsă)
   65.29  Propunerea legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 234/2016); (respinsă)
   65.30  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum si pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct.6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 756/2015); (respinsă)
   65.31  Propunerea legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (Pl-x 233/2015); (respinsă)
   65.32  Propunerea legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 227/2016); (respinsă)
   65.33  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Pl-x 165/2016); (respinsă)
   65.34  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 92/2016); (respinsă)
   65.35  Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 243/2016); (respinsă)
   65.36  Propunerea legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 98/2016); (respinsă)
   65.37  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 202/2016); (respinsă)
   65.38  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice (Pl-x 125/2016); (respinsă)
   65.39  Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014); (respinsă)
   65.40  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 110/2014); (respins)
   65.41  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 635/2013); (respinsă)
   65.42  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 615/2013); (respinsă)
   65.43  Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015); (respinsă)
   65.44  Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 28/2016); (respinsă)
   65.45  Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 753/2015); (respinsă)
   65.46  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014); (respins)
   65.47  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015); (respinsă)
   65.48  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România (Pl-x 342/2012); (respinsă)
   65.49  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 27/2016); (respinsă)
   65.50  Propunerea legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 155/2016); (respinsă)
   65.51  Proiectul de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist (PL-x 123/2016); (respins)
   65.52  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 62/2016); (respinsă)
   65.53  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 7/2016); (respinsă)
   65.54  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 134/2016); (respinsă)
   65.55  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 873/2015); (respins)
   65.56  Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016); (respins)
   65.57  Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice (PL-x 738/2011); (respins)
   65.58  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 216/2016); (respinsă)
   65.59  Propunerea legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii - cazuri sociale (Pl-x 135/2016); (respinsă)
   65.60  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 198/2016); (respinsă)
   65.61  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 254/2016); (respins)
   65.62  Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală (Pl-x 238/2016); (respinsă)
   65.63  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 32/2016); (respinsă)
   65.64  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 218/2016); (respinsă)
   65.65  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice (Pl-x 219/2016); (respinsă)
   65.66  Proiectul de Lege privind modificarea art.192 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2016). (respins)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 13:28
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro