Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/12-07-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 28-06-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 28, 2017

  1   Aprobarea ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului României nr.39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial. (adoptat)
  3   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri și a Războiului pentru Întregirea Neamului. (adoptat)
  4   Numiri:
   4.1  Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și depunerea jurământului de către acesta.
   4.2  Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
   4.3  Numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
   4.4  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. (adoptat)
   4.5  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe. (adoptat)
  5   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru ratificarea Acordului dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 (PL-x 195/2017), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 (PL-x 588/2010), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. (PL-x 196/2017), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x 257/2016), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 149/2017), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății (PL-x 12/2017), adoptată în procedură de urgență;
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 246/2017), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară (PL-x 170/2017), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 200/2017), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 507/2016), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții (PL-x 640/2015), adoptată în procedură de urgență;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 204/2017), adoptată în procedură de urgență;
  Legea pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate (PL-x 49/2017), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 465/2015), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016), adoptată în procedură de drept comun;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 230/2017), adoptată în procedură de urgență.
  6   Depunerea jurământului de către un membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.
  7   Depunerea jurământului de către doi membri ai Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 june 2024, 2:39
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro