Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2019 > 16-12-2019

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 16 decembrie 2019

  1   Prezentarea, dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind acordarea cetățeniei române, cu titlul de "cetățenie de onoare", domnului Menachem Hacohen.
  2   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari (PL-x 655/2019);
- Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 656/2019);
- Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 (PL-x 657/2019).
  3   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea privind pensiile ocupaționale (PL-x 489/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 68/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (PL-x 234/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale (PL-x 812/2015) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României (PL-x 303/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 339/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 524/2018) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 413/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 599/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PL-x 420/2019) (adoptată în procedură de urgență);
- Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 607/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru completarea art.38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 176/2019) (adoptată în procedură de drept comun).