Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.57/26-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
23-04-2024 (joint)
23-04-2024
22-04-2024 (joint)
22-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 10-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2020

  1   Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii (PL-x 353/2020) (retrimis comisiei)
  2   Informare privind suplimentarea ordinii de zi.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 647/2019) (rămas pentru votul final)
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul COVID-19 (PL-x 304/2020) (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 314/2020) și a Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului (PL-x 489/2017) (rămase pentru votul final)
  6   Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (PL-x 354/2020) (aprobarea cererii de retrimitere la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și de desfășurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România (Pl-x 478/2017) (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea (PL-x 568/2019) (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 63/2020) (rămas pentru votul final)
  10   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019) (rămasă pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 297/2020) (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță (PL-x 217/2020) (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 289/2020) (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Propunerii legislative privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (Pl-x 167/2020) (rămasă pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 244/2020) (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (PL-x 354/2020) (rămas pentru votul final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL-x 62/2020) (rămas pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social (PL-x 337/2020) (rămas pentru votul final).
  19   Supunerea la votul final:
   19.1  Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 pct. pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 647/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.2  Proiectul de Lege privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid-19 (PL-x 304/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.3  Proiectul de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea (PL-x 568/2019) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.4  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 63/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 297/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.6  Proiectul de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță (PL-x 217/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.7  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 289/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.8  Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (PL-x 354/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.9  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL-x 244/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.10  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL-x 62/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.11  Proiectul de Lege privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social (PL-x 337/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.12  Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România (Pl-x 478/2017) (respinsă prin vot electronic la distanță);
   19.13  Propunerea legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (Pl-x 167/2020) (respinsă prin vot electronic la distanță);
   19.14  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 314/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);
   19.15  Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 157/2019) (adoptată legea prin vot electronic la distanță);
   19.16  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului (PL-x 489/2017) (respins prin vot electronic la distanță).
  20   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL
  x 647/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul Covid
  19 (PL
  x 304/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL
  x 314/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului
  Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea (PL
  x 568/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (PL
  x 63/2020) adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (PL
  x 157/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL
  x 297/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță (PL
  x 217/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL
  x 289/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene (PL
  x 354/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (PL
  x 244/2020) (adoptată în procedură de urgență);
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL
  x 62/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
  Legea privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social (PL-x 337/2020) (adoptată în procedură de drept comun).
  21   Declarații politice și intervenții ale deputaților:
   21.1  Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - declarație politică având ca temă noua normalitate;
   21.2  Nicolae Georgescu - declarație politică intitulată "PNL-ul și traficul de influență";
   21.3  Nicolae-Miroslav Petrețchi - declarație politică avânda ca temă "Necesitatea continuării unității între națiuni";
   21.4  Ionuț Simionca - declarație politică intitulată "Autostrada Nordului - un obiectiv care poate contribui la relansarea economică a Ardealului și a României";
   21.5  Constantin Codreanu - apel pentru gestionarea cu succes a stării de alertă valabile pe întreg teritoriul României;
   21.6  Andrei Daniel Gheorghe - declarație politică intitulată "Rolul învățământului în contextul postmodernității";
   21.7  Daniel Vasile - declarație politică intitulată "Cetățeanul turmentat ori turbat";
   21.8  Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică având tema "Primul pas a fost realizat, elevii cu cerințe educaționale speciale vor avea locuri dedicate în licee și școli profesionale. E nevoie de pasul doi, facilitarea accesului la învățământ vocațional adaptat copiilor cu dizabilități?";
   21.9  Marius-Constantin Budăi - declarație politică intitulată "PSD s-a ținut de cuvânt și a dublat din nou alocațiile după ce PNL le-a blocat!";
   21.10  Cristina Burciu - declarație politică având titlul "Programe active de sprijin ale Executivului, destinate angajaților și angajatorilor";
   21.11  Lavinia-Corina Cosma - declarație politică intitulată "Avem nevoie de un spital nou la Târgu Mureș!";
   21.12  Mircea Marius Banias - declarație politică dedicată sărbătoririi Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge;
   21.13  Eugen Durbacă - declarație politică intitulată "Pe durata stărilor de urgență și alertă avem nevoie de reguli și proceduri clare, în legătură cu contractele și transportul muncitorilor români sezonieri";
   21.14  Ion Spânu - declarație politică având ca subiect "Disprețul prezidențial";
   21.15  Florin-Claudiu Roman - declarație politică intitulată "Populismul PSD este la cote maxime și la Parlament!";
   21.16  Sorin-Ioan Bumb - declarație politică având titlul "În timp ce PSD se ocupă doar cu specula politicianistă, Guvernul PNL este preocupat de relansarea economică și de siguranța românilor";
   21.17  Dumitru Oprea - declarație politică având ca temă "Primarii trebuie să aibă școala ca prioritate";
   21.18  Găvrilă Ghilea - declarație politică având ca subiect "Un deziderat oportun: Consulat onorific al Israelului, la Oradea";
   21.19  Vasile-Florin Stamatian - declarație politică intitulată "Prevenția în sănătate este o necesitate!";
   21.20  Bogdan-Iulian Huțucă - declarație politică intitulată "Standard&Poor’s menține ratingul de țară al României";
   21.21  Dănuț Bica - declarație politică având titlul "Programul PSD de relansare economică - 28 de iluzii otrăvite pentru românii afectați de criză!";
   21.22  Andrian Ampleev - intervenție consacrată Zilei Naționale a Federației Ruse;
   21.23  Cristina-Elena Dinu - declarație politică cu titlul "PSD respinge legile inițiate de PNL în folosul ușurării detenției clientelei politice";
   21.24  Florica Cherecheș - declarație politică având ca temă "Evaluarea Națională pe timp de pandemie!";
   21.25  Mihaela Huncă - declarație politică: "Este necesară reluarea activităților sportive cu participarea întregii comunități pe plan local începând cu data de 15 iunie, în baza unui plan de măsuri care să asigure sănătatea tuturor participanților la actul sportiv!";
   21.26  Răzvan-Ilie Rotaru - declarație politică intitulată "Iohannis a demonstrat că nu este președintele românilor, ci doar un patriot de carton și un politruc avid de putere!";
   21.27  Laurențiu-Dan Leoreanu - declarație politică cu titlul "Prelungirea stării de alertă, după 15 iunie, ne arată cine sunt oportuniștii și cinicii din politica românească!";
   21.28  Georgeta-Carmen Holban - declarație politică: "PSD face din nou dreptate, prin dublarea alocațiilor copiilor";
   21.29  Laurențiu Nistor - declarație politică: "Guvernul Orban a luat banii persoanelor cu dizabilități";
   21.30  Camelia Gavrilă - declarație politică cu titlul "Educație pentru sănătate, educație pentru viață";
   21.31  Costel Lupașcu - declarație politică despre "Importanța redeschiderii Spitalului Județean Botoșani";
   21.32  Claudiu-Augustin Ilișanu - declarație politică: "De Ziua Internațională împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor, 12 iunie, Guvernul PNL să dea dovadă, cel puțin acum, în al 12-lea ceas, de respect față de copiii români și să mărească alocațiile";
   21.33  Elena Hărătău - declarație politică intitulată "România va utiliza fondurile europene prevăzute în planul de reconstrucție și redresare economică în mod transparent și responsabil";
   21.34  Mihai Niță - declarație politică cu tema "Toleranța față de trădători ne va distruge pe toți";
   21.35  Mariana-Venera Popescu - declarație politică referitoare la asigurarea unor măsuri necesare de prevenție pentru revenirea, în siguranță, a elevilor în școli;
   21.36  Nicoleta-Cătălina Bozianu - declarație politică intitulată "Pro HoReCa, anti-«tunarii» din HoReCa";
   21.37  Emil-Marius Pașcan - declarație politică cu titlul "Ió napot kívánok, domnule președinte, de Ziua Trianonului!";
   21.38  Costin-Sebastian Moise - declarație politică: "Păstrarea rating-ului de țară este o reușită. Cum facem să avem din nou o perspectivă stabilă".

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 april 2024, 8:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro